Vyhľadávanie > Příklady z praxe > Ing. Jana Ledvinková
14 výsledků

Zobrazit filtrySkrýt filtry

Ing. Jana Ledvinková

autor_Ledvinkova_120x181.jpg

Daňová poradkyně od roku 1993. V roce 1997 založila účetní firmu TARA CZC, s.r.o. s význačnou klientelou. V roce 2011 založena společnost TARA NOVA , s.r.o. s předmětem činnosti pořádání odborných  seminářů poskytování lektorské činnosti  v oblasti zákona o DPH, a  pronájem  nemovitostí. Autorka řady oblíbených publikací a článků v odborné literatuře.

Publikováno: 18.10.2019
Autor: Ing. Jana Ledvinková
Právní stav od: 01.01.2019

Výpočet daně „shora“ při sazbě daně 15 % :

Plátce přijal zálohu na dodání stroje v hotovosti ve výši 400 000 Kč včetně daně. Podle dřívějšího postupu by daň počítal: 400 000 × 0,1736 = 69 440 Kč daň a základ daně: 350 560 Kč.

Publikováno: 31.05.2019
Autor: Ing. Jana Ledvinková
Právní stav od: 01.01.2019

Manželka má vlastní osobní automobil vložený do obchodního majetku. Uplatňuje odpisy do výdajů a další související výdaje. PHM uplatňuje do výdajů v prokázané výši. Manželé mají společné jmění manželů. Manžel je zaměstnán a pro účely služebních cest pro zaměstnavatele někdy použije vozidlo manželky. Jak budou manželé uplatňovat výdaje na PHM a další výdaje.

Publikováno: 31.05.2019
Autor: Ing. Jana Ledvinková
Právní stav od: 01.01.2019
Právní stav do: 31.12.2020

Podnikatel, který používá při svých pracovních cestách manželčino auto, kdy manželka není podnikající osoba, a manželé mají zúžené společné jmění manželů, musí postupovat při uplatnění výdajů na služební cesty podle toho, zda využívá osobní automobil manželky na základě smlouvy nájemní (tedy za úplatu) nebo na základě bezúplatné výpůjčky.

Publikováno: 26.10.2018
Autor: Ing. Jana Ledvinková
Právní stav od: 01.01.2018

Plátce daně pronajme jinému plátci daně na půl roku nákladní automobil. V tomto případě nemůže pronajímatel nájem osvobodit od daně, protože předmětem pronájmu je věc movitá a na plnění uplatní základní sazbu daně. V daňovém přiznání uvede plnění do ř. 1 a do A4 nebo A5 kontrolního hlášení. Otázkou je, ve kterém zdaňovacím období.

Publikováno: 24.10.2018
Autor: Ing. Jana Ledvinková
Právní stav od: 01.01.2018
Právní stav do: 31.03.2019

Plátce daně uzavře smlouvu o dodání zboží obchodnímu partnerovi. Dodání zboží je sjednáno na 31. 5. Zboží je však dodáno na sklad odběratele dne 1. 6. V zásilce se zbožím je daňový doklad, který uvádí datum uskutečnění zdanitelného plnění 31. 5.

Publikováno: 19.10.2018
Autor: Ing. Jana Ledvinková
Právní stav od: 01.01.2018
Právní stav do: 31.08.2020

Česká obchodní společnost „B“ se sídlem v tuzemsku, která je v tuzemsku plátcem daně a není registrovaná k dani ani ve státě prodávajícího, ani ve státě kupujícího, jako prostřední osoba pořídila zboží od prodávajícího – firmy „A“, osoby registrované v Polsku za 5 000 EUR, za účelem následného dodání kupujícímu firmě „C“, osobě registrované k dani na Slovensku za cenu 7 000 EUR. Zboží bylo přepraveno přímo z Polska na Slovensko přepravní firmou, kterou objednal prodávající „A“.

Publikováno: 12.10.2018
Autor: Ing. Jana Ledvinková
Právní stav od: 01.01.2018

Realitní firma, CZ plátce daně, jménem pana Nového zajistí u stavební firmy výstavbu chaty v rakouských Alpách. Za zprostředkování vyúčtuje panu Novému provizi 60 000 Kč. Místo plnění zajišťované služby je v Rakousku.

Publikováno: 10.10.2018
Autor: Ing. Jana Ledvinková
Právní stav od: 01.01.2018

CZ plátce uzavře smlouvu o nájmu jachty na 120 dní, kterou předá zákazníkovi, osobě nepovinné k dani, v Chorvatsku. Zde bude také jachta užívána po celou dobu pronájmu.

Publikováno: 28.09.2018
Autor: Ing. Jana Ledvinková
Právní stav od: 01.01.2018

CZ plátce poskytuje stravovací služby ve vlaku, který zahájí přepravu osob v Praze, přeprava se dále uskutečňuje přes Rakousko, Švýcarsko kde není zastávka ani k dočasnému přerušení cesty a končí v Německu.

Publikováno: 27.08.2018
Autor: Ing. Jana Ledvinková
Právní stav od: 01.01.2017
Právní stav do: 31.12.2018

Plátce pronajímá skladovací prostory. Ve smlouvě je ujednána doba nájmu od 1. 3. 2018 do 30. 7. 2018. Nejsou ujednána dílčí plnění. Po dobu trvání nájmu není vystaven daňový doklad.

Partneři

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.