Celkem: 400 výsledků
Výsledky jsou obsaženy v následujících zdrojích/pramenech:
...
Publikováno: 26.3.2019
Autor: Ing. Eva Blechová
Právní stav od : 1.1.2019

Při výkonu některých zaměstnání se může stát, že je po zaměstnanci vyžadována pracovní pohotovost.

Publikováno: 26.3.2019
Autor: JUDr. Michal Gembík
Právní stav od : 1.1.2019

V prvním článku z pětidílné série o mezinárodním zdanění jsme se věnovali jeho základům a principům. Dnes budeme pokračovat smlouvami o zamezení dvojího zdanění.

Publikováno: 25.3.2019
Autor: Ing. Eva Nejmanová
Právní stav od : 1.1.2019

Rok 2018 byl prvním rokem, v němž mohlo dojít ke změně kategorie účetní jednotky.

Publikováno: 21.3.2019
Autor: Ing. Eva Nejmanová
Právní stav od : 1.1.2019

V předchozím článku jsme se zabývali obecnou teorií a účetním zachycením dotací na úhradu provozních a finančních nákladů. Nyní se budeme věnovat investičním dotacím a zmíníme se i o některých pravidlech kladených poskytovateli dotace na účetnictví příjemců.

Publikováno: 20.3.2019
Autor: Bc. Tomáš Krůl
Právní stav od : 1.1.2019

Termín pro podání daňového přiznání za rok 2018 uplyne v pondělí 1. 4. 2019, takže na vypracování a podání daňového přiznání zbývají poslední 2 týdny.

Publikováno: 20.3.2019
Autor: Ing. Ivan Macháček
Právní stav od : 1.1.2019

Podnikateli se může stát, že pro rozvoj podnikání nemá dostatek finančních prostředků a bohužel nezíská úvěr od bankovní instituce.

Publikováno: 15.3.2019
Autor: Bc. Tomáš Krůl
Právní stav od : 1.1.2019

Jste plátce DPH a občas se Vám stane, že na něco zapomenete nebo neuděláte všechno vždy správně? V dnešním článku si ukážeme 10 tipů, které mohou plátcům DPH pomoci.

Publikováno: 14.3.2019
Autor: JUDr. Eva Dandová
Právní stav od : 1.1.2019

V našem dnešním článku se zabýváme problematikou dodržování předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci neboli pracovní kázní na pracovišti a problémy vznikajícími z porušování pracovní kázně. Podíváme se však na ni z několika úhlů pohledu. Předně, kdy se jedná o neplacené volno a kdy o absenci a dále si vysvětlíme, jak hodnotit porušování pracovní kázně.

Publikováno: 13.3.2019
Autor: JUDr. Eva Dandová
Právní stav od : 1.1.2019

V našem dnešním článku se zaměříme na dva druhy odpovědnosti, při kterých se uzavírají tzv. dohody o odpovědnosti. Jedná se o odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat a o odpovědnost za ztrátu svěřených předmětů.

Publikováno: 12.3.2019
Autor: Ing. Eva Nejmanová
Právní stav od : 1.1.2019

Fyzické a právnické osoby mohou v současné době, projdou-li úspěšně schvalovacím řízením, získat od nejrůznějších poskytovatelů v rámci jimi vypsaných dotačních programů prostředky na financování rozmanitých aktivit.

...

Partneři