Celkem: 261 výsledků
Vyberte z následujících zdrojů pro upřesnění výsledku vyhledávání. Zobrazené texty můžete v pravém menu dále filtrovat pro rychlé nalezení hledané problematiky.

Zobrazit filtrySkrýt filtry

...
Publikováno: 19.02.2020
Autor: JUDr. Michal Gembík
Právní stav od : 01.01.2020

Roční zúčtování záloh je daňovým institutem pro poplatníky s příjmy ze závislé činnosti, kteří nemají povinnost podat daňové přiznání.

Publikováno: 13.02.2020
Autor: Ing. Bc. et Bc. Eva Blechová
Právní stav od : 01.01.2020

Fond kulturních a sociálních potřeb je fond, který slouží, k zajištění kulturních a sociálních potřeb zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků, stejně tak bývalých zaměstnanců odejitých do důchodu. Podle § 225 zákoníku práce vytváří zaměstnavatel FKSP podle zvláštního právního předpisu. Tím zvláštním právním předpisem je vyhláška č. 114/2002 Sb., která stanoví výši tvorby fondu, určuje, jak se s fondem hospodaří a jaké úhrady jsou z fondu možné.

Publikováno: 13.02.2020
Autor: Ing. Ivan Macháček
Právní stav od : 01.01.2020

Každá fyzická osoba se zdanitelnými příjmy podle § 7 až 10 zákona o daních z příjmů a řada zaměstnanců s příjmy dle § 6 ZDP se setkává s povinností podat za zdaňovací období daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Rovněž právnická osoba má povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob. V článku si rozebereme otázky související s druhy daňových přiznání jak dle daňového řádu, tak dle ZDP.

Publikováno: 12.02.2020
Autor: Ing. Bc. et Bc. Eva Blechová
Právní stav od : 01.01.2020

Obě strany pracovněprávního vztahu mají práva a povinnosti definované zákoníkem práce. Ten stanoví například povinné náležitosti pracovní smlouvy, ale také vznik a zánik pracovního poměru včetně situací, při kterých zaměstnavatel nemůže se zaměstnancem rozvázat pracovní poměr. Jednou z povinností je i platba zdravotního pojištění za zaměstnance. Co se ale stane, když dojde k neplatnému rozvázání pracovního poměru? Jak je to se zdravotním pojištěním, jehož úhrada je zákonem povinná?

Publikováno: 10.02.2020
Autor: Ing. Ivan Macháček
Právní stav od : 01.01.2020

Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. zavedl s účinností od 1. 1. 2014 dva nové pojmy –  obchodní závod a rodinný závod.

Publikováno: 06.02.2020
Autor: JUDr. Michal Gembík
Právní stav od : 01.01.2020

První změna se týká prokázání splnění podmínek pro osvobození při dodání zboží do jiného členského státu.

Publikováno: 03.02.2020
Autor: Bc. Tomáš Krůl
Právní stav od : 01.01.2020

Vývoz zboží mimo EU je věcí komplikovanou, natož pak když jde o vývoz automobilu.

Publikováno: 29.01.2020
Autor: Ing. Ivan Macháček
Právní stav od : 01.01.2020

Řada občanů pobírajících starobní důchod je i nadále výdělečně činná.

Publikováno: 27.01.2020
Autor: JUDr. Michal Gembík
Právní stav od : 01.01.2020

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v § 34 odst. 1 umožňuje za určitých podmínek odečíst od základu daně daňovou ztrátu.

Publikováno: 22.01.2020
Autor: Ing. Ivan Macháček
Právní stav od : 01.01.2020

V zákonu o daních z příjmů nalezneme několik ustanovení, ve kterých jsou stanovené daňové limity ovlivněny výší minimální mzdy a výší průměrné mzdy.

...
--%>