Celkem: 49 výsledků
Vyberte z následujících zdrojů pro upřesnění výsledku vyhledávání. Zobrazené texty můžete v pravém menu dále filtrovat pro rychlé nalezení hledané problematiky.

Zobrazit filtrySkrýt filtry

Publikováno: 18.11.2019
Autor: Ing. Eva Nejmanová
Právní stav od : 01.01.2019

Pojem reparace je obecně používán jako náhrada vzniklé újmy či náprava způsobené škody.

Publikováno: 21.10.2019
Autor: Ing. Zdeněk Burda
Právní stav od : 01.01.2019

Když správce daně vrátí vratitelný přeplatek pozdě, náleží daňovému subjektu úrok z přeplatku. 

Publikováno: 21.10.2019
Autor: Ing. Zdeněk Burda
Právní stav od : 01.01.2019

Pro vznik nároku na úrok z neoprávněného jednání správce daně je třeba současně splnit dvě podmínky. První je existence rozhodnutí o stanovení daně, které bylo zrušeno,druhou ,že na základě tohoto rozhodnutí daňový subjekt uhradil peněžitou částku.

Publikováno: 21.10.2019
Autor: Ing. Zdeněk Burda
Právní stav od : 01.01.2019

Úrok z daňového odpočtu se do daňového řádu nedostal hned při jeho přijetí, ale až od 1. 1. 2015 jako snaha státní správy reagovat na velmi nepříjemný rozsudek „Kordárna“, který přinesl podstatné zvýšení nároků plátců DPH.

Publikováno: 21.10.2019
Autor: Ing. Zdeněk Burda
Právní stav od : 01.01.2019
Publikováno: 22.08.2019
Autor: Ing. Zdeněk Burda
Právní stav od : 01.01.2019

Vedení účetnictví a daňová agenda někdy nepatří mezi oblíbené činnosti nejrůznějších subjektů. Ne vždy se hledají skutečné odborníky. Je vhodné se zajímat i o to, jakým způsobem je účetní či daňový poradce pojištěn. Ne vždy však musí být problémy zaviněny nekvalitní prací daňového poradce či účetního. Klient, kterému byla doměřena daň ale hledá, kdo by mu škodu uhradil. Nejblíže na řadě je pochopitelně jeho účetní či daňový poradce a dochází k dohadům o míru zavinění škody.

Publikováno: 21.08.2019
Autor: Ing. Zdeněk Burda
Právní stav od : 01.01.2019

Když je jednání neseriózní.

Publikováno: 21.08.2019
Autor: Ing. Zdeněk Burda
Právní stav od : 01.01.2019

Hranice mezi odpovědností klienta a jeho poradce byla často různě vykládána.

Publikováno: 21.08.2019
Autor: Ing. Zdeněk Burda
Právní stav od : 01.01.2019

Ne vždy klient své účetní firmě či poradci za jeho služby zaplatí.

Publikováno: 21.08.2019
Autor: Ing. Zdeněk Burda
Právní stav od : 01.01.2019

Ne vždy však musí být problémy zaviněny nekvalitní prací daňového poradce či účetního. Není žádným tajemstvím, že náš právní řád je velmi nepřehledný a umožňuje různé výklady. Často trvá i několik let, než se příslušný výklad zákona „usadí“. V této nepřehlednosti pak klient, kterému byla doměřena daň (obvykle včetně sankcí), hledá, kdo by mu škodu uhradil. Nejblíže na řadě je pochopitelně jeho účetní či daňový poradce a dochází k dohadům o míru zavinění škody.