Vyhledávání > Odborný článek > Aktuální > Daň z nabytí nemovitých věcí
Celkem: 9 výsledků
Vyberte z následujících zdrojů pro upřesnění výsledku vyhledávání. Zobrazené texty můžete v pravém menu dále filtrovat pro rychlé nalezení hledané problematiky.

Zobrazit filtrySkrýt filtry

Publikováno: 18.09.2018
Autor: JUDr. Zdeňka Tesařová
Právní stav od : 01.01.2018

Chcete koupit nemovitou věc a nevíte, jak s daní z nabytí nemovitých věcí? Tento článek si klade za cíl objasnit, kdo má povinnost k této dani, a která nabytí vlastnického práva k nemovité věci této transferové dani podléhají a která naopak nepodléhají, doplňkově také zmínit vybraná související ustanovení občanského zákoníku a dalších právních předpisů, na která je třeba v této souvislosti nezapomenout.

Publikováno: 18.06.2018
Autor: Ing. Jiří Nigrin
Právní stav od : 01.01.2017

Obecně vzato - nejsou zaplacené daně, s výjimkou daní majetkových, obvykle daňovým výdajem (nákladem). Zákon o daních z příjmů (ZDP) však připouští řadu variant, kdy se daně daňovým nákladem stávají. V dnešním článku si tedy rozebereme jednotlivé daně právě z hlediska daňové uznatelnosti.

Publikováno: 28.05.2018
Autor: Ing. Zdeněk Burda
Právní stav od : 01.01.2017

V dnešním příspěvku se budeme věnovat otázkám ukončení daňové kontroly, možnosti vyjádřit se před projednáním zprávy ke kontrole, navrhnout další důkazy i projevit nesouhlas s jejím výsledkem.

Publikováno: 28.05.2018
Autor: Ing. Zdeněk Burda
Právní stav od : 01.01.2017

Seznámení s kontrolním zjištěním a čas na vyjádření se ke kontrolnímu hlášení.

Publikováno: 28.05.2018
Autor: Ing. Zdeněk Burda
Právní stav od : 01.01.2017

Kontrola bývá uzavřena projednáním zprávy o daňové kontrole. To je pro správce daně povinné. Pokud se daňový subjekt k projednání zprávy o kontrole nedostaví, zašle se mu poštou či do datové schránky a považuje se za projednanou. Aby však mohly nastat tyto kontumační účinky, musí správce daně prokázat, že skutečně daňový subjekt k projednání pozval

Publikováno: 28.05.2018
Autor: Ing. Zdeněk Burda
Právní stav od : 01.01.2017

Obsah zprávy o daňové kontrole a praktický příklad.

Publikováno: 28.05.2018
Autor: Ing. Zdeněk Burda
Právní stav od : 01.01.2017

V dnešním příspěvku se budeme věnovat otázkám ukončení daňové kontroly, možnosti vyjádřit se před projednáním zprávy ke kontrole, navrhnout další důkazy i projevit nesouhlas s jejím výsledkem.

Publikováno: 28.05.2018
Autor: Ing. Zdeněk Burda
Právní stav od : 01.01.2017

Pokud by nám tuto možnost finanční úřad upřel, může to napravit odvolací orgán, který finančnímu úřadu nařídí, aby s námi výsledky kontroly řádně projednal.

Publikováno: 22.01.2018
Autor: Ing. Jan Koreček
Právní stav od : 01.01.2017

Zpevněnou plochou pozemku vymezuje zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDNV“) v § 6 odst. 5 jako pozemek nebo jeho část v m2 evidovaný v katastru nemovitostí s druhem pozemku ostatní plocha nebo zastavěná plocha a nádvoří, jehož povrch je zpevněn stavbou podle stavebního zákona bez svislé nosné konstrukce, včetně plochy vlečky, bazénem nebo nádrží, pokud nejsou zdanitelnou stavbou.

--%>