Celkem: 284 výsledků
Vyberte z následujících zdrojů pro upřesnění výsledku vyhledávání. Zobrazené texty můžete v pravém menu dále filtrovat pro rychlé nalezení hledané problematiky.

Zobrazit filtrySkrýt filtry

...
Publikováno: 17.09.2021
Autor: JUDr. Ladislav Jouza
Právní stav od : 01.01.2021

I když titulek přesně nevyjadřuje legislativní úpravu, je nutné si pod ním představit pracovní volno s náhradou (tzv. placené), nebo bez náhrady mzdy. Většinou se jedná o překážky v práci z důležitých osobních důvodů nebo z obecného zájmu. Při jakých překážkách v práci se poskytuje náhrada mzdy a kdy zaměstnanec může dostat neplacené pracovní volno?

Publikováno: 17.09.2021
Autor: JUDr. Eva Dandová
Právní stav od : 01.01.2021

Dne 30. června 2021 byl publikován ve Sbírce zákonů zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů. Jedná se o novou kodifikaci podmínek práce s vyhrazenými zařízeními.

Publikováno: 14.09.2021
Autor: JUDr. Eva Dandová
Právní stav od : 01.01.2021

Vyjednávání v pracovním právu je v nejobecnějším pojetí proces, v němž se usiluje o dohodu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Tento proces probíhá v rámci práva zaměstnanosti, tedy na trhu práce, při uzavírání pracovních poměrů, stejně jako po celou dobu trvání pracovního poměru, tedy od jeho vzniku, přes různé změny až ke skončení.

Publikováno: 13.09.2021
Autor: JUDr. Eva Dandová
Právní stav od : 01.01.2021

Dne 8. září 2021 byl publikován ve Sbírce zákonů zákon č. 330/2021 Sb., kterým se mění zákon o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony. Tato novela bude platit od 1. ledna 2022 a přináší změny v některých dávkách nemocenského pojištění – v ošetřovném, v dlouhodobém ošetřovném a v otcovské.

Publikováno: 10.09.2021
Autor: Kateřina Porubanová
Právní stav od : 01.01.2021

Od ledna 2021 došlo ke zrušení superhrubé mzdy a k navýšení slevy na poplatníka. Do konce roku 2020 se záloha na daň z příjmu mezd počítala ze superhrubé mzdy. Od roku 2021 se záloha na daň počítá z hrubé mzdy. Sazba zůstala stejná.

Publikováno: 30.08.2021
Autor: Ing. Bc. et Bc. Eva Blechová
Právní stav od : 01.01.2021

V minulém článku, který se zabýval důležitými otázkami začátku profesní dráhy, jsme se zabývali i otázkou založení vlastní živnosti. V tomto článku se na to podíváme trochu podrobněji. Jak tedy začít a stát se osobou samostatně výdělečně činnou?

Publikováno: 25.08.2021
Autor: Ing. Bc. et Bc. Eva Blechová
Právní stav od : 01.01.2021

Po několika různých brigádách při studiu je čas vzít svůj pracovní život pevně do svých rukou. Mladí lidé, plní ideálů, představ a snů si buď začnou hledat zaměstnání, nebo přijdou s novým nápadem a přemýšlejí o vlastním podnikání. Pojďme se na tyto a další důležité milníky a otázky začátku kariéry podívat.

Publikováno: 23.08.2021
Autor: JUDr. Marie Salačová
Právní stav od : 01.01.2021

V návaznosti na současnou situaci se začaly objevovat mylné představy o poskytování cestovních náhrad, zejména v souvislosti s výkonem práce doma, a to konkrétně s požadavky na předmětné náhrady také mimo pracovní cesty. Tuto záležitost je třeba upřesnit a především objasnit ustanovení § 152 písm. c) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Publikováno: 20.08.2021
Autor: JUDr. Ladislav Jouza
Právní stav od : 01.07.2021

Zákonodárné orgány přijaly novou právní úpravu kurzarbeitu. V novele zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. se opustil tento termín a do legislativní praxe se dostává nový pojem „příspěvek při částečné práci“ (dále „příspěvek“). Tato nová právní úprava uvedená v novele č. 248/2021 Sb. nabývá účinnosti 1. 7. 2021. 

Publikováno: 20.08.2021
Autor: JUDr. Eva Dandová
Právní stav od : 01.01.2021

Nemoc z povolání je pojmem medicínsko-právním. Český právní řád se zabývá otázkou nemocí z povolání v řadě předpisů, vlastní definici pojmu nemoci z povolání a jejich výčet pak uvádí nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání. V našem článku se budeme zabývat především pracovněprávními důsledky nemoci z povolání a rozdílem mezi nemocí z povolání a ohrožením nemocí z povolání.

...

Partneři

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.