Celkem: 53 výsledků
Vyberte z následujících zdrojů pro upřesnění výsledku vyhledávání. Zobrazené texty můžete v pravém menu dále filtrovat pro rychlé nalezení hledané problematiky.

Zobrazit filtrySkrýt filtry

Publikováno: 07.08.2020
Autor: Zdeněk Křížek
Právní stav od : 01.01.2021

Od 1. 1. 2021 se ruší dovolená za odpracované dny a tím se ruší i podmínka odpracování 60 pracovních dnů v roce pro nárok na roční výměru dovolené. Odpadne tak odlišný způsob výpočtu dovolené v situaci, kdy zaměstnanec nesplnil podmínku práva na dovolenou za kalendářní rok nebo jeho poměrnou část odpracováním alespoň 60 dnů v kalendářním roce a současně odpracoval v tomto roce alespoň 21 takových dní. Díky této zásadní změně se dovolená bude členit již jen na dovolenou za kalendářní rok nebo její poměrnou část a dodatkovou dovolenou. 

Publikováno: 05.08.2020
Autor: JUDr. Eva Dandová
Právní stav od : 01.01.2020

Průměrný výdělek je v pracovněprávních vztazích pravidelně používán především jako podklad pro účely vyplácení náhrad (za dovolenou, při dočasné pracovní neschopnosti atd.), příplatků (práce přesčas, ve svátek, v noci atd.), odstupného, pro potřeby úřadu práce (stanovení výše podpory v nezaměstnanosti), ale i pro banky či jiné instituce poskytující úvěry (při žádostech zaměstnanců o úvěr). Postup pro zjišťování průměrného výdělku je upraven v § 351 až § 362 ZP.

Publikováno: 09.07.2020
Autor: JUDr. Eva Dandová
Právní stav od : 30.07.2020

Dne 26. 6. 2020 byl publikován ve Sbírce zákonů zákon č. 285/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony. Tato novela je především tzv. implementační, neboť transponuje části směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/957. Zákon má dělenou účinnost 30. 7. 2020 a 1. 1. 2021.

Publikováno: 06.07.2020
Autor: JUDr. Eva Dandová
Právní stav od : 01.01.2020

Průměrný výdělek je v pracovněprávních vztazích pravidelně používán především jako podklad pro účely vyplácení náhrad (za dovolenou, při dočasné pracovní neschopnosti atd.), příplatků (práce přesčas, ve svátek, v noci atd.), odstupného, pro potřeby úřadu práce (stanovení výše podpory v nezaměstnanosti), ale i pro banky či jiné instituce poskytující úvěry (při žádostech zaměstnanců o úvěr). Postup pro zjišťování průměrného výdělku je upraven v § 351 až § 362 ZP. Tato úprava je kogentní a nelze se od ní odchýlit.

Publikováno: 29.06.2020
Autor: Ing. Ivan Macháček
Právní stav od : 10.06.2020

Z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s výskytem koronaviru SARS‑CoV-2 na území ČR byl vyhlášen nouzový stav od 12. 3. 2020 do 17. 5. 2020 a byla přijata rozhodnutím vlády řada krizových opatření.

Publikováno: 23.06.2020
Autor: Ing. Ivan Macháček
Právní stav od : 01.01.2020

U zaměstnance se může na penzijním připojištění se státním příspěvkem, na penzijním pojištění, na doplňkovém penzijním spoření a dále na soukromém životním pojištění podílet buď pouze zaměstnanec jako fyzická osoba vlastními příspěvky, anebo může přispívat na tato pojištění jako velmi častý zaměstnanecký benefit i zaměstnavatel.

Publikováno: 23.06.2020
Autor: PhDr. Dagmar Kučerová
Právní stav od : 01.01.2020

Dlouhodobě  přetrvávají mezi odbornou veřejností spory, zda zaměstnavatelé jako plátci mzdy poskytují při provádění srážek ze mzdy součinnost soudním exekutorům dle § 33 a 34 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, nebo obecnou součinnost dle § 128 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve spojení s § 52 odst. 1 exekučního řádu.

Publikováno: 18.06.2020
Autor: Bc. Tomáš Krůl
Právní stav od : 10.06.2020

Na základě mimořádných opatření v souvislosti s koronavirovou epidemií byla přijata rovněž opatření týkající se termínu pro podání daňového přiznání k dani z příjmů.

Publikováno: 17.06.2020
Autor: Ing. Jiří Nigrin
Právní stav od : 01.01.2020

Vzhledem k tomu, že k problematice daňové evidence byla vydána řada publikací, kde je o daňové evidenci podrobně pojednáno, chtěl bych v tomto článku pouze upozornit na hlavní zásady a způsoby vedení daňové evidence a dále na její využití při zpracování daňového přiznání a následných přehledů pro důchodové a zdravotní pojištění.

Publikováno: 09.06.2020
Autor: Ing. Ivan Macháček
Právní stav od : 03.06.2020

Zákon č. 262/2020 Sb. již podruhé novelizoval zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu (dále jen zákon). Jeho cílem je rozšíření uplatnění kompenzačního bonusu pro společníky malých společností s ručením omezeným, které jsou postiženy šířením epidemie SARS CoV-2 a následnými protikrizovými opatřeními vlády ČR.

Partneři

--%>