Celkem: 623 výsledků
Vyberte z následujících zdrojů pro upřesnění výsledku vyhledávání. Zobrazené texty můžete v pravém menu dále filtrovat pro rychlé nalezení hledané problematiky.

Zobrazit filtrySkrýt filtry

...
Publikováno: 17.01.2020
Autor: JUDr. Eva Dandová
Právní stav od : 01.01.2020

V souvislosti s propagováním slaďování pracovního a rodinného života jsou propagovány flexibilní formy práce a zaměstnávání.

Publikováno: 16.01.2020
Autor: Bc. Tomáš Krůl
Právní stav od : 01.01.2020

Mezi základní práva každého zaměstnance patří dle zákoníku práce nárok na řádnou dovolenou.

Publikováno: 16.01.2020
Autor: JUDr. Eva Dandová
Právní stav od : 01.01.2020

Pojem péče o zaměstnance lze definovat jako soubor práv a povinností směřujících k vytvoření optimálních podmínek pro výkon práce.

Publikováno: 14.01.2020
Autor: Ing. Zdeněk Burda
Právní stav od : 01.04.2019

Pojem zneužití práva je další z velmi rizikových oblastí jak pro daňové subjekty, tak pro jejich účetní či daňové poradce. Posuzování skutečnosti, co je ještě dovolenou optimalizací a co již překročilo hranici zneužití práva, je velmi individuální.

Publikováno: 14.01.2020
Autor: Ing. Zdeněk Burda
Právní stav od : 01.04.2019

I když lze obecně jistě souhlasit s myšlenkou, že zákony by neměly sloužit ke zneužívání a že nelze do nich do nejmenších podrobností popsat všechny případy, které mohou v praxi nastat, obrovským problémem v této oblasti je absence „předvídatelnosti práva“.

Publikováno: 14.01.2020
Autor: Ing. Zdeněk Burda
Právní stav od : 01.04.2019

Hrozba aplikace zneužití práva ze strany správce daně ovšem automaticky neznamená, že by daňový poplatník měl používat jen ty cesty, které znamenají jeho nejvyšší možnou daň. Legální daňová optimalizace je možná i nadále.

Publikováno: 14.01.2020
Autor: Ing. Zdeněk Burda
Právní stav od : 01.04.2019

Zneužití práva je v naší daňové praxi používáno soudy již od roku 2005, aniž by bylo nutné mít tento pojem definován přímo v textu daňového řádu. Proto v okamžiku, kdy státní správa signalizovala, že chce tento pojem i legislativně zakotvit, nastalo v odborné veřejnosti znepokojení.

Publikováno: 14.01.2020
Autor: Ing. Zdeněk Burda
Právní stav od : 01.04.2019

Pokud se pokusíme pojem zneužití práva pro oblast daní maximálně zjednodušit, dojdeme k tomu, že půjde o takové chování daňového subjektu, které je sice plně v souladu s textem zákona, nicméně zákonodárce neměl v úmyslu při přijímání zákona takové chování připustit. Další podmínkou je, že se daňový subjekt daného chování dopustí převážně za účelem získání daňové výhody.

Publikováno: 14.01.2020
Autor: Ing. Zdeněk Burda
Právní stav od : 01.04.2019

Do daňového řádu se s účinností od 1. dubna 2019 dostala novela, která definuje pojem zneužití práva. Na první pohled nenápadný text však může řadě daňových poplatníků přinést v praxi velké problémy. V dnešním příspěvku se budeme podrobněji věnovat možným dopadům této zákonné úpravy.

Publikováno: 14.01.2020
Autor: Ing. Eva Nejmanová
Právní stav od : 01.01.2020

V listopadu 2019 předložilo Ministerstvo financí v souladu s legislativním plánem prací vlády na rok 2019 do připomínkového řízení návrh věcného záměru zákona o účetnictví.

...
--%>