Celkem: 36 výsledků
Vyberte z následujících zdrojů pro upřesnění výsledku vyhledávání. Zobrazené texty můžete v pravém menu dále filtrovat pro rychlé nalezení hledané problematiky.

Zobrazit filtrySkrýt filtry

Publikováno: 27.03.2020
Autor: Zdeněk Křížek
Právní stav od : 26.03.2020

S ohledem na současnou situaci uvádíme nejčastější dotazy, které kladou zaměstnavatelé, zaměstnanci, ale i fyzické osoby, především osoby samostatně výdělečně činné.

Publikováno: 20.03.2020
Autor: Mgr. Magdaléna Vyškovská
Právní stav od : 01.01.2020

Zaměstnanci, čeští daňoví rezidenti, pracují nejen v České republice, ale i v zahraničí. Vzhledem k tomu, že se blíží termín pro podání přiznání k dani z příjmů, je tento článek zaměřen na povinnosti podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob těchto zaměstnanců v nejčastějších situacích, které mohou nastat.

Publikováno: 19.03.2020
Autor: Ing. Bc. et Bc. Eva Blechová
Právní stav od : 01.01.2020

Podnikání je komplexní činnost zaměstnavatele a bohužel ne vždy jde podle plánů. Někdy je to vinou špatné poptávky, špatným marketingem, nekompetentním vedením nebo z jiných důvodů. 

Publikováno: 10.03.2020
Autor: Ing. Bc. et Bc. Eva Blechová
Právní stav od : 01.01.2020

Zaměstnavateli plynou z pracovněprávního vztahu určité povinnosti. V rámci mzdového účetnictví se jedná o platbu sociálního a zdravotního pojištění za zaměstnance za určitých okolností a také o povinnost zdaňovat zaměstnancovy příjmy. Pokud tyto povinnosti nesplňuje, hrozí mu za to různé sankce.

Publikováno: 06.03.2020
Autor: Ing. Kateřina Votavová
Právní stav od : 01.01.2020

Pracovní úraz je poškození zdraví nebo smrt zaměstnance způsobené při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.

Publikováno: 02.03.2020
Autor: Ing. Bc. et Bc. Eva Blechová
Právní stav od : 01.01.2020

Občas se stane, že lidé ztratí zaměstnání a nové se jim nedaří najít. I přes veškerou snahu se dostanou do finančních potíží, ze kterých se někdy není snadné vymotat. Sociální politika státu však myslí i na tyto případy a snaží se těmto lidem pomoci ze všech sil.

Publikováno: 02.03.2020
Autor: Ing. Marta Ženíšková
Právní stav od : 01.01.2020

U OSVČ se od 1. 1. 2020 zvyšují všechny hranice příjmů. Minimální vyměřovací základ se zvyšuje na 17 417,50 Kč. Záloha na pojistné vypočtená z těchto minimálních základů činí 2 352 Kč. Základní výměra důchodu činí 3 490 Kč.

Publikováno: 27.02.2020
Autor: Zdeněk Křížek
Právní stav od : 01.01.2020

S účinností od 1. 6. 2019 změnila vláda své původní nařízení č. 595/2006 Sb., o nezabavitelných částkách, tak že tato částka činí dvojnásobek součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu. Od 1. 1. 2020 je to částka 9 912 Kč pro účely určení nezabavitelných částek a 19 824 Kč pro účely jednotlivých třetin.

Publikováno: 26.02.2020
Autor: Ing. Ivan Macháček
Právní stav od : 01.01.2020

S účinností od 1. 1. 2020 došlo vyhláškou č. 357/2019 Sb. k výrazné novelizaci vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb.

Publikováno: 20.02.2020
Autor: JUDr. Eva Dandová
Právní stav od : 01.01.2020

Četnost výskytu překážek v práci a projevy ochranné funkce pracovního práva vždy vedly k tomu, že nemožnost plnění byla upravena specificky, a to změnou či dočasnou suspenzí pracovního závazku.Problematice dočasné suspenze pracovního závazku je věnována část osmá zákoníku práce.

Partneři

--%>