Celkem: 510 výsledků
Vyberte z následujících zdrojů pro upřesnění výsledku vyhledávání. Zobrazené texty můžete v pravém menu dále filtrovat pro rychlé nalezení hledané problematiky.

Zobrazit filtrySkrýt filtry

...
Publikováno: 13.09.2019
Autor: Ing. Zdeněk Kuneš
Právní stav od : 01.04.2019

Článek se zabývá problematikou uplatňování daně z přidané hodnoty při pořízení zboží z jiného členského státu. V článku je také řešena problematika pořízení zboží z jiného členského státu do „konsignačního skladu“. Uplatnění daně z přidané hodnoty u této problematiky je součástí návrhu novely zákona o DPH, u kterého je navržena účinnost od 1. 1. 2020.

Publikováno: 11.09.2019
Autor: Ing. Jana Ledvinková
Právní stav od : 01.01.2020

Co nás čeká v roce 2020: Změny ve vymezení základních pojmů, změny ve vymezení místa plnění při dodání zboží, úprava pravidel pro dodání zboží v řetězci, úprava pravidel pro režim skladu (call-off stock), úprava podmínek pro osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu, změny sazeb daně v roce 2020, zvláštní režim pro cestovní službu v roce 2020, správa daně v tuzemsku v roce 2020...

Publikováno: 11.09.2019
Autor: JUDr. Michal Gembík
Právní stav od : 01.04.2019

Jedním ze základních principů zákona o DPH je právo plátce uplatnit nárok na odpočet daně na vstupu.

Publikováno: 09.09.2019
Autor: Kateřina Porubanová
Právní stav od : 01.01.2019

Podíly na zisku jsou vypláceny na základě rozhodnutí valné hromady.

Publikováno: 05.09.2019
Autor: Ing. Eva Nejmanová
Právní stav od : 01.01.2019

Dnes navážeme na předchozí článek věnovaný souhrnným statistikám Rady pro mezinárodní účetní standardy a Nadace IFRS a zaměříme se podrobněji na používání systému IFRS jednotlivými světovými regiony a jurisdikcemi.

Publikováno: 04.09.2019
Autor: Ing. Jana Ledvinková
Právní stav od : 01.01.2019

Nález Ústavního soudu ze dne 22. 2. 2019, sp.zn II. ÚS 819/18, ve věci stěžovatelky Kovové profily, spol. s.r.o.

Publikováno: 28.08.2019
Autor: Ing. Eva Nejmanová
Právní stav od : 01.01.2019

Od počátku snah o vytvoření jednotného souboru pravidel pro účtování a vykazování v 70. letech 20. století měl systém IFRS ambici stát se globálním účetním systémem.

Publikováno: 28.08.2019
Autor: Lucie Semelová
Právní stav od : 01.01.2019

Příspěvek se věnuje problematice zastřeného pracovního poměru a jeho aspektům při správě daní pro daňové subjekty.

Publikováno: 23.08.2019
Autor: Bc. Tomáš Krůl
Právní stav od : 01.01.2019

Občanský zákoník definuje nadační fond jako typ fundace, což je právnická osoba vytvořená vyčleněným majetkem k určitému účelu a její činnost je vázána účelem, za kterým byla zřízena.

Publikováno: 22.08.2019
Autor: Ing. Zdeněk Burda
Právní stav od : 01.01.2019

Vedení účetnictví a daňová agenda někdy nepatří mezi oblíbené činnosti nejrůznějších subjektů. Ne vždy se hledají skutečné odborníky. Je vhodné se zajímat i o to, jakým způsobem je účetní či daňový poradce pojištěn. Ne vždy však musí být problémy zaviněny nekvalitní prací daňového poradce či účetního. Klient, kterému byla doměřena daň ale hledá, kdo by mu škodu uhradil. Nejblíže na řadě je pochopitelně jeho účetní či daňový poradce a dochází k dohadům o míru zavinění škody.

...