Celkem: 698 výsledků
Vyberte z následujících zdrojů pro upřesnění výsledku vyhledávání. Zobrazené texty můžete v pravém menu dále filtrovat pro rychlé nalezení hledané problematiky.

Zobrazit filtrySkrýt filtry

...
Publikováno: 07.08.2020
Autor: Zdeněk Křížek
Právní stav od : 30.07.2020

Od roku 2021 dochází k zásadním změnám v poskytování dovolené a k jejímu výpočtu. Znamená to, že zaměstnavatelé budou muset změnit již několik let starý způsob výpočtu dovolené, kdy nárok na dovolenou a její čerpání je do roku 2020 za dny, které má zaměstnanec určené, jako pracovní. Od roku 2021 se dovolená bude určovat podle týdenní pracovní doby zaměstnance v rámci 52 týdnů a obecné výměry dovolené 4, 5, nebo 8 týdnů. Dovolená se pak bude poskytovat za hodiny.

Publikováno: 07.08.2020
Autor: Kateřina Porubanová
Právní stav od : 01.01.2020

Směnárenská činnost je soustavná činnost, provozovaná vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku, která spočívá v provádění směnárenských obchodů.

Publikováno: 07.08.2020
Autor: Zdeněk Křížek
Právní stav od : 01.01.2021

Od 1. 1. 2021 se ruší dovolená za odpracované dny a tím se ruší i podmínka odpracování 60 pracovních dnů v roce pro nárok na roční výměru dovolené. Odpadne tak odlišný způsob výpočtu dovolené v situaci, kdy zaměstnanec nesplnil podmínku práva na dovolenou za kalendářní rok nebo jeho poměrnou část odpracováním alespoň 60 dnů v kalendářním roce a současně odpracoval v tomto roce alespoň 21 takových dní. Díky této zásadní změně se dovolená bude členit již jen na dovolenou za kalendářní rok nebo její poměrnou část a dodatkovou dovolenou. 

Publikováno: 06.08.2020
Autor: Ing. Ivan Macháček
Právní stav od : 01.01.2020

V článku se blíže seznámíme se dvěma přelomovými rozsudky Nejvyššího správního soudu (NSS), které řeší otázku zdanění profesionálních sportovců daní z příjmů.

Publikováno: 05.08.2020
Autor: JUDr. Eva Dandová
Právní stav od : 01.01.2020

Průměrný výdělek je v pracovněprávních vztazích pravidelně používán především jako podklad pro účely vyplácení náhrad (za dovolenou, při dočasné pracovní neschopnosti atd.), příplatků (práce přesčas, ve svátek, v noci atd.), odstupného, pro potřeby úřadu práce (stanovení výše podpory v nezaměstnanosti), ale i pro banky či jiné instituce poskytující úvěry (při žádostech zaměstnanců o úvěr). Postup pro zjišťování průměrného výdělku je upraven v § 351 až § 362 ZP.

Publikováno: 04.08.2020
Autor: JUDr. Eva Dandová
Právní stav od : 01.01.2021

V našem dalším pokračování seriálu zaměřeného na změny v zákoníku práce, které přináší novela provedená zákonem č. 285/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony.

Publikováno: 04.08.2020
Autor: Kateřina Porubanová
Právní stav od : 01.01.2020

Dotace jsou poskytovány z úrovně státu, z krajské úrovně nebo úrovně obcí. Hlavním zásadním zdrojem pro dotace je Evropská unie se svými programy a projekty. Z hlediska jejich povahy se rozlišují na investiční a neinvestiční dotace.

Publikováno: 31.07.2020
Autor: Ing. Eva Nejmanová
Právní stav od : 01.01.2020

Během koronavirové epidemie jsme byli přímo zavaleni nepřeberným množstvím informací o aktivitách vlády, zejména o jejích opatřeních a programech, které takřka denně vyhlašovala na svých tiskových konferencích.

Publikováno: 27.07.2020
Autor: Ing. Eva Nejmanová
Právní stav od : 01.01.2021

Ve Sbírce zákonů byla 26. 6. 2020 zveřejněna obsáhlá a dlouho očekávaná novela č. 283/2020 Sb. k daňovému řádu, jejíž účinnost je stanovena na 1. 1. 2021.

Publikováno: 24.07.2020
Autor: JUDr. Michal Gembík
Právní stav od : 01.01.2020

Sankci je možné označit jako újmu, která může mít různý charakter a je rozdílná v rámci jednotlivých právních odvětví a vyskytuje se v tzv. klasické struktuře právní normy. Jedná se o část sankční (někdy také označovanou jako následková), která se uplatňuje až v případě, kdy dojde k porušení pravidla chování, které je obsaženo v dané právní normě.

...

Partneři

--%>