Vyhledávání > Odborný článek > Aktuální > Daň z přidané hodnoty
Celkem: 137 výsledků
Vyberte z následujících zdrojů pro upřesnění výsledku vyhledávání. Zobrazené texty můžete v pravém menu dále filtrovat pro rychlé nalezení hledané problematiky.

Zobrazit filtrySkrýt filtry

Publikováno: 19.02.2020
Autor: Ing. Jana Ledvinková
Právní stav od : 01.01.2020

Nově chystané sazby DPH na pivo vyvolaly vlnu nejistoty u podnikatelů v oblasti stravovacích služeb. Od 1. 5. 2020 zavádí novela zákona o elektronických tržbách č. 256/2019 Sb. tzv. „zvláštní režim EET“.  Na základě novely zákona o DPH č. 80/2019 Sb. došlo od 1. 1. 2020 ke změně ustanovení, které upravuje sazbu daně u tepla a chladu.

Publikováno: 12.02.2020
Autor: Ing. Zdeněk Kuneš
Právní stav od : 01.01.2020

Zdravotní služby jsou osvobozeny od daně bez nároku na odpočet daně. Základní sazba daně se uplatní, pokud není poskytovaná služba osvobozena od daně podle § 58 zákona o DPH. Vtedy  postupuje plátce při uplatnění daně z přidané hodnoty tak, že se u služeb uplatňuje základní sazba daně, s výjimkou služeb uvedených v příloze č. 2 k zákonu o DPH, u kterých se uplatní první snížená sazba daně.

Publikováno: 11.02.2020
Autor: Ing. Jana Ledvinková
Právní stav od : 01.04.2020

Úprava pravidel pro dodání zboží v řetězci v rámci novely ZDPH 2020 (§ 7 odst. 3 a 4) vycházejí z promítnutí evropských směrnic do navrhované novely zákona o DPH s předpokládanou účinností zatím od 1. 4. 2020. Novela uvedená ve sněmovním tisku č. 572 je stále ve schvalovacím procesu. Zavádějí se pravidla pro intrakomunitární dodání zboží v řetězci, jestliže přepravu zajistí osoba, která je označena jako prostředník. Zavádí se pravidlo pro přiřazení přepravy pouze jedinému z plnění v řetězci dodávek zboží, ostatní dodání jsou bez přepravy, a tedy nemohou být osvobozena.

Publikováno: 06.02.2020
Autor: JUDr. Michal Gembík
Právní stav od : 01.01.2020

První změna se týká prokázání splnění podmínek pro osvobození při dodání zboží do jiného členského státu.

Publikováno: 03.02.2020
Autor: Bc. Tomáš Krůl
Právní stav od : 01.01.2020

Vývoz zboží mimo EU je věcí komplikovanou, natož pak když jde o vývoz automobilu.

Publikováno: 04.12.2019
Autor: Ing. Mgr. Olga Hochmannová
Právní stav od : 01.05.2020

Podle novely zákona o DPH mají být s účinností od 1. května 2020 změněny sazby DPH u vybraných služeb, mezi které patří i stravovací služby kódu 56.

Publikováno: 22.11.2019
Autor: Ing. Zdeněk Kuneš
Právní stav od : 01.01.2020

1. Zaokrouhlování daně z přidané hodnoty

2. Výpočet daně

3. Základ daně a výše daně při uskutečnění zdanitelného plnění, pokud vznikla povinnost přiznat daň před uskutečněním tohoto zdanitelného plnění

4. Změna sazeb DPH

Publikováno: 21.11.2019
Autor: Ing. Zdeněk Kuneš
Právní stav od : 01.01.2019

Plátce má na konci kalendářního roku povinnost vypořádat daň z přidané hodnoty v případech:

 1. Poskytnutí zdanitelného plnění na dlouhodobé bázi
  • Poskytnutí zdanitelného plnění na dlouhodobé bázi s místem plnění v tuzemsku
  • Dodání zboží a poskytnutí služby osobou neusazenou v tuzemsku
  • Dodání zboží a poskytnutí služby s místem plnění mimo tuzemsko
 2. Poskytnutí nájmu nemovité věci osvobozeného od daně bez nároku na odpočet daně
 3. Dodání vratných obalů
 4. Vypořádání poměrného koeficientu
 5. Vypořádání kráceného koeficientu
 6. Úprava odpočtu daně.
Publikováno: 19.11.2019
Autor: JUDr. Michal Gembík
Právní stav od : 01.04.2019

Kontrolní hlášení DPH zavádí novela č. 360/2014 Sb., kterou se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a to s účinností od 1. 1. 2016.

Publikováno: 06.11.2019
Autor: Lucie Semelová
Právní stav od : 01.11.2019

V říjnu letošního roku byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 256/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

--%>