Celkem: 266 výsledků
Vyberte z následujících zdrojů pro upřesnění výsledku vyhledávání. Zobrazené texty můžete v pravém menu dále filtrovat pro rychlé nalezení hledané problematiky.
...
Publikováno: 15.10.2021
Autor: JUDr. Eva Dandová
Právní stav od : 01.01.2023

Dne 8. 9. 2021 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 323/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“) a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

Publikováno: 14.10.2021
Autor: JUDr. Eva Dandová
Právní stav od : 01.01.2021

V tomto článku obrátíme svoji pozornost na institut, který je v pracovním právu v poslední době využíván častěji – jde o tzv. přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů, v personální mluvě často označován za „transfer podniků“.

Publikováno: 13.10.2021
Autor: Ing. Ivan Macháček
Právní stav od : 01.01.2021

následujícím textu se zaměříme na daňové řešení tří benefitů, které sice nejsou ve vrcholném žebříčku zaměstnaneckých benefitů, ale jejich poskytnutí zaměstnavatelem vždy zaměstnance potěší. Jde o příspěvky na dopravu do zaměstnání a ze zaměstnání, poskytnutí slevy z ceny při prodeji výrobků (zboží nebo poskytnutí služeb) zaměstnancům a poskytnutí přechodného ubytování nově přijatým zaměstnancům.

Publikováno: 08.10.2021
Autor: Zdeněk Křížek
Právní stav od : 01.01.2022

Pravidelně každým rokem vláda svým nařízením stanovuje všeobecný vyměřovací základ, který je pro rok 2022 v částce 36 119 Kč, a koeficient, kterým se navyšuje všeobecný vyměřovací základ, byl stanoven ve výši 1,0773. Třicetina z výsledku násobku všeobecného vyměřovacího základu o koeficient je první denní redukční hranice, ze které se pak vychází pro výpočet dalších redukčních hranic.

Publikováno: 04.10.2021
Autor: Mgr. Filip Wágner
Právní stav od : 01.01.2021

Zaměstnávání cizinců v České republice má řadu úskalí a nedodržení veškerých právních předpisů může vést k vysokým pokutám ze strany státních úřadů a také k dalším konsekvencím. Při zaměstnávání cizinců by si zaměstnavatel měl dát pozor, aby se nestal tzv. nespolehlivým zaměstnavatelem, což by mu téměř znemožnilo cizince zaměstnávat.

Publikováno: 29.09.2021
Autor: Ing. Antonín Daněk
Právní stav od : 01.01.2021

Zkušební doba dává mimo jiné možnosti vzájemného poznání zaměstnavateli i zaměstnanci v počáteční fázi trvání pracovněprávního vztahu včetně jeho snadného ukončení každou ze smluvních stran. Jak se projevuje zrušení pracovního poměru ve zkušební době v povinnostech zaměstnavatele ve zdravotním pojištění?

Publikováno: 28.09.2021
Autor: Ing. Ivan Macháček
Právní stav od : 01.07.2021

V současném období dochází k novým pohledům na zaměstnanecké benefity, a to jak z pohledu zaměstnanců, tak z pohledu zaměstnavatelů. V žebříčku současných zaměstnaneckých benefitů se do popředí dostávají:

  • příspěvky související s home officem (práce z domova),
  • benefity související s péčí o zdraví, tzv. zdravotní benefity,
  • příspěvky na penzijní a soukromé pojištění,
  • poskytování stravenek a (od 1. 1. 2021 i stravenkového paušálu).
Publikováno: 27.09.2021
Autor: Ing. Bc. et Bc. Eva Blechová
Právní stav od : 27.09.2021

Vzhledem k tomu, že ani v roce 2021 nad pandemií není vyhráno a čísla nově nakažených se opět mírně zvyšují, je třeba si shrnout a krátce připomenout, jak a čím firmy, které tvrdý lockdown přežily, v této situaci bojovaly.

Publikováno: 22.09.2021
Autor: Jaroslava Pfeilerová
Právní stav od : 30.07.2020

Zaměstnavatel, který vysílá své zaměstnance k výkonu práce do zahraničí, musí počítat s celou řadou povinností, které mu ukládají tuzemské i evropské právní předpisy. Vzhledem k tomu, že ochranu práv zaměstnanců vysílaných za účelem služeb v rámci EU bylo nutné přehodnotit, byla přijata novela evropské směrnice o vysílání pracovníků v rámci mezinárodního poskytování služeb, která práva zaměstnanců vysílaných v rámci EU dále prohloubila a sjednotila.

Publikováno: 17.09.2021
Autor: JUDr. Ladislav Jouza
Právní stav od : 01.01.2021

I když titulek přesně nevyjadřuje legislativní úpravu, je nutné si pod ním představit pracovní volno s náhradou (tzv. placené), nebo bez náhrady mzdy. Většinou se jedná o překážky v práci z důležitých osobních důvodů nebo z obecného zájmu. Při jakých překážkách v práci se poskytuje náhrada mzdy a kdy zaměstnanec může dostat neplacené pracovní volno?

...

Partneři

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.