Vyhledávání > Odborný článek
Celkem: 821 výsledků
Vyberte z následujících zdrojů pro upřesnění výsledku vyhledávání. Zobrazené texty můžete v pravém menu dále filtrovat pro rychlé nalezení hledané problematiky.

Zobrazit filtrySkrýt filtry

...
Publikováno: 10.07.2020
Autor: Ing. Kateřina Votavová
Právní stav od : 01.01.2020

Neplacené volno je takové volno, za které zaměstnanci nenáleží náhrada mzdy (platu).

Publikováno: 09.07.2020
Autor: JUDr. Eva Dandová
Právní stav od : 30.07.2020

Dne 26. 6. 2020 byl publikován ve Sbírce zákonů zákon č. 285/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony. Tato novela je především tzv. implementační, neboť transponuje části směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/957. Zákon má delenou účinnost 30. 7. 2020 a 1. 1. 2021.

 

Publikováno: 07.07.2020
Autor: RNDr. Ivan Brychta
Právní stav od : 01.07.2020

Zákonodárci připravili pro právnické či fyzické osoby postižené epidemií koronaviru v oblasti daní spoustu pomocných řešení. Většina z nich jsou ale jen jednorázové. V případě novinky v podobě možnosti zpětného uplatnění daňové ztráty se zřejmě jedná nejenom o okamžité řešení. 

Publikováno: 06.07.2020
Autor: Ing. Jana Ledvinková
Právní stav od : 06.07.2020

V tomto článku navazujeme na již zveřejněný článek týkající se režimu call-off stock podle připravované novely zákona o DPH pro rok 2020 ve sněmovním tisku 572. Tato novela ke konci června 2020 zatím nenabyla účinnosti, byla však schválena Poslaneckou sněmovnou. Třetí čtení proběhlo na 49. schůzi. Návrh zákona byl schválen, takže se nachází v další fázi schvalovacího procesu.

Publikováno: 06.07.2020
Autor: JUDr. Eva Dandová
Právní stav od : 01.01.2020

Průměrný výdělek je v pracovněprávních vztazích pravidelně používán především jako podklad pro účely vyplácení náhrad (za dovolenou, při dočasné pracovní neschopnosti atd.), příplatků (práce přesčas, ve svátek, v noci atd.), odstupného, pro potřeby úřadu práce (stanovení výše podpory v nezaměstnanosti), ale i pro banky či jiné instituce poskytující úvěry (při žádostech zaměstnanců o úvěr). Postup pro zjišťování průměrného výdělku je upraven v § 351 až § 362 ZP. Tato úprava je kogentní a nelze se od ní odchýlit.

Publikováno: 02.07.2020
Autor: Ing. Zdeněk Kuneš
Právní stav od : 01.07.2020

Článek se zabývá problematikou změn sazeb daně z přidané hodnoty v roce 2020. Ve všech případech byla snížena sazba daně na druhou sníženou sazbu daně 10 %. Ke snížení sazeb daně na druhou sníženou sazbu 10 % došlo postupně. První změna nastala od 1. 1. 2020 u dodání tepla a chladu, druhá, účinná od 1. 5. 2020 se týkala stravovacích služeb, vodného, stočné, úklidu v domácnostech, kadeřnických služeb a drobných oprav, třetí, účinná od 1. 7. 2020 se týká ubytovacích služeb a vstupného na kulturní a sportovní akce.

Publikováno: 01.07.2020
Autor: Bc. Tomáš Krůl
Právní stav od : 01.01.2020

Stravenky, příspěvky na dovolenou, příspěvky na důchod a jiné. To jsou příklady benefitů, které zaměstnavatelé – právnické osoby poskytují svým zaměstnancům.

Publikováno: 30.06.2020
Autor: JUDr. Eva Dandová
Právní stav od : 01.01.2020

Právní úprava pracovní doby je v druhém zákoníku práce č. 262/2006 Sb. obsažena v části čtvrté, tj. v § 78 až 100 ZP. Je třeba podotknout, že tato právní úprava bezprostředně navazuje na právní úpravu obsaženou ještě ve starém zákoníku práce č. 65/1965 Sb.

Publikováno: 30.06.2020
Autor: Ing. Zdeněk Burda
Právní stav od : 01.01.2020

V odborné veřejnosti se často diskutuje otázka naplnění tzv. materiální stránky deliktu.

Publikováno: 29.06.2020
Autor: Ing. Ivan Macháček
Právní stav od : 10.06.2020

Z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s výskytem koronaviru SARS‑CoV-2 na území ČR byl vyhlášen nouzový stav od 12. 3. 2020 do 17. 5. 2020 a byla přijata rozhodnutím vlády řada krizových opatření.

...

Partneři

--%>