Celkem: 27 výsledků
Vyberte z následujících zdrojů pro upřesnění výsledku vyhledávání. Zobrazené texty můžete v pravém menu dále filtrovat pro rychlé nalezení hledané problematiky.

Zobrazit filtrySkrýt filtry

Publikováno: 20.02.2020
Autor: JUDr. Eva Dandová
Právní stav od : 01.01.2020

Četnost výskytu překážek v práci a projevy ochranné funkce pracovního práva vždy vedly k tomu, že nemožnost plnění byla upravena specificky, a to změnou či dočasnou suspenzí pracovního závazku.Problematice dočasné suspenze pracovního závazku je věnována část osmá zákoníku práce.

Publikováno: 19.02.2020
Autor: JUDr. Michal Gembík
Právní stav od : 01.01.2020

Roční zúčtování záloh je daňovým institutem pro poplatníky s příjmy ze závislé činnosti, kteří nemají povinnost podat daňové přiznání.

Publikováno: 12.02.2020
Autor: Ing. Eva Nejmanová
Právní stav od : 01.01.2020

Do 15. 2. 2020 mají zaměstnavatelé (právnické i fyzické osoby) zaměstnávající více než 25 zaměstnanců povinnost oznámit Úřadu práce ČR plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením za kalendářní rok 2019.

Publikováno: 30.01.2020
Autor: Ing. Bc. et Bc. Eva Blechová
Právní stav od : 01.01.2020

První část článku se zabývá zdravotním pojištěním jako takovým. Shrne nejdůležitější fakta o pojištění, jako například kdy vzniká a zaniká, jaké zákony se jím zabývají, ale také kdo hradí zdravotní pojištění a v jaké výši. 

Publikováno: 29.01.2020
Autor: Ing. Ivan Macháček
Právní stav od : 01.01.2020

Řada občanů pobírajících starobní důchod je i nadále výdělečně činná.

Publikováno: 22.01.2020
Autor: Ing. Ivan Macháček
Právní stav od : 01.01.2020

V zákonu o daních z příjmů nalezneme několik ustanovení, ve kterých jsou stanovené daňové limity ovlivněny výší minimální mzdy a výší průměrné mzdy.

Publikováno: 21.01.2020
Autor: Mgr. Klára Gottwaldová, MBA
Právní stav od : 01.01.2020

Tak, jak už bývá v každém roce pravidlem, i v roce letošním se nám zvýšila minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy.

Publikováno: 16.01.2020
Autor: Bc. Tomáš Krůl
Právní stav od : 01.01.2020

Mezi základní práva každého zaměstnance patří dle zákoníku práce nárok na řádnou dovolenou.

Publikováno: 13.01.2020
Autor: Bc. Tomáš Krůl
Právní stav od : 01.01.2020

Přelom roku je vždy obdobím daňových přiznání, účetních závěrek a uzavírání roku minulého. Ne jinak je tomu i ve mzdové účtárně.

Publikováno: 08.01.2020
Autor: Zdeněk Křížek
Právní stav od : 01.01.2020

S účinností od 1. 6. 2019 svým nařízením č. 91/2019 Sb. změnila vláda své původní nařízení č. 595/2006 Sb., o nezabavitelných částkách. Jde o zásadní úpravu částky, nad kterou se podle § 279 odst. 1) občanského soudního řádu srazí bez omezení.

--%>