Celkem: 9 výsledků
Vyberte z následujících zdrojů pro upřesnění výsledku vyhledávání. Zobrazené texty můžete v pravém menu dále filtrovat pro rychlé nalezení hledané problematiky.
Publikováno: 07.10.2021
Autor: Ing. Jiří Nigrin
Právní stav od : 01.01.2021

Jak již z publikovaných článků o daňové evidenci víme, jediným požadavkem na daňovou evidenci je zajistit správné podklady pro zjištění základu daně z příjmů, tedy stanovit, jaké příjmy a výdaje se budou zahrnovat do základu daně.

Zákon o daních z příjmů (ZDP) ani jiný předpis nestanoví formu ani způsob vedení daňové evidence, pouze její obsah. Záleží tedy na každém poplatníkovi, který chce daňovou evidenci vést, jakou formu zvolí.

Publikováno: 22.09.2021
Autor: Jaroslava Pfeilerová
Právní stav od : 30.07.2020

Zaměstnavatel, který vysílá své zaměstnance k výkonu práce do zahraničí, musí počítat s celou řadou povinností, které mu ukládají tuzemské i evropské právní předpisy. Vzhledem k tomu, že ochranu práv zaměstnanců vysílaných za účelem služeb v rámci EU bylo nutné přehodnotit, byla přijata novela evropské směrnice o vysílání pracovníků v rámci mezinárodního poskytování služeb, která práva zaměstnanců vysílaných v rámci EU dále prohloubila a sjednotila.

Publikováno: 23.08.2021
Autor: JUDr. Marie Salačová
Právní stav od : 01.01.2021

V návaznosti na současnou situaci se začaly objevovat mylné představy o poskytování cestovních náhrad, zejména v souvislosti s výkonem práce doma, a to konkrétně s požadavky na předmětné náhrady také mimo pracovní cesty. Tuto záležitost je třeba upřesnit a především objasnit ustanovení § 152 písm. c) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Publikováno: 22.03.2021
Autor: JUDr. Marie Salačová
Právní stav od : 01.01.2021

O paušalizaci cestovních náhrad zaměstnanců při pracovních cestách (tuzemských i zahraničních) se snaží většina zaměstnavatelů. Je to pochopitelné, protože paušalizace vždy znamená zjednodušení poskytování náhrad. Podstatným problémem v této souvislosti však vždy zůstává splnění stanovených podmínek pro tento právní úkon.

Publikováno: 19.06.2020
Autor: Jaroslava Pfeilerová
Právní stav od : 01.01.2020
Právní stav do: 29.07.2020

Tento příspěvek, který se zabývá povinnostmi zaměstnavatele při vysílání zaměstnanců na pracovní cesty, je pokračováním (druhou částí) příspěvku, který byl zveřejněn v čísle 5 tohoto časopisu.

Publikováno: 02.04.2020
Autor: JUDr. Marie Salačová
Právní stav od : 01.01.2020
Právní stav do: 31.12.2020

Dnem 1. 1. 2020 nabyla účinnosti nová vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 18. prosince 2019 č. 358/2019 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, a stejně tak i vyhláška Ministerstva financí ze dne 19. listopadu 2019, o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2020, a to pod č. 310/2019 Sb.

Publikováno: 15.08.2019
Autor: JUDr. Michal Gembík
Právní stav od : 01.01.2019
Právní stav do: 31.12.2019

Pravidla pro poskytování cestovních náhrad jsou zakotvena v zákoníku práce.

Publikováno: 20.02.2019
Autor: Ing. Jiří Nigrin
Právní stav od : 01.01.2019
Právní stav do: 31.12.2019

Poskytování cestovních náhrad zaměstnancům upravuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to především v části sedmé „Náhrada výdajů v souvislosti s výkonem práce“.

Publikováno: 07.01.2019
Autor: Mgr. Klára Gottwaldová, MBA
Právní stav od : 01.01.2019
Právní stav do: 31.12.2019

Dne 28. 12. 2018 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 333/2018 Sb., která upravuje (změněnou) sazbu základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a stanovuje průměrné ceny pohonných hmot a vyhláška č. 254/2018 Sb., která stanovuje výši základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2019.

Partneři

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.