Celkem: 637 výsledků
Vyberte z následujících zdrojů pro upřesnění výsledku vyhledávání. Zobrazené texty můžete v pravém menu dále filtrovat pro rychlé nalezení hledané problematiky.

Zobrazit filtrySkrýt filtry

...
Publikováno: 03.06.2020
Autor: Ing. Jiří Nigrin
Právní stav od : 01.01.2020

Od roku 2014 osvobození bezúplatných příjmů nabytých darováním řeší zákon o daních z příjmů.

Publikováno: 02.06.2020
Autor: Bc. Tomáš Krůl
Právní stav od : 01.01.2020

Pokud budete podávat své daňové přiznání, rozhodně nepodceňujte termín pro jeho podání. Za pozdní podání nebo nepodání daňového přiznání Vám totiž bude ze strany finančního úřadu vyměřena pokuta za pozdní podání daňového přiznání a v případě prodlení s úhradou daně rovněž i úrok z prodlení.

Publikováno: 01.06.2020
Autor: Ing. Jana Ledvinková
Právní stav od : 01.01.2020

Na již uvedený článek „DPH při vývozu zboží“ navazujeme související problematikou osvobození služeb přímo souvisejících s vývozem a dovozem zboží.

Publikováno: 29.05.2020
Autor: Ing. Lenka Dvořáková
Právní stav od : 01.01.2020

Práva z vadného plnění v případě koupě movité věci upravuje od 1. 1. 2014 nový občanský zákoník. Pokud kupující zjistí vady v dodání, přistoupí k reklamaci a prodávajícímu sdělí způsob řešení reklamace, který zvolil. Jak se reklamační řízení promítá do oblasti DPH a do účetnictví si vysvětlíme v následujícím článku.

Publikováno: 29.05.2020
Autor: JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M.
Právní stav od : 01.01.2020

Seznámíme vás s hlavními pravidly, která v úpravě odpovědnosti za vady nabyté věci (ať již na základě kupní smlouvy či smlouvy o dílo) přinesl nový občanský zákoník, a také se závěry stěžejní aktuální judikatury, jež se k dané oblasti pojí.

Publikováno: 29.05.2020
Autor: Ing. Vladimír Hruška
Právní stav od : 01.01.2020

Komunikace se správce daně může být složitá, protože běžný poplatník nemá obvykle komplexní znalosti v oblasti správy daní. Základní legislativní normou, ze které se musí vycházet, je zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Publikováno: 28.05.2020
Autor: JUDr. Jan Huleš
Právní stav od : 01.01.2019

Poté, co jsem se rozloučil s účetnictvím, i když si nejsem jistý, jak dlouho mně to vydrží, nabízím nyní článek právní, a sice o výročí účinnosti občanského zákoníku.

Publikováno: 27.05.2020
Autor: Ing. Jana Dlabačová
Právní stav od : 01.01.2020

V rámci uzávěrkových operací před sestavením účetní závěrky je třeba zaúčtovat některé účetní operace související s daní z přidané hodnoty - časové posuny při uplatnění odpočtu DPH, vyrovnání či úpravu odpočtu daně u inventarizačních rozdílů, opravy odpočtu v prvním roce při uplatnění odpočtu DPH v poměrné výši, úpravy odpočtu daně u dlouhodobého majetku v dalších letech při uplatnění odpočtu DPH v krácené nebo poměrné výši aj. Vybrané účetní operace související s DPH obsahuje následující článek.

Publikováno: 27.05.2020
Autor: Ing. Václav Benda
Právní stav od : 01.01.2020

Nárok na odpočet DPH nevzniká automaticky, plátce musí splnit podmínky vymezené zákonem o DPH. Z věcného hlediska musí plátce sledovat účel použití přijatých zdanitelných plnění, to následně ovlivní, v jaké výši bude moci nárok na odpočet daně uplatnit v daňovém přiznání. Podrobně si vysvětlíme základní pravidla pro uplatňování odpočtu DPH v poměrné a krácené výši, včetně postupu pro vyrovnání nebo úpravu odpočtu daně.

Publikováno: 27.05.2020
Autor: Ing. Vladimír Hruška
Právní stav od : 01.01.2020

Komunikace se správce daně může být složitá, protože běžný poplatník nemá obvykle komplexní znalosti v oblasti správy daní.

...

Partneři

--%>