Vyhledávání > Odborný článek
Celkem: 1342 výsledků
Vyberte z následujících zdrojů pro upřesnění výsledku vyhledávání. Zobrazené texty můžete v pravém menu dále filtrovat pro rychlé nalezení hledané problematiky.
...
Publikováno: 15.10.2021
Autor: JUDr. Eva Dandová
Právní stav od : 01.01.2023

Dne 8. 9. 2021 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 323/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“) a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

Publikováno: 15.10.2021
Autor: Kateřina Porubanová
Právní stav od : 01.01.2021

Základní kapitál představuje souhrn peněžních prostředků i nepeněžních hodnot vložených do firmy při vzniku společnosti. Hodnota základního kapitálu je upravena zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v §15.

Publikováno: 14.10.2021
Autor: JUDr. Eva Dandová
Právní stav od : 01.01.2021

V tomto článku obrátíme svoji pozornost na institut, který je v pracovním právu v poslední době využíván častěji – jde o tzv. přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů, v personální mluvě často označován za „transfer podniků“.

Publikováno: 14.10.2021
Autor: Ing. Jiří Nigrin
Právní stav od : 01.01.2021

Podnikatelé, kteří vedou daňovou evidenci, mohou podle zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů tvořit tyto rezervy: rezervy na opravu hmotného majetku, rezervy na pěstební činnost, ostatní rezervy podle § 10 zákona.

Publikováno: 13.10.2021
Autor: Ing. Ivan Macháček
Právní stav od : 01.01.2021

následujícím textu se zaměříme na daňové řešení tří benefitů, které sice nejsou ve vrcholném žebříčku zaměstnaneckých benefitů, ale jejich poskytnutí zaměstnavatelem vždy zaměstnance potěší. Jde o příspěvky na dopravu do zaměstnání a ze zaměstnání, poskytnutí slevy z ceny při prodeji výrobků (zboží nebo poskytnutí služeb) zaměstnancům a poskytnutí přechodného ubytování nově přijatým zaměstnancům.

Publikováno: 12.10.2021
Autor: Ing. Jiří Nigrin
Právní stav od : 01.01.2021

Tématem dnešního příspěvku bude problematika obratu v daňové evidenci pro účely registrace k DPH.

Publikováno: 11.10.2021
Autor: Ing. Jana Ledvinková
Právní stav od : 01.01.2021

V tomto článku se pokusím přiblížit problematiku postupu plátce v případě, kdy dojde ke zničení jeho obchodního majetku, případně ke ztrátě nebo odcizení a plátce není schopen řádně doložit osud tohoto majetku. V takovém případě musí plátce provést vyrovnání původně uplatněného odpočtu daně podle dále uvedeného postupu dle § 78 ZDPH.

Publikováno: 11.10.2021
Autor: Ing. Eva Nejmanová
Právní stav od : 01.01.2021

Dne 1. 7. 2018 vstoupila v platnost Mnohostranná úmluva o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků (Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting, dále jako „Úmluva MLI“), ke které se připojují státy z nejrůznějších koutů světa a přejímají její ustanovení a pravidla do svých systémů smluv o zamezení dvojímu zdanění. V dnešním článku se podíváme na rozsah použití Úmluvy MLI ve světě.

Publikováno: 08.10.2021
Autor: Ing. Jiří Nigrin
Právní stav od : 01.01.2021

Nákup cenin, které souvisejí s podnikáním, je výdajem zahrnovaným do základu daně okamžikem jejich úhrady. Podnikající osoba by pak měla vést evidenci cenin, kde bude sledovat jejich přírůstky a úbytky.

Publikováno: 08.10.2021
Autor: Zdeněk Křížek
Právní stav od : 01.01.2022

Pravidelně každým rokem vláda svým nařízením stanovuje všeobecný vyměřovací základ, který je pro rok 2022 v částce 36 119 Kč, a koeficient, kterým se navyšuje všeobecný vyměřovací základ, byl stanoven ve výši 1,0773. Třicetina z výsledku násobku všeobecného vyměřovacího základu o koeficient je první denní redukční hranice, ze které se pak vychází pro výpočet dalších redukčních hranic.

...

Partneři

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.