Vyhledávání > Odborný článek > Pracovní právo
Celkem: 185 výsledků
Vyberte z následujících zdrojů pro upřesnění výsledku vyhledávání. Zobrazené texty můžete v pravém menu dále filtrovat pro rychlé nalezení hledané problematiky.
...
Publikováno: 19.11.2021
Autor: Ing. Bc. et Bc. Eva Blechová
Právní stav od : 01.01.2021

Zaměstnanci jsou nejdůležitější složkou úspěšného podniku. Jsou to právě oni, kdo dokážou s pomocí znalostí know-how vytvořit z jednotlivých položek materiálu konečné výrobky. Jsou to právě oni, kdo pomáhají prodávat zboží, získávat nové zákazníky, dělat dobrou image firmy a v posledním kroku jsou to právě oni, kdo jsou v každodenním kontaktu se zákazníky. Zaměstnavatelé by tedy měli klást důraz na jejich spokojenost, protože spokojený zaměstnanec přivádí i spokojené zákazníky.

Publikováno: 18.11.2021
Autor: JUDr. Ladislav Jouza
Právní stav od : 01.10.2021

Právní předpisy k zaměstnanosti, zejména zákon o zaměstnanosti, umožňují úřadům práce, aby poskytovaly různé příspěvky a hmotné podpory. Zejména v současnosti, kdy dochází k restartu ekonomiky a zaměstnavatelé v řadě odvětví přijímají nové zaměstnance, jsou tyto otázky velmi aktuální.

Publikováno: 12.11.2021
Autor: Ing. Bc. et Bc. Eva Blechová
Právní stav od : 01.01.2021

Jedním z kroků na začátku podnikání je vést daňovou evidenci, nebo účetnictví. Kromě zaměstnání vlastní účetní existuje i možnost nechat spravovat své účetnictví některou z externích účetních firem nebo najmout si externí účetní. Jaké jsou výhody a nevýhody obou možností?

Publikováno: 09.11.2021
Autor: Ing. Bc. et Bc. Eva Blechová
Právní stav od : 01.01.2021

Přelom roku 2019 a 2020 se potýkal s doposud nejnižší nezaměstnaností v České republice od jejího vzniku. Míra zaměstnanosti byla přes sedmdesát pět procent a nezaměstnaní tvořili pouhá dvě procenta. Před první covidovou vlnou se nezaměstnanost dostala dokonce pod dvě procenta. Zatímco ostatní státy OECD či Evropské unie měly problém s nedostatkem pracovních míst, Česká republika měla problém s nedostatkem zaměstnanců. Koronavirus a s ním spojená opatření a částečná nezaměstnanost způsobily, stejně jako v ostatních zemích, alespoň dočasný růst nezaměstnanosti. To se začíná měnit a na trhu práce opět pomalu začínají chybět zaměstnanci.

Publikováno: 09.11.2021
Autor: JUDr. Eva Dandová
Právní stav od : 01.01.2021

Nedodržení zásad obecné pracovněprávní prevence znamená porušení právní povinnosti, které v případě vzniku škody zakládá za splnění dalších předpokladů obecnou povinnost zaměstnance k náhradě škody.

Publikováno: 05.11.2021
Autor: JUDr. Eva Dandová
Právní stav od : 01.01.2021

Evropské komunitární právo začalo být v oblasti českého pracovního práva implementováno v podstatě počínaje rokem 2000, a to zejména postupnými novelizacemi tzv. starého zákoníku práce (zákona č. 65/1965 Sb.). Již na počátku implementačních prací v rámci českého pracovního práva došlo k pokusu upravit v zákoníku práce též práva zaměstnanců na nadnárodní informace.

Publikováno: 04.11.2021
Autor: JUDr. Eva Dandová
Právní stav od : 01.01.2021

Pojem „kolektivní vyjednávání“ je běžně užíván v anglosaských zemích, ne však na evropském kontinentu, kde se spíše užívá pojmu „kolektivní smlouva“ (tedy definice podle výsledku). Výhodou prvního termínu je, že velmi přesně vystihuje praxi zaměstnavatelů a zaměstnanců, resp. jejich zástupců, čas od času nebo pravidelně se sejít a projednat podmínky práce v pracovním poměru.

Publikováno: 03.11.2021
Autor: Zdeněk Křížek
Právní stav od : 01.01.2022

U starobního důchodu se od roku 2010 podstatně změnilo ustanovení § 29 odst. 1 zákona o důchodovém pojištění, a to tak, že se bude postupně prodlužovat doba pojištění ze současné doby 25 let na dobu až 35 let. Pro zjištění minimální délky doby pojištění je rozhodující, v kterém roce dotyčná osoba dosahuje důchodový věk.

Pojištěnci, který nezískal potřebnou dobu pojištění, nemůže být starobní důchod přiznán. K přiznání důchodu však může dojít poté, kdy tuto dobu pojištěnec dodatečně dosáhne.

Publikováno: 25.10.2021
Autor: JUDr. Marie Salačová
Právní stav od : 01.01.2021

Pracovní cesty zaměstnanců byly a jsou stále aktuální problematikou v ekonomické oblasti. V souvislosti s jejich vyúčtováním však přetrvává poměrně velký počet chyb a nejasností a je určitě vhodné předložit mnohé vysvětlivky. Základní platná právní úprava poskytování náhrad cestovních výdajů při pracovních cestách (a to tuzemských i zahraničních) zaměstnanců je v podstatě obsažena v sedmé části zákoníku práce.

Publikováno: 21.10.2021
Autor: Ing. Antonín Daněk
Právní stav od : 01.01.2021

Situacím, kdy je zaměstnanec dlouhodobě nepřítomen v zaměstnání, musejí zaměstnavatelé vždy věnovat zvýšenou pozornost, a to zejména z pohledu placení pojistného a plnění oznamovací povinnosti. V následujícím textu si blíže rozebereme podmínky platné ve zdravotním pojištění při neomluvené nepřítomnosti zaměstnance v zaměstnání, při vzetí zaměstnance do vazby nebo výkon trestu odnětí svobody, při dlouhodobé nemoci a při práci v zahraničí.

...

Partneři

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.