Celkem: 16 výsledků
Vyberte z následujících zdrojů pro upřesnění výsledku vyhledávání. Zobrazené texty můžete v pravém menu dále filtrovat pro rychlé nalezení hledané problematiky.

Zobrazit filtrySkrýt filtry

Publikováno: 20.05.2020
Autor: Ing. Ivan Macháček
Právní stav od : 01.01.2020

Jaké jsou podmínky pro uplatnění odpočtu od základu daně u poplatníka, který si hradí sám příspěvky na penzijní připojištění, penzijní pojištění a doplňkové penzijní spoření a pojistné na soukromé životní pojištění?

Publikováno: 18.05.2020
Autor: Ing. Ivan Macháček
Právní stav od : 15.05.2020

Stav ke dni 15. 5. 2020

V příspěvku „Liberační daňový balíček s cílem zmírnit nepříjemnou situaci poplatníků související s koronavirem“ seznamujeme s daňovým balíčkem obsaženým ve Finančním zpravodaji Ministerstva financí částka 4/2020, který byl vydán dne 16. 3. 2020. V dnešním pokračování uvádíme další změny obsažené v Liberačním daňovém balíčku II.

Publikováno: 07.04.2020
Autor: Bc. Tomáš Krůl
Právní stav od : 26.03.2020

Současná mimořádná situace a výrazné zpomalení ekonomiky dopadá na všechny podnikatele, kteří buď přišli o příjmy úplně z důvodu uzavření či výrazných omezení své činnosti, nebo na ně současná ekonomická krize vyvolaná nouzovými opatřeními dopadá druhotně skrze sníženou poptávku po službách a zboží.

Publikováno: 27.03.2020
Autor: Zdeněk Křížek
Právní stav od : 26.03.2020

S ohledem na současnou situaci uvádíme nejčastější dotazy, které kladou zaměstnavatelé, zaměstnanci, ale i fyzické osoby, především osoby samostatně výdělečně činné.

Publikováno: 20.03.2020
Autor: Mgr. Magdaléna Vyškovská
Právní stav od : 01.01.2020

Zaměstnanci, čeští daňoví rezidenti, pracují nejen v České republice, ale i v zahraničí. Vzhledem k tomu, že se blíží termín pro podání přiznání k dani z příjmů, je tento článek zaměřen na povinnosti podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob těchto zaměstnanců v nejčastějších situacích, které mohou nastat.

Publikováno: 10.03.2020
Autor: Ing. Bc. et Bc. Eva Blechová
Právní stav od : 01.01.2020

Zaměstnavateli plynou z pracovněprávního vztahu určité povinnosti. V rámci mzdového účetnictví se jedná o platbu sociálního a zdravotního pojištění za zaměstnance za určitých okolností a také o povinnost zdaňovat zaměstnancovy příjmy. Pokud tyto povinnosti nesplňuje, hrozí mu za to různé sankce.

Publikováno: 26.02.2020
Autor: Ing. Ivan Macháček
Právní stav od : 01.01.2020

S účinností od 1. 1. 2020 došlo vyhláškou č. 357/2019 Sb. k výrazné novelizaci vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb.

Publikováno: 19.02.2020
Autor: JUDr. Michal Gembík
Právní stav od : 01.01.2020

Roční zúčtování záloh je daňovým institutem pro poplatníky s příjmy ze závislé činnosti, kteří nemají povinnost podat daňové přiznání.

Publikováno: 29.01.2020
Autor: Ing. Ivan Macháček
Právní stav od : 01.01.2020

Řada občanů pobírajících starobní důchod je i nadále výdělečně činná.

Publikováno: 22.01.2020
Autor: Ing. Ivan Macháček
Právní stav od : 01.01.2020

V zákonu o daních z příjmů nalezneme několik ustanovení, ve kterých jsou stanovené daňové limity ovlivněny výší minimální mzdy a výší průměrné mzdy.

Partneři

--%>