Celkem: 64 výsledků
Vyberte z následujících zdrojů pro upřesnění výsledku vyhledávání. Zobrazené texty můžete v pravém menu dále filtrovat pro rychlé nalezení hledané problematiky.
Publikováno: 13.10.2021
Autor: Ing. Ivan Macháček
Právní stav od : 01.01.2021

následujícím textu se zaměříme na daňové řešení tří benefitů, které sice nejsou ve vrcholném žebříčku zaměstnaneckých benefitů, ale jejich poskytnutí zaměstnavatelem vždy zaměstnance potěší. Jde o příspěvky na dopravu do zaměstnání a ze zaměstnání, poskytnutí slevy z ceny při prodeji výrobků (zboží nebo poskytnutí služeb) zaměstnancům a poskytnutí přechodného ubytování nově přijatým zaměstnancům.

Publikováno: 07.10.2021
Autor: Ing. Jiří Nigrin
Právní stav od : 01.01.2021

Jak již z publikovaných článků o daňové evidenci víme, jediným požadavkem na daňovou evidenci je zajistit správné podklady pro zjištění základu daně z příjmů, tedy stanovit, jaké příjmy a výdaje se budou zahrnovat do základu daně.

Zákon o daních z příjmů (ZDP) ani jiný předpis nestanoví formu ani způsob vedení daňové evidence, pouze její obsah. Záleží tedy na každém poplatníkovi, který chce daňovou evidenci vést, jakou formu zvolí.

Publikováno: 30.09.2021
Autor: Zdeněk Křížek
Právní stav od : 01.01.2022

Průměrná mzda a dopady na další skupiny pojištěnců v závislosti na pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 2022.

Publikováno: 28.09.2021
Autor: Ing. Ivan Macháček
Právní stav od : 01.07.2021

V současném období dochází k novým pohledům na zaměstnanecké benefity, a to jak z pohledu zaměstnanců, tak z pohledu zaměstnavatelů. V žebříčku současných zaměstnaneckých benefitů se do popředí dostávají:

  • příspěvky související s home officem (práce z domova),
  • benefity související s péčí o zdraví, tzv. zdravotní benefity,
  • příspěvky na penzijní a soukromé pojištění,
  • poskytování stravenek a (od 1. 1. 2021 i stravenkového paušálu).
Publikováno: 10.09.2021
Autor: Kateřina Porubanová
Právní stav od : 01.01.2021

Od ledna 2021 došlo ke zrušení superhrubé mzdy a k navýšení slevy na poplatníka. Do konce roku 2020 se záloha na daň z příjmu mezd počítala ze superhrubé mzdy. Od roku 2021 se záloha na daň počítá z hrubé mzdy. Sazba zůstala stejná.

Publikováno: 30.08.2021
Autor: Ing. Bc. et Bc. Eva Blechová
Právní stav od : 01.01.2021

V minulém článku, který se zabýval důležitými otázkami začátku profesní dráhy, jsme se zabývali i otázkou založení vlastní živnosti. V tomto článku se na to podíváme trochu podrobněji. Jak tedy začít a stát se osobou samostatně výdělečně činnou?

Publikováno: 18.08.2021
Autor: Jaroslava Pfeilerová
Právní stav od : 01.01.2021

Příspěvek zaměstnavatele na stravování je jedním z nejčastějších zaměstnaneckých benefitů. V současné době mohou zaměstnavatelé při poskytování daňově zvýhodněného stravování volit mezi třemi způsoby. Jedná se o zajištění stravování ve vlastním stravovacím zařízení, nebo stravování prostřednictvím jiných subjektů (např. poskytováním stravenek) a od roku 2021 také v peněžní podobě formou stravenkového paušálu. 

Publikováno: 10.08.2021
Autor: Ing. Ivan Macháček
Právní stav od : 01.01.2021

Daňové zvýhodnění na dítě patří k jedné z početných slev na dani u poplatníka daně z příjmů fyzických osob. Jeho správné uplatnění má však určitá pravidla a podmínky stanovené v zákoně o daních z příjmů. To platí jak pro poplatníky s příjmy ze závislé činnosti, tak pro podnikatele nebo poplatníky s jakýmikoliv zdanitelnými příjmy.

Publikováno: 05.08.2021
Autor: Ing. Ivan Macháček
Právní stav od : 01.01.2021

V případě, že ve společně hospodařící domácnosti žijí děti, které navštěvují předškolní zařízení (mateřskou školu), má rodič nárok na souběh dvou slev na dani – slevu na dani za umístění dítěte v předškolním zařízení a daňové zvýhodnění na vyživované dítě. V příspěvku se budeme zabývat souběhem těchto dvou slev na dani v podmínkách roku 2021.

Publikováno: 16.07.2021
Autor: Ing. Ivan Macháček
Právní stav od : 01.01.2021

V článku si rozebereme povinnost placení záloh na daň z příjmů dle daňového řádu a na příkladech si ukážeme placení záloh osobou samostatně výdělečně činnou a zaměstnancem a jejich zohlednění v daňovém přiznání podávaném OSVČ a v rámci ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění u zaměstnance.

Partneři

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.