Celkem: 206 výsledků
Vyberte z následujících zdrojů pro upřesnění výsledku vyhledávání. Zobrazené texty můžete v pravém menu dále filtrovat pro rychlé nalezení hledané problematiky.

Zobrazit filtrySkrýt filtry

...
Publikováno: 19.02.2020
Autor: JUDr. Michal Gembík
Právní stav od : 01.01.2020

Roční zúčtování záloh je daňovým institutem pro poplatníky s příjmy ze závislé činnosti, kteří nemají povinnost podat daňové přiznání.

Publikováno: 17.02.2020
Autor: Ing. Eva Nejmanová
Právní stav od : 01.01.2020

Dnes navážeme na předchozí článek věnovaný revidovanému znění Koncepčního rámce IFRS z roku 2018, které je pro společnosti používající IFRS účinné již pro roční účetní období začínající 1. 1. 2020.

Publikováno: 12.02.2020
Autor: Ing. Eva Nejmanová
Právní stav od : 01.01.2020

Do 15. 2. 2020 mají zaměstnavatelé (právnické i fyzické osoby) zaměstnávající více než 25 zaměstnanců povinnost oznámit Úřadu práce ČR plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením za kalendářní rok 2019.

Publikováno: 06.02.2020
Autor: JUDr. Michal Gembík
Právní stav od : 01.01.2020

První změna se týká prokázání splnění podmínek pro osvobození při dodání zboží do jiného členského státu.

Publikováno: 31.01.2020
Autor: Mgr. Klára Gottwaldová, MBA
Právní stav od : 01.07.2020

V minulosti se poměrně intenzivně diskutovalo o tzv. koncepční novele zákoníku práce, k jejímu přijetí však nakonec nedošlo.

Publikováno: 30.01.2020
Autor: Ing. Bc. et Bc. Eva Blechová
Právní stav od : 01.01.2020

První část článku se zabývá zdravotním pojištěním jako takovým. Shrne nejdůležitější fakta o pojištění, jako například kdy vzniká a zaniká, jaké zákony se jím zabývají, ale také kdo hradí zdravotní pojištění a v jaké výši. 

Publikováno: 29.01.2020
Autor: Ing. Ivan Macháček
Právní stav od : 01.01.2020

Řada občanů pobírajících starobní důchod je i nadále výdělečně činná.

Publikováno: 28.01.2020
Autor: Ing. Eva Nejmanová
Právní stav od : 01.01.2020

Od 1. 1. 2020 jsou společnosti používající IFRS povinny postupovat podle revidovaného znění „Koncepčního rámce pro účetní výkaznictví“.

Publikováno: 27.01.2020
Autor: JUDr. Michal Gembík
Právní stav od : 01.01.2020

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v § 34 odst. 1 umožňuje za určitých podmínek odečíst od základu daně daňovou ztrátu.

Publikováno: 24.01.2020
Autor: Ing. Jan Koreček
Právní stav od : 01.01.2020

Na zdaňovací období roku 2020 došlo k novelizaci zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a to na základě zákona č. 364/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů.

...
--%>