Celkem: 582 výsledků
Vyberte z následujících zdrojů pro upřesnění výsledku vyhledávání. Zobrazené texty můžete v pravém menu dále filtrovat pro rychlé nalezení hledané problematiky.

Zobrazit filtrySkrýt filtry

...
Publikováno: 18.11.2019
Autor: Ing. Jiří Nigrin
Právní stav od : 01.01.2020

Ve Sbírce zákonů byl zveřejněn zákon č. 256/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb. a zákon č. 235/2014 Sb. Tato novela spouští poslední vlnu evidence tržeb. Znovu zavádí třetí a čtvrtou vlnu evidence tržeb a spočívá v zavedení „off-line“ evidence tržeb pro drobné podnikatele, za předpokladu splnění určitých podmínek. Součástí této novely je také novela zákona o DPH, která přesunuje některé položky do nižších sazeb daně z přidané hodnoty.

Publikováno: 18.11.2019
Autor: JUDr. Eva Dandová
Právní stav od : 01.01.2019

Zákoník práce zakazuje zaměstnávat zaměstnankyně pracemi, které ohrožují jejich mateřství, a zmocňuje Ministerstvo zdravotnictví, aby stanovilo vyhláškou práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu.

Publikováno: 18.11.2019
Autor: Ing. Eva Nejmanová
Právní stav od : 01.01.2019

Pojem reparace je obecně používán jako náhrada vzniklé újmy či náprava způsobené škody.

Publikováno: 15.11.2019
Autor: JUDr. Eva Dandová
Právní stav od : 01.01.2019

Doba mateřské dovolené a rodičovské je ve své podstatě z pohledu zákoníku práce překážkou v práci stejně jako doba dočasné pracovní neschopnosti.

Publikováno: 13.11.2019
Autor: Kateřina Porubanová
Právní stav od : 01.01.2019

Výnos je definován jako peněžní vyjádření výkonů. Stejně jako u nákladů a výdajů i zde musíme rozlišovat výnos a příjem. Výnos není vždy spjat s příjmem peněžních prostředků.

Publikováno: 12.11.2019
Autor: Kateřina Porubanová
Právní stav od : 01.01.2019

Náklady jsou vynaložené prostředky za účelem dosažení výnosů. Ovlivňují výši hospodářského výsledku. Na rozdíl od výdajů nedochází u nich vždy k fyzickému úbytku peněz.

Publikováno: 12.11.2019
Autor: RNDr. Ivan Brychta
Právní stav od : 01.01.2019

Řešit nájemní vztah bývá z pohledu daní někdy opravdu velkým oříškem, a co teprve když se k tomu přidá podnájemní vztah.

Publikováno: 11.11.2019
Autor: Ing. Zdeněk Morávek
Právní stav od : 01.01.2019

Daň z nemovitých věcí je daní přímou majetkového typu, která postihuje konkrétní majetek – nemovitou věc.

Publikováno: 11.11.2019
Autor: Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.
Právní stav od : 01.01.2019

Ve smyslu § 1 odst. 3 zákona o účetnictví jsou vybranými účetními jednotkami organizační složky státu, státní fondy podle rozpočtových pravidel, územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, Regionální rady regionů soudržnosti, příspěvkové organizace a zdravotní pojišťovny. S výjimkou organizačních složek státu se jedná o právnické osoby.

Publikováno: 11.11.2019
Autor: Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.
Právní stav od : 01.01.2019

Účetní závěrky vybraných účetních jednotek vstupují do Centrálního systému účetních informací státu.

...