Celkem: 801 výsledků
Vyberte z následujících zdrojů pro upřesnění výsledku vyhledávání. Zobrazené texty můžete v pravém menu dále filtrovat pro rychlé nalezení hledané problematiky.

Zobrazit filtrySkrýt filtry

...
Publikováno: 28.01.2021
Autor: Ing. Václav Benda
Právní stav od : 01.01.2021

Často diskutovanou záležitostí je, jak z hlediska zákona o DPH posuzovat dočasné přidělení zaměstnanců k jinému zaměstnavateli. V rámci následujícího článku se dozvíte, kdy se jedná o poskytnutí služby, které je zdanitelným plněním.

Publikováno: 27.01.2021
Autor: Bc. Tomáš Krůl
Právní stav od : 01.01.2021

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, přesně vymezuje případy, ve kterých je nutné nechat ověřit účetní závěrku společnosti auditorem.

Publikováno: 27.01.2021
Autor: Ing. Vladimír Hruška
Právní stav od : 01.01.2020

V tomto seriálu se věnujeme potřebě vytvářet analytické účty pro správné sestavení účetních výkazů, a to konkrétně výkazu rozvaha a výkazu zisku a ztráty – druhové členění.

Publikováno: 26.01.2021
Autor: Jiří Strouhal
Právní stav od : 01.01.2020

V předchozích článcích série věnované akciím a dluhopisům v účetnictví podnikatelů jsme se věnovali jejich základnímu účtování. Nyní se zaměříme na účtování akcií a dluhopisů v cizí měně.

Publikováno: 25.01.2021
Autor: JUDr. Ladislav Jouza
Právní stav od : 01.01.2021

Jednou z forem flexibilního zaměstnávání je sdílení pracovního místa (job-sharing). Ministerstvo práce a sociálních věcí se řešením právní úpravy tohoto zaměstnávání zabývalo již delší dobu. Výsledkem je právní řešení, které se objevuje v novele zákoníku práce (dále ZP). Nabývá účinnosti od 1. ledna 2021.

Publikováno: 22.01.2021
Autor: JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D.
Právní stav od : 01.01.2021

V následujícím článku jsme se zaměřili na novou úpravu dovolené, zejména pak na nová pravidla jejího výpočtu, kterými je nutné se řídit od 1. ledna 2021. Volně tak navazujeme na článek k novele zákoníku práce.

Publikováno: 21.01.2021
Autor: Ing. Marta Ženíšková
Právní stav od : 01.01.2021

Od 1. 1. 2021 dochází k řadě změn v oblasti sociálního a zdravotního pojištění zaměstnanců i OSVČ, a to v návaznosti na zvýšení průměrné a také minimální mzdy. Těmto novinkám a dalším významným skutečnostem, vč. opatření přijatých v důsledku koronavirové epidemie, se věnujeme v následujícím článku.

Publikováno: 21.01.2021
Autor: JUDr. Eva Dandová
Právní stav od : 01.01.2021

Již v roce 2010 bylo uveřejněno nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu (dále jen „nařízení vlády č. 201/2010 Sb.“). Šlo o rekodifikaci, protože nahradilo s účinností k 1. lednu 2011 nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu.

Publikováno: 21.01.2021
Autor: Ing. Eva Nejmanová
Právní stav od : 01.01.2021

Novelou č. 609/2020 Sb. k zákonu o daních z příjmů, publikovanou ve Sbírce listin 31. 12. 2020 pod částkou č. 246/2020, došlo s účinností od 1. 1. 2021 k úpravám oznamovací povinnosti fyzických i právnických osob týkající se oznamování příjmů vyplacených daňovým nerezidentům do zahraničí správci daně.

Publikováno: 19.01.2021
Autor: Zdeněk Křížek
Právní stav od : 01.01.2021

Nový stravenkový paušál neznamená, že by se tím „automaticky“ rušily klasické papírové stravenky (nebo elektronické stravenkové karty). Ty budou i nadále zachovány.

...

Partneři

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.