Celkem: 33 výsledků
Vyberte z následujících zdrojů pro upřesnění výsledku vyhledávání. Zobrazené texty můžete v pravém menu dále filtrovat pro rychlé nalezení hledané problematiky.

Zobrazit filtrySkrýt filtry

Publikováno: 18.05.2020
Autor: Ing. Ivan Macháček
Právní stav od : 15.05.2020

Stav ke dni 15. 5. 2020

V příspěvku „Liberační daňový balíček s cílem zmírnit nepříjemnou situaci poplatníků související s koronavirem“ seznamujeme s daňovým balíčkem obsaženým ve Finančním zpravodaji Ministerstva financí částka 4/2020, který byl vydán dne 16. 3. 2020. V dnešním pokračování uvádíme další změny obsažené v Liberačním daňovém balíčku II.

Publikováno: 23.04.2020
Autor: Zdeněk Křížek
Právní stav od : 01.04.2020

S ohledem na současnou situaci jsou v článku popsány informace a postupy zaměstnavatelů, ale i zaměstnanců a v neposlední řadě i OSVČ ve vazbě na uplatňování nároku na ošetřovné. V příloze je pak uveden vzor k vyplňování tiskopisu „Žádosti o ošetřovné a výkazu péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“.

Publikováno: 16.04.2020
Autor: Bc. Tomáš Krůl
Právní stav od : 09.04.2020

V rámci tohoto článku jsme si pro Vás připravili přehled častých otázek a odpovědí v souvislosti s opatřeními vlády, která byla přijata v souvislosti s koronavirovou epidemií.

Publikováno: 27.03.2020
Autor: Zdeněk Křížek
Právní stav od : 26.03.2020

S ohledem na současnou situaci uvádíme nejčastější dotazy, které kladou zaměstnavatelé, zaměstnanci, ale i fyzické osoby, především osoby samostatně výdělečně činné.

Publikováno: 19.03.2020
Autor: Ing. Bc. et Bc. Eva Blechová
Právní stav od : 01.01.2020

Podnikání je komplexní činnost zaměstnavatele a bohužel ne vždy jde podle plánů. Někdy je to vinou špatné poptávky, špatným marketingem, nekompetentním vedením nebo z jiných důvodů. 

Publikováno: 10.03.2020
Autor: Ing. Bc. et Bc. Eva Blechová
Právní stav od : 01.01.2020

Zaměstnavateli plynou z pracovněprávního vztahu určité povinnosti. V rámci mzdového účetnictví se jedná o platbu sociálního a zdravotního pojištění za zaměstnance za určitých okolností a také o povinnost zdaňovat zaměstnancovy příjmy. Pokud tyto povinnosti nesplňuje, hrozí mu za to různé sankce.

Publikováno: 06.03.2020
Autor: Ing. Kateřina Votavová
Právní stav od : 01.01.2020

Pracovní úraz je poškození zdraví nebo smrt zaměstnance způsobené při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.

Publikováno: 02.03.2020
Autor: Ing. Bc. et Bc. Eva Blechová
Právní stav od : 01.01.2020

Občas se stane, že lidé ztratí zaměstnání a nové se jim nedaří najít. I přes veškerou snahu se dostanou do finančních potíží, ze kterých se někdy není snadné vymotat. Sociální politika státu však myslí i na tyto případy a snaží se těmto lidem pomoci ze všech sil.

Publikováno: 02.03.2020
Autor: Ing. Marta Ženíšková
Právní stav od : 01.01.2020

U OSVČ se od 1. 1. 2020 zvyšují všechny hranice příjmů. Minimální vyměřovací základ se zvyšuje na 17 417,50 Kč. Záloha na pojistné vypočtená z těchto minimálních základů činí 2 352 Kč. Základní výměra důchodu činí 3 490 Kč.

Publikováno: 20.02.2020
Autor: JUDr. Eva Dandová
Právní stav od : 01.01.2020

Četnost výskytu překážek v práci a projevy ochranné funkce pracovního práva vždy vedly k tomu, že nemožnost plnění byla upravena specificky, a to změnou či dočasnou suspenzí pracovního závazku.Problematice dočasné suspenze pracovního závazku je věnována část osmá zákoníku práce.

Partneři

--%>