Vyhledávání > Odborný článek > Aktuální > Správa daní a poplatků
Celkem: 55 výsledků
Vyberte z následujících zdrojů pro upřesnění výsledku vyhledávání. Zobrazené texty můžete v pravém menu dále filtrovat pro rychlé nalezení hledané problematiky.

Zobrazit filtrySkrýt filtry

Publikováno: 14.01.2020
Autor: Ing. Zdeněk Burda
Právní stav od : 01.04.2019

Pojem zneužití práva je další z velmi rizikových oblastí jak pro daňové subjekty, tak pro jejich účetní či daňové poradce. Posuzování skutečnosti, co je ještě dovolenou optimalizací a co již překročilo hranici zneužití práva, je velmi individuální.

Publikováno: 14.01.2020
Autor: Ing. Zdeněk Burda
Právní stav od : 01.04.2019

I když lze obecně jistě souhlasit s myšlenkou, že zákony by neměly sloužit ke zneužívání a že nelze do nich do nejmenších podrobností popsat všechny případy, které mohou v praxi nastat, obrovským problémem v této oblasti je absence „předvídatelnosti práva“.

Publikováno: 14.01.2020
Autor: Ing. Zdeněk Burda
Právní stav od : 01.04.2019

Hrozba aplikace zneužití práva ze strany správce daně ovšem automaticky neznamená, že by daňový poplatník měl používat jen ty cesty, které znamenají jeho nejvyšší možnou daň. Legální daňová optimalizace je možná i nadále.

Publikováno: 14.01.2020
Autor: Ing. Zdeněk Burda
Právní stav od : 01.04.2019

Zneužití práva je v naší daňové praxi používáno soudy již od roku 2005, aniž by bylo nutné mít tento pojem definován přímo v textu daňového řádu. Proto v okamžiku, kdy státní správa signalizovala, že chce tento pojem i legislativně zakotvit, nastalo v odborné veřejnosti znepokojení.

Publikováno: 14.01.2020
Autor: Ing. Zdeněk Burda
Právní stav od : 01.04.2019

Pokud se pokusíme pojem zneužití práva pro oblast daní maximálně zjednodušit, dojdeme k tomu, že půjde o takové chování daňového subjektu, které je sice plně v souladu s textem zákona, nicméně zákonodárce neměl v úmyslu při přijímání zákona takové chování připustit. Další podmínkou je, že se daňový subjekt daného chování dopustí převážně za účelem získání daňové výhody.

Publikováno: 14.01.2020
Autor: Ing. Zdeněk Burda
Právní stav od : 01.04.2019

Do daňového řádu se s účinností od 1. dubna 2019 dostala novela, která definuje pojem zneužití práva. Na první pohled nenápadný text však může řadě daňových poplatníků přinést v praxi velké problémy. V dnešním příspěvku se budeme podrobněji věnovat možným dopadům této zákonné úpravy.

Publikováno: 18.11.2019
Autor: Ing. Eva Nejmanová
Právní stav od : 01.01.2019

Pojem reparace je obecně používán jako náhrada vzniklé újmy či náprava způsobené škody.

Publikováno: 21.10.2019
Autor: Ing. Zdeněk Burda
Právní stav od : 01.01.2019

Když správce daně vrátí vratitelný přeplatek pozdě, náleží daňovému subjektu úrok z přeplatku. 

Publikováno: 21.10.2019
Autor: Ing. Zdeněk Burda
Právní stav od : 01.01.2019

Pro vznik nároku na úrok z neoprávněného jednání správce daně je třeba současně splnit dvě podmínky. První je existence rozhodnutí o stanovení daně, které bylo zrušeno,druhou ,že na základě tohoto rozhodnutí daňový subjekt uhradil peněžitou částku.

Publikováno: 21.10.2019
Autor: Ing. Zdeněk Burda
Právní stav od : 01.01.2019

Úrok z daňového odpočtu se do daňového řádu nedostal hned při jeho přijetí, ale až od 1. 1. 2015 jako snaha státní správy reagovat na velmi nepříjemný rozsudek „Kordárna“, který přinesl podstatné zvýšení nároků plátců DPH.

--%>