Celkem: 176 výsledků
Vyberte z následujících zdrojů pro upřesnění výsledku vyhledávání. Zobrazené texty můžete v pravém menu dále filtrovat pro rychlé nalezení hledané problematiky.

Zobrazit filtrySkrýt filtry

...
Publikováno: 25.09.2020
Autor: JUDr. Ladislav Jouza
Právní stav od : 30.07.2020

K významným změnám v novele zákoníku práce (dále ZP) došlo s účinností od 30. července 2020 v přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů. K přechodu může dojít jen podle § 338 odst. 1 ZP, nebo podle zvláštních právních předpisů, např. podle občanského zákoníku nebo podle zákona o obchodních korporacích.

Publikováno: 23.09.2020
Autor: Ing. Bc. et Bc. Eva Blechová
Právní stav od : 01.01.2021

Pár dní před koncem roku a já mám v peněžence ještě 18 stravenek. Tak rychle na vánoční nákup, ať nepropadnou. Nákup rozdělit na několikrát, protože mohu použít jen pět kusů na jeden nákup.

Publikováno: 21.09.2020
Autor: Ing. Bc. et Bc. Eva Blechová
Právní stav od : 01.01.2020

Otázka zaměstnání versus vlastní podnikání na živnost je věčnou otázkou. Co je lepší? Oboje má své výhody i nevýhody.

Publikováno: 21.09.2020
Autor: Ing. Bc. et Bc. Eva Blechová
Právní stav od : 27.03.2020

Konec loňského roku. Nikdo nevěděl, co nás v tom tak krásně kulatém roce 2020 čeká. Míra nezaměstnanosti se pohybovala okolo 2 %. Rok 2019 byl pro zaměstnance velmi úspěšným rokem.

Publikováno: 14.09.2020
Autor: JUDr. Eva Dandová
Právní stav od : 30.07.2020

Zákoník práce užívá na některých místech pojmu „ohrožení nemocí z povolání a na některých „nemoc z povolání“. Jaký je zásadní rozdíl mezi těmito pojmy, se pokusíme nastínit v tomto článku.

Publikováno: 11.09.2020
Autor: JUDr. Eva Dandová
Právní stav od : 30.07.2020

V předchozích článcích jsme se seznámili s tím, že dne 26. 6. 2020 byl publikován ve Sbírce zákonů zákon č. 285/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony. Dnes tedy navazujeme na předchozí výklady a v tomto článku budeme pokračovat změnami v závěru zákoníku práce. 

Publikováno: 10.09.2020
Autor: JUDr. Eva Dandová
Právní stav od : 30.07.2020

Již v minulých článcích jsme se seznámili se zákonem č. 285/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících zákonů, tedy letošní novelou zákoníku práce. Zákoník práce byl sám o sobě za dobu se platnosti již 70krát novelizován, nicméně toto je jedna z významnějších novel, protože jde o novelu tzv. transpoziční.

Publikováno: 26.08.2020
Autor: JUDr. Michal Gembík
Právní stav od : 01.01.2020

Pro správné zdanění dividend, resp. správné určení, které příjmy z dividend budou podléhat české dani z příjmů, je nutné nejprve správně určit daňový domicil (daňovou rezidenturu) poplatníka daně z příjmů fyzických osob.

Publikováno: 13.08.2020
Autor: Ing. Ivan Macháček
Právní stav od : 07.08.2020

Zákonem č. 331/2020 Sb. ze dne 22. 7. 2020 (Sbírka zákonů rozeslána dne 6. 8. 2020) došlo ke čtvrté novelizaci zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními přijatými na základě výskytu koronaviru SARS CoV-2. Touto novelou dochází ke zpětnému poskytnutí kompenzačního bonusu pro OSVČ, společníky s. r. o. a zaměstnance, a to v rámci jejich výkonu práce na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr zakládající účast na nemocenském pojištění, což dle dřívějšího znění zákona č. 159/2020 Sb., ve znění jeho posledních tří novel, nebylo možné.

Publikováno: 07.08.2020
Autor: Zdeněk Křížek
Právní stav od : 30.07.2020

Od roku 2021 dochází k zásadním změnám v poskytování dovolené a k jejímu výpočtu. Znamená to, že zaměstnavatelé budou muset změnit již několik let starý způsob výpočtu dovolené, kdy nárok na dovolenou a její čerpání je do roku 2020 za dny, které má zaměstnanec určené, jako pracovní. Od roku 2021 se dovolená bude určovat podle týdenní pracovní doby zaměstnance v rámci 52 týdnů a obecné výměry dovolené 4, 5, nebo 8 týdnů. Dovolená se pak bude poskytovat za hodiny.

...

Partneři

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.