Celkem: 1025 výsledků
Vyberte z následujících zdrojů pro upřesnění výsledku vyhledávání. Zobrazené texty můžete v pravém menu dále filtrovat pro rychlé nalezení hledané problematiky.

Zobrazit filtrySkrýt filtry

...
Publikováno: 23.10.2020
Autor: Prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc., Ing. Iva Knapová
Právní stav od : 01.01.2020

Pořízení nemovitostí může podle ČÚS č. 013 odst. 5) proběhnout různými způsoby, například koupí, vytvořením vlastní činností, darem nebo jiným bezúplatným převodem, vkladem do dlouhodobého majetku, převodem dle právních předpisů či převodem z osobního užívání podnikatele.

Publikováno: 23.10.2020
Autor: Ing. Václav Benda
Právní stav od : 01.09.2020

Novelu evropské směrnice o DPH, která s účinností od 1. 1. 2020 nově upravila pravidla pro přeshraniční operace se zbožím v rámci Evropské unie, nestihla Česká republika včas implementovat do zákona o DPH. Do konce srpna mohli podle této nové úpravy čeští plátci postupovat dobrovolně, a to na základě přímého účinku evropské směrnice. Během léta byla dlouho očekávaná novela zákona o DPH schválena a publikována ve Sbírce zákonů. Od 1. 9. 2020 je postup podle nových pravidel již povinný. Připomeneme si také, jak se v průběhu roku změnily sazby DPH u vybraných zdanitelných plnění.

Publikováno: 22.10.2020
Autor: Jiří Strouhal
Právní stav od : 01.01.2020

Účtování cenných papírů patří všeobecně mezi ne zcela oblíbené oblasti, proto vítejte v rámci druhého dílu série, kde se budeme věnovat problematice dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku. V této části se konkrétně zaměříme na oceňování a účtování dluhopisů z pozice investora a emitenta, a to podle české účetní legislativy.

Publikováno: 22.10.2020
Autor: Ing. Václav Benda
Právní stav od : 01.09.2020

Novelu evropské směrnice o DPH, která s účinností od 1. 1. 2020 nově upravila pravidla pro přeshraniční operace se zbožím v rámci Evropské unie, nestihla Česká republika včas implementovat do zákona o DPH. Do konce srpna mohli podle této nové úpravy čeští plátci postupovat dobrovolně, a to na základě přímého účinku evropské směrnice. Během léta byla dlouho očekávaná novela zákona o DPH schválena a publikována ve Sbírce zákonů. Od 1. 9. 2020 je postup podle nových pravidel již povinný. Připomeneme si také, jak se v průběhu roku změnily sazby DPH u vybraných zdanitelných plnění.

Publikováno: 21.10.2020
Autor: Ing. Ivan Macháček
Právní stav od : 01.01.2020

V příspěvku si odpovíme otázky týkající se poskytování daňového zvýhodnění u studentů středních a vysokých škol, jejichž podmínky kromě zákona o daních z příjmů vyplývají ze zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ze školského zákona č. 561/2004 Sb. ve znění zákona č. 284/2020 Sb. a ze zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb.

Publikováno: 21.10.2020
Autor: Ing. Mgr. Olga Hochmannová
Právní stav od : 01.09.2020

Zákonem č. 343/2020 Sb., kterým byl s účinností k 1. 9. 2020 novelizován zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (v textu „ZDPH“), byl zaveden nový institut „dodání zboží v režimu skladu uvnitř EU“, nazývaný rovněž „call-off stock“. Tato pravidla byla přijata na základě novely směrnice 2006/112/ES, směrnice 2018/1910/EU.

Publikováno: 21.10.2020
Autor: Ing. Václav Benda
Právní stav od : 01.09.2020

Novelu evropské směrnice o DPH, která s účinností od 1. 1. 2020 nově upravila pravidla pro přeshraniční operace se zbožím v rámci Evropské unie, nestihla Česká republika včas implementovat do zákona o DPH. Do konce srpna mohli podle této nové úpravy čeští plátci postupovat dobrovolně, a to na základě přímého účinku evropské směrnice. Během léta byla dlouho očekávaná novela zákona o DPH schválena a publikována ve Sbírce zákonů. Od 1. 9. 2020 je postup podle nových pravidel již povinný. Připomeneme si také, jak se v průběhu roku změnily sazby DPH u vybraných zdanitelných plnění.

Publikováno: 20.10.2020
Autor: Ing. Vladimír Hruška
Právní stav od : 01.01.2020

V tomto seriálu se věnujeme potřebě vytvářet analytické účty pro správné sestavení účetních výkazů, a to konkrétně výkazu rozvaha a výkazu zisku a ztráty – druhové členění.

Publikováno: 20.10.2020
Autor: Mgr. Filip Wágner
Právní stav od : 26.09.2020

Po různých pokusech o zrušení daně z nabytí nemovitých věcí již v minulosti byla tato daň zrušena jako jedno z opatření v rámci krize související s nemocí COVID-19. Tato daň se hradila při prodeji nemovité věci (s výjimkou novostaveb) kupujícím nemovité věci z hodnoty nemovité věci a činila 4 % z příslušného základu daně, což byla významná položka, se kterou musel kupující počítat.

Publikováno: 19.10.2020
Autor: Ing. Vladimír Hruška
Právní stav od : 01.01.2020

Minulou hodinu jsme řešili příklady, které dokládají postup při vyrovnání odpočtu daně. Připomeňme si, že to může nastat v situaci, kdy plátce nepředepíše k úhradě škodu na chybějícím majetku, neboť neuzavře s odpovědnou osobou dohodu o odpovědnosti za svěřené hodnoty, případně pojišťovna neuhradí škodu způsobenou zaměstnanci plátce z pojištění odpovědnosti, nebo plátce neprokáže jiným věrohodným způsobem, že došlo ke ztrátě obchodního majetku.

...

Partneři

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.