Celkem: 648 výsledků
Vyberte z následujících zdrojů pro upřesnění výsledku vyhledávání. Zobrazené texty můžete v pravém menu dále filtrovat pro rychlé nalezení hledané problematiky.

Zobrazit filtrySkrýt filtry

...
Publikováno: 27.02.2020
Autor: Zdeněk Křížek
Právní stav od : 01.01.2020

S účinností od 1. 6. 2019 změnila vláda své původní nařízení č. 595/2006 Sb., o nezabavitelných částkách, tak že tato částka činí dvojnásobek součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu. Od 1. 1. 2020 je to částka 9 912 Kč pro účely určení nezabavitelných částek a 19 824 Kč pro účely jednotlivých třetin.

Publikováno: 27.02.2020
Autor: Lucie Semelová
Právní stav od : 01.01.2020

Změna závazkového vztahu je možná ve většině případů jen na základě vzájemné dohody věřitele s dlužníkem. Zákon však v jistých případech, v důsledku vzniku určité právní skutečnosti, umožňuje učinit změnu závazku ex lege, tedy bez nutnosti dohody mezi stranami závazku. 

Publikováno: 26.02.2020
Autor: Ing. Ivan Macháček
Právní stav od : 01.01.2020

S účinností od 1. 1. 2020 došlo vyhláškou č. 357/2019 Sb. k výrazné novelizaci vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb.

Publikováno: 25.02.2020
Autor: Ing. Ivan Macháček
Právní stav od : 01.01.2020

Cílem poplatníka daně z příjmů fyzických osob by měl být vždy takový postup, aby při dodržení všech ustanovení zákona o daních z příjmů platil co nejnižší daň z příjmů a přitom aby uplatnil veškeré konkrétní odpočty od základu daně vymezené v § 15 ZDP a veškeré konkrétní slevy na dani dle § 35 a § 35ba ZDP, které by při jejich neuplatnění v příslušném zdaňovacím období propadly.

Publikováno: 21.02.2020
Autor: JUDr. Eva Dandová
Právní stav od : 01.01.2020

Při rekodifikaci nyní platného zákoníku práce bylo proto přistoupeno k posílení principu liberalizace rozšířením smluvní volnosti účastníků pracovněprávních vztahů, samozřejmě při respektování principů rovného zacházení.  Kogentními ustanoveními jsou pouze garantována zaměstnancům základní práva. Rozšířil se prostor pro flexibilní formy práce.

Publikováno: 20.02.2020
Autor: JUDr. Eva Dandová
Právní stav od : 01.01.2020

Četnost výskytu překážek v práci a projevy ochranné funkce pracovního práva vždy vedly k tomu, že nemožnost plnění byla upravena specificky, a to změnou či dočasnou suspenzí pracovního závazku.Problematice dočasné suspenze pracovního závazku je věnována část osmá zákoníku práce.

Publikováno: 19.02.2020
Autor: Ing. Jana Ledvinková
Právní stav od : 01.01.2020

Nově chystané sazby DPH na pivo vyvolaly vlnu nejistoty u podnikatelů v oblasti stravovacích služeb. Od 1. 5. 2020 zavádí novela zákona o elektronických tržbách č. 256/2019 Sb. tzv. „zvláštní režim EET“.  Na základě novely zákona o DPH č. 80/2019 Sb. došlo od 1. 1. 2020 ke změně ustanovení, které upravuje sazbu daně u tepla a chladu.

Publikováno: 19.02.2020
Autor: JUDr. Eva Dandová
Právní stav od : 01.01.2020

Zákon o kolektivním vyjednávání svým procesně právním charakterem směřuje zejména k naplnění hmotně právních ustanovení zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů. Nikdo jiný než odborová organizace není oprávněn se zaměstnavatelem či sdružením zaměstnavatelů kolektivně vyjednávat a uzavírat kolektivní smlouvy. Přitom odborová organizace uzavírá kolektivní smlouvu i za nečleny. 

Publikováno: 19.02.2020
Autor: JUDr. Eva Dandová
Právní stav od : 01.01.2020

Právní úprava kolektivní smlouvy je obsažena v ustanoveních § 22 až § 26 ZP. Podle zákoníku práce platí, že kolektivní smlouvu má právo uzavřít za zaměstnance pouze odborová organizace.

Publikováno: 19.02.2020
Autor: JUDr. Eva Dandová
Právní stav od : 01.01.2020

Zákonem je rozsah kontroly vymezen nikoli odkazem na příslušné právní předpisy, ale věcným vymezením příslušných právních předpisů upravujících pracovněprávní vztahy, to proto, aby při každé novele zákoníku práce nemusel být zákon novelizován.

...
--%>