Vyhledávání > Odborný článek > Aktuální > Daň z přidané hodnoty
Celkem: 154 výsledků
Vyberte z následujících zdrojů pro upřesnění výsledku vyhledávání. Zobrazené texty můžete v pravém menu dále filtrovat pro rychlé nalezení hledané problematiky.

Zobrazit filtrySkrýt filtry

...
Publikováno: 06.07.2020
Autor: Ing. Jana Ledvinková
Právní stav od : 06.07.2020

V tomto článku navazujeme na již zveřejněný článek týkající se režimu call-off stock podle připravované novely zákona o DPH pro rok 2020 ve sněmovním tisku 572. Tato novela ke konci června 2020 zatím nenabyla účinnosti, byla však schválena Poslaneckou sněmovnou. Třetí čtení proběhlo na 49. schůzi. Návrh zákona byl schválen, takže se nachází v další fázi schvalovacího procesu.

Publikováno: 02.07.2020
Autor: Ing. Zdeněk Kuneš
Právní stav od : 01.07.2020

Článek se zabývá problematikou změn sazeb daně z přidané hodnoty v roce 2020. Ve všech případech byla snížena sazba daně na druhou sníženou sazbu daně 10 %. Ke snížení sazeb daně na druhou sníženou sazbu 10 % došlo postupně. První změna nastala od 1. 1. 2020 u dodání tepla a chladu, druhá, účinná od 1. 5. 2020 se týkala stravovacích služeb, vodného, stočné, úklidu v domácnostech, kadeřnických služeb a drobných oprav, třetí, účinná od 1. 7. 2020 se týká ubytovacích služeb a vstupného na kulturní a sportovní akce.

Publikováno: 29.06.2020
Autor: Ing. Ivan Macháček
Právní stav od : 10.06.2020

Z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s výskytem koronaviru SARS‑CoV-2 na území ČR byl vyhlášen nouzový stav od 12. 3. 2020 do 17. 5. 2020 a byla přijata rozhodnutím vlády řada krizových opatření.

Publikováno: 29.06.2020
Autor: JUDr. Michal Gembík
Právní stav od : 01.01.2020

Intrakomunitární obchody jsou obchody mezi jednotlivými členskými státy Evropské unie. Problematika těchto transakcí je podstatně obsáhlejší než u vnitrostátních obchodů.

Publikováno: 29.06.2020
Autor: Ing. Zdeněk Kuneš
Právní stav od : 03.04.2020

Generální finanční ředitelství vydalo informaci, která se týká osvobození od cla a daně z přidané hodnoty při dovozu zboží ze třetí země, a to v souvislosti s pandemií způsobené SARS-CoV-2.

Publikováno: 22.06.2020
Autor: Ing. Martin Děrgel
Právní stav od : 03.02.2020

Největším problémem českých daňových zákonů je nejednoznačnost. Naštěstí má Ministerstvo financí ČR a jeho podřízené složky snahu rozplétat gordický daňový uzel a nabízí četné metodické pomůcky, výkladová stanoviska a praktická doporučení. Nejznámější a historicky nejstarší jsou Pokyny řady D – dříve z pera MF, nyní vydávané Generálním finančním ředitelstvím – zveřejňované na internetových stránkách Finanční správy ČR a ty významnější také ve Finančním zpravodaji.

Publikováno: 19.06.2020
Autor: Ing. Richard Dvořák
Právní stav od : 01.04.2020

Nyní nastala doba roušková, řeší se jen akutní věci. Možná, že i účetní se nyní spíše snaží zorientovat v záplavě narychlo spíchnutých vládních nápadů na podporu hospodářství. Zvláště když se řada povinností beztrestně odsunula na pozdější dobu. Některé novinky v DPH jsou ale účinné i bez jejich promítnutí do zákona o DPH, protože nastal tzv. přímý účinek Směrnice a žádné pardony tam ani nyní neplatí.

Publikováno: 17.06.2020
Autor: Ing. Zdeněk Kuneš
Právní stav od : 31.03.2020

Ve Finančním zpravodaji 7/2020 bylo zveřejněno Rozhodnutím č. j. MF- 10021/2020/39-2 o prominutí daně z přidané hodnoty a správního poplatku z důvodu mimořádné události (dále jen „Rozhodnutí“).

Publikováno: 17.06.2020
Autor: Ing. Jiří Nigrin
Právní stav od : 01.01.2020

Vzhledem k tomu, že k problematice daňové evidence byla vydána řada publikací, kde je o daňové evidenci podrobně pojednáno, chtěl bych v tomto článku pouze upozornit na hlavní zásady a způsoby vedení daňové evidence a dále na její využití při zpracování daňového přiznání a následných přehledů pro důchodové a zdravotní pojištění.

Publikováno: 16.06.2020
Autor: Hana Trnková Kocourková
Právní stav od : 01.01.2020

Lidé nebo obchodní společnosti investují do virtuálních měn, resp. kryptoměn, začínají v nich platit nakoupené zboží či služby, těží je. To byl impuls, proč se účetní a daňoví poradci začali v posledních letech intenzivněji zajímat o jejich účtování a zdanění. Jednoznačnou oporu v české legislativě zatím nenajdeme. O to důležitější je pochopit fungování kryptoměn a znát účel, proč je daný subjekt pořizuje.

...

Partneři

--%>