Celkem: 224 výsledků
Vyberte z následujících zdrojů pro upřesnění výsledku vyhledávání. Zobrazené texty můžete v pravém menu dále filtrovat pro rychlé nalezení hledané problematiky.

Zobrazit filtrySkrýt filtry

...
Publikováno: 19.02.2021
Autor: JUDr. Ladislav Jouza
Právní stav od : 01.01.2021

Vláda dne 16. 11. 2020 schválila vyšší minimální a zaručenou mzdu od roku 2021. Nejde „jen“ o navýšení minimální mzdy, ale jsou novou právní úpravou navýšeny i některé pracovněprávní nároky zaměstnanců.

Publikováno: 15.02.2021
Autor: Ivana Koutecká Rajchlová
Právní stav od : 01.01.2021

Problematika daní vybíraných srážkou je velmi obsáhlá. S ohledem na blížící se termíny pro podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob jsme se zaměřili právě na tyto dvě oblasti.

Publikováno: 12.02.2021
Autor: Ing. Kateřina Votavová
Právní stav od : 01.01.2021

Nezaměstnanost je v současné době velmi ovlivněna pandemií koronaviru, a nezaměstnaných tak přibývá. Výpadek příjmu mohou nahradit dávky v nezaměstnanosti.

Publikováno: 12.02.2021
Autor: JUDr. Eva Dandová
Právní stav od : 01.01.2021

Od ledna 2021 je možné poskytovat daňově zvýhodněné stravování vedle jídelen a stravenek také přímo v penězích. Tuto revoluční změnu přináší stravenkový paušál schválený v rámci daňového balíčku pro rok 2021. Příspěvek na stravování díky tomu budou moci využít i zaměstnanci, kteří na něj dnes nedosáhnou. Zaměstnavatelům i podnikatelům, kteří se rozhodnou na stravenkový paušál přejít, poklesne administrativa a odpadnou náklady na poplatky a provize, které jsou spojené se stravenkami.

Publikováno: 11.02.2021
Autor: JUDr. Eva Dandová
Právní stav od : 01.01.2021

Pracovní cesty zaměstnanců jsou poměrně časté, ať už jde o kratší, nebo delší výkony práce mimo jejich pravidelné pracoviště v tuzemsku nebo v zahraničí. Při těchto cestách vznikají přímé či nepřímé zvýšené výdaje, zejména na dopravu a stravování. Je nasnadě, že tyto soukromé výlohy by měl nahradit zaměstnavatel, který přikázal vykonání pracovní cesty. V zájmu ochrany zaměstnanců a pro předejití vzájemných sporů právní předpisy závazně stanoví, o jaké minimální cestovní náhrady se jedná a jak se vypočtou.

Publikováno: 09.02.2021
Autor: JUDr. Eva Dandová
Právní stav od : 01.01.2021

Zaměstnanec je povinen konat práci podle pracovní smlouvy (podle jmenování na pracovní místo), jen jestliže má pro výkon práce odpovídající (dostačující) zdravotní stav nebo jestliže výkonu této práce nebrání právní předpisy přijaté k ochraně zdraví zaměstnance před nepříznivými vlivy určitého pracovního prostředí. Zaměstnavatel zároveň nesmí zaměstnanci přidělovat práci, která by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti, případně ohrožovala jeho zdravotní stav (jak vyplývá z ustanovení § 101 až § 103 ZP).

Publikováno: 08.02.2021
Autor: Ing. Kateřina Votavová
Právní stav od : 01.01.2021

Pokud je zaměstnanec vyslán na služební cestu, náleží mu tzv. cestovní náhrady – tedy příspěvky na dopravu, jídlo, pití nebo ubytování.

Publikováno: 28.01.2021
Autor: Ing. Václav Benda
Právní stav od : 01.01.2021

Často diskutovanou záležitostí je, jak z hlediska zákona o DPH posuzovat dočasné přidělení zaměstnanců k jinému zaměstnavateli. V rámci následujícího článku se dozvíte, kdy se jedná o poskytnutí služby, které je zdanitelným plněním.

Publikováno: 25.01.2021
Autor: JUDr. Ladislav Jouza
Právní stav od : 01.01.2021

Jednou z forem flexibilního zaměstnávání je sdílení pracovního místa (job-sharing). Ministerstvo práce a sociálních věcí se řešením právní úpravy tohoto zaměstnávání zabývalo již delší dobu. Výsledkem je právní řešení, které se objevuje v novele zákoníku práce (dále ZP). Nabývá účinnosti od 1. ledna 2021.

Publikováno: 22.01.2021
Autor: JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D.
Právní stav od : 01.01.2021

V následujícím článku jsme se zaměřili na novou úpravu dovolené, zejména pak na nová pravidla jejího výpočtu, kterými je nutné se řídit od 1. ledna 2021. Volně tak navazujeme na článek k novele zákoníku práce.

...

Partneři

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.