Celkem: 470 výsledků
Vyberte z následujících zdrojů pro upřesnění výsledku vyhledávání. Zobrazené texty můžete v pravém menu dále filtrovat pro rychlé nalezení hledané problematiky.
...
Publikováno: 15.7.2019
Autor: Ing. Eva Nejmanová
Právní stav od : 1.1.2019

V tomto příspěvku se zaměříme na úroky, které jsou vzhledem ke své povaze považovány za provozní náklad či výnos.

Publikováno: 15.7.2019
Autor: Ing. Mgr. Olga Hochmannová
Právní stav od : 1.4.2019

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů byl k 1. 4. 2019 novelizován zákonem č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní.

Publikováno: 11.7.2019
Autor: Bc. Tomáš Krůl
Právní stav od : 1.4.2019

Od 1. dubna 2019 se rozšiřují povinnosti oznamovat výplatu příjmů ze zdrojů na území České republiky do zahraničí daňovému nerezidentovi.

Publikováno: 10.7.2019
Autor: JUDr. Eva Dandová
Právní stav od : 1.1.2019

Právní úprava pracovní doby je v zákoníku práce č. 262/2006 Sb. obsažena v části čtvrté, tj. v § 78 až 100 ZP.

Publikováno: 9.7.2019
Autor: Ing. Zdeněk Kuneš
Právní stav od : 1.4.2019

Kontrolní hlášení je specifické daňové tvrzení. Údaje, které je plátce povinen uvádět v kontrolním hlášení, vycházejí především z evidence pro účely daně z přidané hodnoty, které je plátce povinen vést podle § 100 nebo § 100a zákona o DPH.

Publikováno: 9.7.2019
Autor: Ing. Mgr. Olga Hochmannová
Právní stav od : 1.4.2019

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů byl k 1. 4. 2019 novelizován zákonem č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní.

Publikováno: 9.7.2019
Autor: Ing. Ivan Macháček
Právní stav od : 1.1.2019

V článku si objasníme tři základní úrokové sazby využívané centrální bankou (v ČR je to Česká národní banka) k ovlivňování měnové politiky a ukážeme si, jak se jedna z nich – tzv. repo sazba – používá v sankčním daňovém řízení dle daňového řádu.

Publikováno: 4.7.2019
Autor: Ing. Eva Nejmanová
Právní stav od : 1.1.2019

Úrok je možné obecně definovat jako finanční ohodnocení ochoty věřitele poskytnout dlužníkovi vlastní volné peněžní prostředky k dispozici na určitou časově omezenou dobu.

Publikováno: 4.7.2019
Autor: JUDr. Michal Gembík
Právní stav od : 1.1.2019

Tzv. „bezúplatné příjmy“ byly nově komplexně zahrnuty do předmětu daně z příjmů od 1. ledna 2014, a to v souvislosti se zrušením zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí.

Publikováno: 3.7.2019
Autor: Lucie Semelová
Právní stav od : 1.6.2019

S účinností od 1. 6. 2019 schválil Parlament již třiatřicátou novelu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).

...

Partneři