Celkem: 91 výsledků
Vyberte z následujících zdrojů pro upřesnění výsledku vyhledávání. Zobrazené texty můžete v pravém menu dále filtrovat pro rychlé nalezení hledané problematiky.
Publikováno: 25.11.2021
Autor: Ing. Kateřina Votavová
Právní stav od : 01.01.2022

Mzdy v roce 2022 projdou opět několika změnami. Tou, která ovlivní mzdy nejvíce, je navýšení minimální mzdy.

Publikováno: 18.11.2021
Autor: JUDr. Ladislav Jouza
Právní stav od : 01.10.2021

Právní předpisy k zaměstnanosti, zejména zákon o zaměstnanosti, umožňují úřadům práce, aby poskytovaly různé příspěvky a hmotné podpory. Zejména v současnosti, kdy dochází k restartu ekonomiky a zaměstnavatelé v řadě odvětví přijímají nové zaměstnance, jsou tyto otázky velmi aktuální.

Publikováno: 11.11.2021
Autor: Zdeněk Křížek
Právní stav od : 01.01.2022

Tabulka slev a daňových zvýhodnění na rok 2022

Publikováno: 10.11.2021
Autor: Zdeněk Křížek
Právní stav od : 01.01.2022

Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny, kterou je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci za práci v pracovním poměru a v právních vztazích založených dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti).

Publikováno: 03.11.2021
Autor: Zdeněk Křížek
Právní stav od : 01.01.2022

U starobního důchodu se od roku 2010 podstatně změnilo ustanovení § 29 odst. 1 zákona o důchodovém pojištění, a to tak, že se bude postupně prodlužovat doba pojištění ze současné doby 25 let na dobu až 35 let. Pro zjištění minimální délky doby pojištění je rozhodující, v kterém roce dotyčná osoba dosahuje důchodový věk.

Pojištěnci, který nezískal potřebnou dobu pojištění, nemůže být starobní důchod přiznán. K přiznání důchodu však může dojít poté, kdy tuto dobu pojištěnec dodatečně dosáhne.

Publikováno: 21.10.2021
Autor: Ing. Antonín Daněk
Právní stav od : 01.01.2021

Situacím, kdy je zaměstnanec dlouhodobě nepřítomen v zaměstnání, musejí zaměstnavatelé vždy věnovat zvýšenou pozornost, a to zejména z pohledu placení pojistného a plnění oznamovací povinnosti. V následujícím textu si blíže rozebereme podmínky platné ve zdravotním pojištění při neomluvené nepřítomnosti zaměstnance v zaměstnání, při vzetí zaměstnance do vazby nebo výkon trestu odnětí svobody, při dlouhodobé nemoci a při práci v zahraničí.

Publikováno: 20.10.2021
Autor: JUDr. Ladislav Jouza
Právní stav od : 01.01.2021

Otázky kolem srážek ze mzdy (platu) patří k oblastem pracovněprávních předpisů, které se v praxi mzdových účetních objevují velmi často. Srážky ze mzdy nebo z platu a z jiných příjmů zaměstnance upravuje zákoník práce, občanský zákoník, insolvenční zákon, nařízení vlády o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, ustanovení § 276 až § 302 občanského soudního řádu a zákon o životním a existenčním minimu.

Publikováno: 15.10.2021
Autor: JUDr. Eva Dandová
Právní stav od : 01.01.2023

Dne 8. 9. 2021 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 323/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“) a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

Publikováno: 08.10.2021
Autor: Zdeněk Křížek
Právní stav od : 01.01.2022

Pravidelně každým rokem vláda svým nařízením stanovuje všeobecný vyměřovací základ, který je pro rok 2022 v částce 36 119 Kč, a koeficient, kterým se navyšuje všeobecný vyměřovací základ, byl stanoven ve výši 1,0773. Třicetina z výsledku násobku všeobecného vyměřovacího základu o koeficient je první denní redukční hranice, ze které se pak vychází pro výpočet dalších redukčních hranic.

Publikováno: 30.09.2021
Autor: Zdeněk Křížek
Právní stav od : 01.01.2022

Průměrná mzda a dopady na další skupiny pojištěnců v závislosti na pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 2022.

Partneři

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.