Celkem: 197 výsledků
Vyberte z následujících zdrojů pro upřesnění výsledku vyhledávání. Zobrazené texty můžete v pravém menu dále filtrovat pro rychlé nalezení hledané problematiky.

Zobrazit filtrySkrýt filtry

...
Publikováno: 02.12.2020
Autor: JUDr. Eva Dandová
Právní stav od : 01.05.2020

Koncepční novela zákoníku práce v roce 2012 vložila do § 1a ZP základní zásady pracovněprávních vztahů. Jednou z těchto zásad jsou „uspokojivé a bezpečné podmínky pro výkon práce“, tedy zásada, kterou lze sice vnímat jako parafrázi výše uvedeného čl. 28 LZPS, ale na druhé straně jako potvrzení faktu, že zákonodárce považuje právě problematiku BOZP za nejdůležitější a nejvýznamnější. Zákoník práce pak ještě v § 224 ZP opakuje (ne ale nadbytečně) „Zaměstnavatelé jsou povinni vytvářet zaměstnancům pracovní podmínky, které jim umožňují bezpečný výkon práce.“

Publikováno: 01.12.2020
Autor: Mgr., Bc. Lucie Semelová
Právní stav od : 01.01.2020

Nemalá pozornost je v dnešní době věnována bossingu, při němž si nadřízený zasedne na některého z podřízených, číhá na každou jeho pracovní chybu a dělá mu ze zaměstnání hotové kancelářské peklo. Co když se ale role obrátí, sám šéf se stane terčem šikany, pracovní kolektiv jeho tyranem a spřádá za jeho zády pracovní pád? Takovou cílenou tyranii proti vedoucímu manažerovi označujeme v sociologickém žargonu jako staffing.

Publikováno: 28.11.2020
Autor: JUDr. Ladislav Jouza
Právní stav od : 01.01.2021

Zákoník práce platí v současné podobě s řadou dílčích novel již čtrnáct let. V řadě oblastí je však třeba přizpůsobit legislativní úpravu podnikatelské i nepodnikatelské praxi. Proto byla přijata novela, jejíž změny zásadně zasahují do personální činnosti zaměstnavatelů. Novela se nejvýrazněji dotýká dovolené, jejíž právní úprava nabývá účinnosti od 1. ledna 2021. 

Publikováno: 27.11.2020
Autor: Ing. Ivan Macháček
Právní stav od : 14.11.2020

S ohledem na značné rozšíření epidemie na území ČR na podzim tohoto roku došlo k novému vyhlášení nouzového stavu a k omezení a zákazu určitých činností a následně byl vydán zákon č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2. Tento zákon upravuje daňový bonus na kompenzaci některých hospodářských následků bezprostředně souvisejících s omezením nebo zákazem podnikatelské činnosti v důsledku opatření přijatých orgány státní správy k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19.

Publikováno: 11.11.2020
Autor: JUDr. Eva Dandová
Právní stav od : 01.01.2020

Předem je třeba konstatovat, že zákoník práce pojem „porušení pracovní kázně“ ani „nedbalost při práci“ nezná. Pouze na jednom místě se zmiňuje o lehkomyslném jednání zaměstnance, o tom však později. Pojem pracovní kázeň, resp. porušování pracovní kázně byl používán ve starém zákoníku práce.

Publikováno: 10.11.2020
Autor: JUDr. Eva Dandová
Právní stav od : 01.01.2020

V našem dnešním článku se budeme – jak je patrno z názvu článku – zabývat problematikou pracovních poměrů na dobu určitou. Tato problematika je totiž neustále předmětem zájmu našich čtenářů, neboť v praxi působí značné výkladové problémy. V následujících řádcích se proto společně zamyslíme nad tím, jak správně uzavírat pracovní poměry na dobu určitou, aby neodcházelo v praxi k chybám.

Publikováno: 09.11.2020
Autor: JUDr. Eva Dandová
Právní stav od : 01.01.2020

V našem dnešním článku se zastavíme u problematiky odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli a nad rozsahem jednotlivých náhrad, které hradí zaměstnanec v případě, když způsobí škodu svému zaměstnavateli.

Publikováno: 05.11.2020
Autor: Ing. Eva Nejmanová
Právní stav od : 01.09.2020

Letošní rok je bezesporu rokem koronavirové krize, která negativně zasáhla téměř veškeré oblasti života obyvatel. Přináší však i určitá pozitiva, neboť nutí vládu urychleně činit legislativní kroky v oblasti digitalizace státní správy. Jedním z těchto kroků byl i vládní návrh zákona o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení (sněmovní tisk č. 860/0), který se zabýval také povinnou elektronizací některých tiskopisů, které musí zaměstnavatelé podávat na Českou správu sociálního zabezpečení.

Publikováno: 03.11.2020
Autor: Mgr., Bc. Lucie Semelová
Právní stav od : 01.01.2020

Se slovem šikana se setkal bezpochyby nejednou každý z nás, a to zřejmě již v útlém věku. Znáte však i pojmy bossing a mobbing? Přestože se vám jejich přesný význam možná okamžitě nevybaví, neznamená to, že jste se s jejich projevy (možná i osobně) již nesetkali či dokonce denně nesetkáváte.

Publikováno: 03.11.2020
Autor: Kateřina Porubanová
Právní stav od : 01.01.2020

Brigády jsou oblíbené především u studentů. Na brigádu lze nastoupit nejdříve mezi základní a střední školou. Pracovní poměr lze totiž uzavřít pouze s osobou, která má ukončené základní vzdělání a zároveň dosáhla věku 15 let. Výjimkou jsou kulturní, reklamní nebo sportovní činnosti, které může vykonávat i osoba mladší 15 let. Do 18 let lze pracovat maximálně 40 hodin týdně.

...

Partneři

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.