Celkem: 71 výsledků
Vyberte z následujících zdrojů pro upřesnění výsledku vyhledávání. Zobrazené texty můžete v pravém menu dále filtrovat pro rychlé nalezení hledané problematiky.

Zobrazit filtrySkrýt filtry

Publikováno: 27.07.2020
Autor: Ing. Eva Nejmanová
Právní stav od : 01.01.2021

Ve Sbírce zákonů byla 26. 6. 2020 zveřejněna obsáhlá a dlouho očekávaná novela č. 283/2020 Sb. k daňovému řádu, jejíž účinnost je stanovena na 1. 1. 2021.

Publikováno: 24.07.2020
Autor: JUDr. Michal Gembík
Právní stav od : 01.01.2020

Sankci je možné označit jako újmu, která může mít různý charakter a je rozdílná v rámci jednotlivých právních odvětví a vyskytuje se v tzv. klasické struktuře právní normy. Jedná se o část sankční (někdy také označovanou jako následková), která se uplatňuje až v případě, kdy dojde k porušení pravidla chování, které je obsaženo v dané právní normě.

Publikováno: 20.07.2020
Autor: Ing. Vladimír Hruška
Právní stav od : 01.01.2020

V dnešním článku se zaměříme na daňovou exekuci postižením majetkových práv (pohybujeme se v daňovém řádu, konkrétně v § 186–193) a daňovou exekuci prodejem movitých věcí a nemovitých věcí (§ 194–232 daňového řádu).

Publikováno: 16.07.2020
Autor: Ing. Monika Velková
Právní stav od : 01.07.2020

Je to několik měsíců, co svět ochromil Covid-19. Epidemie koronaviru změnila postupně chod celého světa, ekonomiky, naše životy obrátila o sto osmdesát stupňů. Pojďme se ohlédnout zpět a zrekapitulovat si nejdůležitější legislativní změny a opatření uplynulých tří až čtyř měsíců.

Publikováno: 30.06.2020
Autor: Ing. Zdeněk Burda
Právní stav od : 01.01.2020

V odborné veřejnosti se často diskutuje otázka naplnění tzv. materiální stránky deliktu.

Publikováno: 29.06.2020
Autor: Ing. Ivan Macháček
Právní stav od : 10.06.2020

Z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s výskytem koronaviru SARS‑CoV-2 na území ČR byl vyhlášen nouzový stav od 12. 3. 2020 do 17. 5. 2020 a byla přijata rozhodnutím vlády řada krizových opatření.

Publikováno: 29.06.2020
Autor: Ing. Zdeněk Burda
Právní stav od : 01.01.2020

Přestože jsou platby v hotovosti i nadále běžnou zákonnou formou platebního styku, v praxi se můžeme setkat s problémy při těchto platbách, a to nejen při překročení jejich zákonného denního limitu. Podrobněji se těmto otázkám věnujeme v následujícím textu.

Publikováno: 24.06.2020
Autor: Ing. Vladimír Hruška
Právní stav od : 01.01.2020

Komunikace se správce daně může být složitá, protože běžný poplatník nemá obvykle komplexní znalosti v oblasti správy daní. Základní legislativní normou, ze které se musí vycházet, je zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Publikováno: 17.06.2020
Autor: Ing. Zdeněk Kuneš
Právní stav od : 31.03.2020

Ve Finančním zpravodaji 7/2020 bylo zveřejněno Rozhodnutím č. j. MF- 10021/2020/39-2 o prominutí daně z přidané hodnoty a správního poplatku z důvodu mimořádné události (dále jen „Rozhodnutí“).

Publikováno: 29.05.2020
Autor: Ing. Vladimír Hruška
Právní stav od : 01.01.2020

Komunikace se správce daně může být složitá, protože běžný poplatník nemá obvykle komplexní znalosti v oblasti správy daní. Základní legislativní normou, ze které se musí vycházet, je zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Partneři

--%>