Celkem: 10 výsledků
Vyberte z následujících zdrojů pro upřesnění výsledku vyhledávání. Zobrazené texty můžete v pravém menu dále filtrovat pro rychlé nalezení hledané problematiky.

Zobrazit filtrySkrýt filtry

Publikováno: 06.08.2019
Autor: Lucie Semelová
Právní stav od : 01.04.2019

Tabákové výrobky jsou jako další zákonem vybrané produkty zatíženy spotřební daní, která představuje nepřímý způsob regulace jejich spotřeby.

Publikováno: 18.06.2018
Autor: Ing. Jiří Nigrin
Právní stav od : 01.01.2017

Obecně vzato - nejsou zaplacené daně, s výjimkou daní majetkových, obvykle daňovým výdajem (nákladem). Zákon o daních z příjmů (ZDP) však připouští řadu variant, kdy se daně daňovým nákladem stávají. V dnešním článku si tedy rozebereme jednotlivé daně právě z hlediska daňové uznatelnosti.

Publikováno: 28.05.2018
Autor: Ing. Zdeněk Burda
Právní stav od : 01.01.2017

V dnešním příspěvku se budeme věnovat otázkám ukončení daňové kontroly, možnosti vyjádřit se před projednáním zprávy ke kontrole, navrhnout další důkazy i projevit nesouhlas s jejím výsledkem.

Publikováno: 28.05.2018
Autor: Ing. Zdeněk Burda
Právní stav od : 01.01.2017

Seznámení s kontrolním zjištěním a čas na vyjádření se ke kontrolnímu hlášení.

Publikováno: 28.05.2018
Autor: Ing. Zdeněk Burda
Právní stav od : 01.01.2017

Kontrola bývá uzavřena projednáním zprávy o daňové kontrole. To je pro správce daně povinné. Pokud se daňový subjekt k projednání zprávy o kontrole nedostaví, zašle se mu poštou či do datové schránky a považuje se za projednanou. Aby však mohly nastat tyto kontumační účinky, musí správce daně prokázat, že skutečně daňový subjekt k projednání pozval

Publikováno: 28.05.2018
Autor: Ing. Zdeněk Burda
Právní stav od : 01.01.2017

Obsah zprávy o daňové kontrole a praktický příklad.

Publikováno: 28.05.2018
Autor: Ing. Zdeněk Burda
Právní stav od : 01.01.2017

V dnešním příspěvku se budeme věnovat otázkám ukončení daňové kontroly, možnosti vyjádřit se před projednáním zprávy ke kontrole, navrhnout další důkazy i projevit nesouhlas s jejím výsledkem.

Publikováno: 28.05.2018
Autor: Ing. Zdeněk Burda
Právní stav od : 01.01.2017

Pokud by nám tuto možnost finanční úřad upřel, může to napravit odvolací orgán, který finančnímu úřadu nařídí, aby s námi výsledky kontroly řádně projednal.

Publikováno: 29.09.2017
Autor: Tomáš Líbal
Právní stav od : 01.01.2017

Daňové doklady podle zákona o spotřebních daních se týkají plátců spotřebních daní, popř. subjektů, které mají nárok na vrácení spotřební daně.

Publikováno: 29.09.2017
Autor: Tomáš Líbal
Právní stav od : 01.01.2017

Daňový doklad se týka plátce ekologické daně při dodávce zemního plynu, pevných paliv a elektřiny konečnému spotřebiteli.

--%>