Celkem: 792 výsledků
Vyberte z následujících zdrojů pro upřesnění výsledku vyhledávání. Zobrazené texty můžete v pravém menu dále filtrovat pro rychlé nalezení hledané problematiky.

Zobrazit filtrySkrýt filtry

...
Publikováno: 23.04.2021
Autor: Ing. Bc. et Bc. Eva Blechová
Právní stav od : 01.01.2021

Vynaložené úsilí a dlouhá příprava s životopisem, motivačním dopisem a pohovorem se vyplatila. Nastal den D – den, při kterém člověk vstoupí poprvé do firemní budovy už ne jako uchazeč o zaměstnání, ale jako zaměstnanec, člen týmu, kolega.

Publikováno: 23.04.2021
Autor: Ing. Vladimír Hruška
Právní stav od : 01.01.2020

V tomto seriálu se věnujeme potřebě vytvářet analytické účty pro správné sestavení účetních výkazů, a to konkrétně výkazu rozvaha a výkazu zisku a ztráty – druhové členění.

Publikováno: 22.04.2021
Autor: JUDr. Ladislav Jouza
Právní stav od : 01.01.2021

S otázkou vyslovenou v titulku se setkává každý zaměstnavatel, jehož mzdová účetní vykonává nejen mzdovou a účetní agendu, ale i právně jedná za zaměstnavatele a provádí některé personální úkony.

Publikováno: 21.04.2021
Autor: Ing. Mgr. Olga Hochmannová
Právní stav od : 01.07.2021

V dalším ze série článků k novele ZDPH se budeme věnovat úpravě nového zvláštního režimu jednoho správního místa dle návrhu novely ZDPH, který je projednáván v Poslanecké sněmovně jako sněmovní tisk 867.

Publikováno: 21.04.2021
Autor: Ing. Jarmila Rázková
Právní stav od : 01.01.2021

Do nového roku jsme vstoupili spolu s novelou zákona o daních z příjmů, schválenou v prosinci 2020. Kromě řady mediálně často diskutovaných změn týkajících se daně z příjmů fyzických osob přinesla novela i změny týkající se daňových odpisů. Rádi bychom vám tyto změny stručně představili spolu s jejich dopadem do účetnictví.

Publikováno: 20.04.2021
Autor: Ing. Bc. et Bc. Eva Blechová
Právní stav od : 01.01.2021

Souběh funkce jednatele a jeho pracovního poměru se nejčastěji týká menších firem, kdy jednatel společnosti zároveň vykonává práci na základě pracovního poměru. Je to situace, která v mnohých vyvolává otázky, a proto se na ni podíváme trochu z blízka.

Publikováno: 20.04.2021
Autor: Ing. Jana Dlabačová
Právní stav od : 01.01.2021

V praxi nevzniká problém při stanovení okamžiku účetního případu u vystavených faktur za prosinec s datem uskutečnění zdanitelného plnění 31. 12., i když jsou vystaveny až v lednu. Obdobně nikdo nepochybuje o tom, kam zaúčtovat mzdy za prosinec, i když jsou vypočteny a vyplaceny až v lednu. Při účtování závazků (dluhů) vůči dodavatelům však není praxe jednotná. 

Publikováno: 19.04.2021
Autor: Ing. Martin Děrgel
Právní stav od : 01.01.2021

K tomu, abychom pronikli hlouběji do problematiky pohledávek, potřebujeme znát nejen účetní a daňové předpisy, nutným předpokladem jsou i základní právní znalosti. V rámci nezbytného právního minima si shrneme, co nám občanský zákoník říká o vzniku, zajištění, postoupení a zániku pohledávky. Následně se budeme pohledávkám věnovat z pohledu účetního a daňového.

Publikováno: 15.04.2021
Autor: JUDr. Eva Dandová, JUDr. Eva Dandová
Právní stav od : 01.01.2021

I za normálních okolností se prevence rizik musí provádět průběžně, natož v době pandemie. Cílem přijatých opatření k prevenci rizik musí být zajistit podmínky, které rizika odstraní u zdroje jejich původu nebo minimalizují ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců. Pokud riziko zcela odstranit nejde, jedná se o tzv. zbytkové (reziduální) riziko.

A o to právě v této situaci (pandemie) jde – riziko nákazy způsobené novým koronavirem SARS-Co-V-2 je podle epidemiologů zatím neodstranitelné, a proto s ním musíme zacházet jako s tzv. zbytkovým rizikem, které zcela odstranit nejde a vůči němuž musí směřovat preventivní opatření každého zaměstnavatele v této době.

...

Partneři

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.