Celkem: 314 výsledků
Vyberte z následujících zdrojů pro upřesnění výsledku vyhledávání. Zobrazené texty můžete v pravém menu dále filtrovat pro rychlé nalezení hledané problematiky.
...
Publikováno: 29.11.2021
Autor: Ing. Zdeněk Morávek
Právní stav od : 01.01.2021

Uvedený příspěvek navazuje na příspěvek, ve kterém jsme vysvětlili základní právní aspekty svěřenských fondů, v tom následujícím vysvětlíme základy zdaňování svěřenských fondů jako subjektů daňového práva.

Publikováno: 23.11.2021
Autor: doc. Ing. Jana Skálová, Ph.D.
Právní stav od : 01.01.2021

V této části našeho seriálu přinášíme dva komplexní příklady účetního zobrazení fúze, a to jak metodou splynutí, tak metodou sloučení. Zatímco metodou splynutí budeme spojovat dva naprosto nezávislé subjekty, metoda sloučení bude použita na mateřskou a dceřinou společnost, kdy bude oceněno jmění zanikající dceřiné společnosti.

Publikováno: 12.11.2021
Autor: Ing. Jiří Nigrin
Právní stav od : 01.01.2021

Úrok je peněžitá odměna za půjčení peněz. Věřitel, který může dočasně postrádat nějakou finanční částku, ji půjčí dlužníkovi, jenž s ní může disponovat; jinými slovy věřitel poskytne dlužníkovi úvěr. Do určité sjednané lhůty musí být zapůjčená částka, nazývaná jistina, navrácena spolu s navýšením, tedy s úrokem.

Publikováno: 11.11.2021
Autor: Ing. Eva Nejmanová
Právní stav od : 01.01.2021

Dnešním článkem navážeme na téma rozšíření a používání Mnohostranné úmluvy o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků (Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting, dále jako „Úmluva MLI“) ve světě a podíváme se blíže na implementaci Úmluvy MLI do bilaterálních smluv o zamezení dvojímu zdanění a na aplikaci úmluvy v praxi.

Publikováno: 11.11.2021
Autor: Zdeněk Křížek
Právní stav od : 01.01.2022

Tabulka slev a daňových zvýhodnění na rok 2022

Publikováno: 10.11.2021
Autor: Zdeněk Křížek
Právní stav od : 01.01.2022

Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny, kterou je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci za práci v pracovním poměru a v právních vztazích založených dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti).

Publikováno: 10.11.2021
Autor: Ing. Jiří Nigrin
Právní stav od : 01.01.2021

Jak již z článků o daňové evidenci víme, představuje daňová evidence záznamy o příjmech a výdajích na základě skutečně přijatých či vydaných peněžních prostředků. To znamená, že skutečná výše příjmů a výdajů se do daňové evidence zahrnuje až v okamžiku pohybu peněz.

Publikováno: 26.10.2021
Autor: Ing. Jiří Nigrin
Právní stav od : 01.01.2021

Nejdůležitější evidencí z hlediska daně z příjmů je u poplatníků, kteří vedou daňovou evidenci, jak vyplývá z § 7a ZDP, evidence příjmů a výdajů, v členění potřebném pro zjištění základu daně.

Publikováno: 26.10.2021
Autor: prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.
Právní stav od : 01.01.2021

Následující článek se věnuje zajištění měnových rizik prostřednictvím derivátových kontraktů. Zaměřuje se na obsahové vymezení jednotlivých měnových derivátů a základní principy účtování měnových forwardů, jakožto jejich nejtypičtějšího zástupce v oblasti cestovního ruchu.

Publikováno: 22.10.2021
Autor: doc. Ing. Jana Skálová, Ph.D.
Právní stav od : 01.01.2021

Ocenění jmění zanikající společnosti při fúzi nebo rozdělení je zákonem o přeměnách uloženo tehdy, pokud se základní kapitál nástupnické společnosti zvyšuje nebo se tvoří ze zdrojů společnosti zanikající. K této situaci může dojít buď na základě rozhodnutí zúčastněných společností, nebo v souvislosti s nastavením výměnného poměru. 

...

Partneři

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.