Celkem: 21 výsledků
Vyberte z následujících zdrojů pro upřesnění výsledku vyhledávání. Zobrazené texty můžete v pravém menu dále filtrovat pro rychlé nalezení hledané problematiky.

Zobrazit filtrySkrýt filtry

Publikováno: 27.09.2019
Autor: Ing. Zdeněk Morávek
Právní stav od : 01.01.2019

S blížícím se koncem roku začíná být opět aktuální problematika silniční daně, protože v průběhu ledna 2019 bude nutné podat daňové přiznání k této dani za rok 2018.

Publikováno: 21.01.2019
Autor: JUDr. Zdeňka Tesařová
Právní stav od : 01.01.2018

V tomto v pořadí čtvrtém příspěvku k silniční dani si ukážeme nejen vyplnění vzoru daňového přiznání k dani silniční, ale také zodpovíme některé z otázek, s nimiž se poplatníci při tom nejčastěji potýkají nebo mohou potýkat.

Publikováno: 11.12.2018
Autor: JUDr. Zdeňka Tesařová
Právní stav od : 01.01.2018

Poté, co první dva díly této minisérie k dani silniční byly věnovány základním konstrukčním prvkům této daně, tento v pořadí již třetí příspěvek je zaměřen na vybraná ustanovení správy této daně, tedy některá ustanovení procesního charakteru.

Publikováno: 18.06.2018
Autor: Ing. Jiří Nigrin
Právní stav od : 01.01.2017

Obecně vzato - nejsou zaplacené daně, s výjimkou daní majetkových, obvykle daňovým výdajem (nákladem). Zákon o daních z příjmů (ZDP) však připouští řadu variant, kdy se daně daňovým nákladem stávají. V dnešním článku si tedy rozebereme jednotlivé daně právě z hlediska daňové uznatelnosti.

Publikováno: 28.05.2018
Autor: Ing. Zdeněk Burda
Právní stav od : 01.01.2017

V dnešním příspěvku se budeme věnovat otázkám ukončení daňové kontroly, možnosti vyjádřit se před projednáním zprávy ke kontrole, navrhnout další důkazy i projevit nesouhlas s jejím výsledkem.

Publikováno: 28.05.2018
Autor: Ing. Zdeněk Burda
Právní stav od : 01.01.2017

Seznámení s kontrolním zjištěním a čas na vyjádření se ke kontrolnímu hlášení.

Publikováno: 28.05.2018
Autor: Ing. Zdeněk Burda
Právní stav od : 01.01.2017

Kontrola bývá uzavřena projednáním zprávy o daňové kontrole. To je pro správce daně povinné. Pokud se daňový subjekt k projednání zprávy o kontrole nedostaví, zašle se mu poštou či do datové schránky a považuje se za projednanou. Aby však mohly nastat tyto kontumační účinky, musí správce daně prokázat, že skutečně daňový subjekt k projednání pozval

Publikováno: 28.05.2018
Autor: Ing. Zdeněk Burda
Právní stav od : 01.01.2017

Obsah zprávy o daňové kontrole a praktický příklad.

Publikováno: 28.05.2018
Autor: Ing. Zdeněk Burda
Právní stav od : 01.01.2017

V dnešním příspěvku se budeme věnovat otázkám ukončení daňové kontroly, možnosti vyjádřit se před projednáním zprávy ke kontrole, navrhnout další důkazy i projevit nesouhlas s jejím výsledkem.

Publikováno: 28.05.2018
Autor: Ing. Zdeněk Burda
Právní stav od : 01.01.2017

Pokud by nám tuto možnost finanční úřad upřel, může to napravit odvolací orgán, který finančnímu úřadu nařídí, aby s námi výsledky kontroly řádně projednal.

--%>