346 výsledků
...
Publikováno: 18.1.2019
Autor: Ivan Macháček
Právní stav od : 1.1.2019

Pro rok 2019 došlo ke zvýšení minimální mzdy nařízením vlády č. 273/2018 Sb. a průměrná mzda se odvozuje z nařízení vlády č. 213/2018 Sb. Ukážeme si, k jakým změnám těchto limitů z výše uvedených důvodů v zákoně o daních z příjmů došlo.

Publikováno: 17.1.2019
Autor: Ing. Eva Blechová
Právní stav od : 1.1.2019

Mateřství a rodičovství je pro většinu radostnou událostí. Dnes se blíže podíváme na mateřskou a rodičovskou dovolenou u dohod konaných mimo pracovní poměr.

Publikováno: 15.1.2019
Autor: Ing. Eva Blechová
Právní stav od : 1.1.2019

Některé personální změny jste již možná zaregistrovali, jiné ne. Pojďme si připomenout ty nejdůležitější z nich.

Publikováno: 9.1.2019
Autor: Mgr. Filip Wágner
Právní stav od : 1.1.2019

Tento článek obsahuje shrnutí možných negativních konsekvencí při nepodání či pozdním podání daňového přiznání. Článek také obsahuje možnosti, jak problémům v praxi předcházet a několik praktických příkladů.

Publikováno: 7.1.2019
Autor: Zdeněk Burda
Právní stav od : 1.1.2019

Skutečnost, zda finanční úřad správným způsobem doručí písemnost daňovému poplatníkovi, se zdá být velmi formální a nezáživná. V některých případech však může zcela změnit jeho pozici vůči finanční správě. V dalším textu se tedy budeme podrobněji zabývat pravidly pro doručování písemností z finančního úřadu, neboť jejich znalost nám může v některých případech výrazně pomoci.

Publikováno: 7.1.2019
Autor: Klára Gottwaldová
Právní stav od : 1.1.2019

Dne 28. 12. 2018 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 333/2018 Sb., která upravuje (změněnou) sazbu základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a stanovuje průměrné ceny pohonných hmot a vyhláška č. 254/2018 Sb., která stanovuje výši základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2019.

Publikováno: 7.1.2019
Autor: Mgr. Filip Wágner
Právní stav od : 1.1.2019

Každému daňovému subjektu se může v praxi stát, že podá řádné daňové přiznání, ale později si uvědomí, že podané přiznání obsahovalo chybu, kterou chce dobrovolně daňový subjekt opravit. V závislosti na tom, kdy je daná chyba zjištěna, pak daňový subjekt volí mezi opravným a dodatečným daňovým přiznáním. Tento článek shrnuje pravidla pro opravná a dodatečná přiznání, tak aby každý daňový subjekt v dané procesní fázi věděl, kterou příslušnou kolonku přiznání má zaškrtnout a svou chybu tak opravit. Článek obsahuje také praktické situace, které mohou daňové subjekty řešit.

Publikováno: 7.1.2019
Autor: Klára Gottwaldová
Právní stav od : 1.1.2019

Problematika zaměstnávání cizinců je i s ohledem na stávající situaci na trhu práce téma stále více aktuální. Mnoho zaměstnavatelů však v této problematice tápe, kupříkladu už jen v tom, kde hledat relevantní právní úpravu.

Publikováno: 28.12.2018
Autor: Zdeněk Morávek
Právní stav od : 1.1.2018

V následujícím příspěvku bychom upozornili na některé specifické úpravy zdaňování veřejně prospěšných poplatníků, zaměříme se zejména na výjimky a úlevy, které daňové předpisy těmto poplatníkům poskytují.

Publikováno: 27.12.2018
Autor: Pavlína Hejduková,
Právní stav od : 1.1.2018

Právní úprava mandátní a příkazní smlouvy byla odlišná ještě před několika lety. Od 2014 je jednotná úprava tohoto typu smluv pro podnikatele i ostatní subjekty. Příkazní smlouva patří do smluv příkazního typu a její právní úprava je obsažena v občanském zákoníku.

...

Partneři