Celkem: 211 výsledků
Vyberte z následujících zdrojů pro upřesnění výsledku vyhledávání. Zobrazené texty můžete v pravém menu dále filtrovat pro rychlé nalezení hledané problematiky.
...
Publikováno: 15.10.2021
Autor: JUDr. Eva Dandová
Právní stav od : 01.01.2023

Dne 8. 9. 2021 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 323/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“) a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

Publikováno: 14.10.2021
Autor: JUDr. Eva Dandová
Právní stav od : 01.01.2021

V tomto článku obrátíme svoji pozornost na institut, který je v pracovním právu v poslední době využíván častěji – jde o tzv. přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů, v personální mluvě často označován za „transfer podniků“.

Publikováno: 13.10.2021
Autor: Ing. Ivan Macháček
Právní stav od : 01.01.2021

následujícím textu se zaměříme na daňové řešení tří benefitů, které sice nejsou ve vrcholném žebříčku zaměstnaneckých benefitů, ale jejich poskytnutí zaměstnavatelem vždy zaměstnance potěší. Jde o příspěvky na dopravu do zaměstnání a ze zaměstnání, poskytnutí slevy z ceny při prodeji výrobků (zboží nebo poskytnutí služeb) zaměstnancům a poskytnutí přechodného ubytování nově přijatým zaměstnancům.

Publikováno: 08.10.2021
Autor: Zdeněk Křížek
Právní stav od : 01.01.2022

Pravidelně každým rokem vláda svým nařízením stanovuje všeobecný vyměřovací základ, který je pro rok 2022 v částce 36 119 Kč, a koeficient, kterým se navyšuje všeobecný vyměřovací základ, byl stanoven ve výši 1,0773. Třicetina z výsledku násobku všeobecného vyměřovacího základu o koeficient je první denní redukční hranice, ze které se pak vychází pro výpočet dalších redukčních hranic.

Publikováno: 07.10.2021
Autor: Ing. Jiří Nigrin
Právní stav od : 01.01.2021

Jak již z publikovaných článků o daňové evidenci víme, jediným požadavkem na daňovou evidenci je zajistit správné podklady pro zjištění základu daně z příjmů, tedy stanovit, jaké příjmy a výdaje se budou zahrnovat do základu daně.

Zákon o daních z příjmů (ZDP) ani jiný předpis nestanoví formu ani způsob vedení daňové evidence, pouze její obsah. Záleží tedy na každém poplatníkovi, který chce daňovou evidenci vést, jakou formu zvolí.

Publikováno: 04.10.2021
Autor: Mgr. Filip Wágner
Právní stav od : 01.01.2021

Zaměstnávání cizinců v České republice má řadu úskalí a nedodržení veškerých právních předpisů může vést k vysokým pokutám ze strany státních úřadů a také k dalším konsekvencím. Při zaměstnávání cizinců by si zaměstnavatel měl dát pozor, aby se nestal tzv. nespolehlivým zaměstnavatelem, což by mu téměř znemožnilo cizince zaměstnávat.

Publikováno: 30.09.2021
Autor: Zdeněk Křížek
Právní stav od : 01.01.2022

Průměrná mzda a dopady na další skupiny pojištěnců v závislosti na pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 2022.

Publikováno: 29.09.2021
Autor: Ing. Antonín Daněk
Právní stav od : 01.01.2021

Zkušební doba dává mimo jiné možnosti vzájemného poznání zaměstnavateli i zaměstnanci v počáteční fázi trvání pracovněprávního vztahu včetně jeho snadného ukončení každou ze smluvních stran. Jak se projevuje zrušení pracovního poměru ve zkušební době v povinnostech zaměstnavatele ve zdravotním pojištění?

Publikováno: 28.09.2021
Autor: Ing. Ivan Macháček
Právní stav od : 01.07.2021

V současném období dochází k novým pohledům na zaměstnanecké benefity, a to jak z pohledu zaměstnanců, tak z pohledu zaměstnavatelů. V žebříčku současných zaměstnaneckých benefitů se do popředí dostávají:

  • příspěvky související s home officem (práce z domova),
  • benefity související s péčí o zdraví, tzv. zdravotní benefity,
  • příspěvky na penzijní a soukromé pojištění,
  • poskytování stravenek a (od 1. 1. 2021 i stravenkového paušálu).
Publikováno: 27.09.2021
Autor: Ing. Bc. et Bc. Eva Blechová
Právní stav od : 27.09.2021

Vzhledem k tomu, že ani v roce 2021 nad pandemií není vyhráno a čísla nově nakažených se opět mírně zvyšují, je třeba si shrnout a krátce připomenout, jak a čím firmy, které tvrdý lockdown přežily, v této situaci bojovaly.

...

Partneři

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.