Celkem: 434 výsledků
Výsledky jsou obsaženy v následujících zdrojích/pramenech:
...
Publikováno: 22.5.2019
Autor: Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.
Právní stav od : 1.1.2019

Pohledávka, i když se může jevit ze strany účetní jednotky jako marná, nedobytná a zralá na odpis, může ještě zlepšit finanční pozici účetní jednotky, případně jí dopomoci k dalšímu růstu.

Publikováno: 21.5.2019
Autor: Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.
Právní stav od : 1.1.2019

Napříč aktivních položek rozvahy se můžeme setkat s právem, které se dotýká všech skupin majetku. Zásadní otázkou je jeho identifikace, správné začlenění v rozvaze a ocenění.

Publikováno: 21.5.2019
Autor: Ing. Zdeněk Morávek
Právní stav od : 1.1.2019

S používáním automobilů je spojena řada nákladů, které mají provozní charakter, a u kterých je nutné dobře posoudit jejich případnou daňovou účinnost.

Publikováno: 20.5.2019
Autor: Ing. Eva Nejmanová
Právní stav od : 1.4.2019

Fyzické a právnické osoby mají k finančnímu úřadu různé povinnosti počínaje podáváním daňových přiznání, přes placení daní až po oznamování některých souvisejících skutečností.

Publikováno: 20.5.2019
Autor: Ing. Ivan Macháček
Právní stav od : 1.4.2019

Řada fyzických osob má kromě příjmů z hlavního zaměstnání ještě další příjmy ze zaměstnání u druhého zaměstnavatele, v převážné většině na základě uzavřené dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti.

Publikováno: 17.5.2019
Autor: Ing. Eva Blechová
Právní stav od : 1.1.2019

Odstupné a odchodné jsou dva pojmy, které se kterými se lze setkat při odchodu ze zaměstnání.

Publikováno: 17.5.2019
Autor: Ing. Eva Nejmanová
Právní stav od : 1.4.2019

V tomto článku se blíže podíváme, čeho se nové oznamovací povinnosti týkají, a srovnáme je s povinnostmi dle původního znění zákona o daních z příjmů (ZDP) platném do 31. 3. 2019.

Publikováno: 14.5.2019
Autor: JUDr. Eva Dandová
Právní stav od : 1.1.2019

V našem dnešním článku se zabýváme problematikou dodržování předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci neboli pracovní kázni na pracovišti a problémy vznikajícími z porušování pracovní kázně.

Publikováno: 14.5.2019
Autor: Ing. Kateřina Votavová
Právní stav od : 1.1.2019

S pojmem pracovní kázeň se setkáváme v pracovněprávních vztazích poměrně často.

Publikováno: 13.5.2019
Autor: JUDr. Eva Dandová
Právní stav od : 1.1.2019

Dne 27. 3. 2019 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony.

...

Partneři