Celkem: 56 výsledků
Vyberte z následujících zdrojů pro upřesnění výsledku vyhledávání. Zobrazené texty můžete v pravém menu dále filtrovat pro rychlé nalezení hledané problematiky.

Zobrazit filtrySkrýt filtry

Publikováno: 02.04.2020
Autor: JUDr. Marie Salačová
Právní stav od : 01.01.2020

Dnem 1. 1. 2020 nabyla účinnosti nová vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 18. prosince 2019 č. 358/2019 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, a stejně tak i vyhláška Ministerstva financí ze dne 19. listopadu 2019, o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2020, a to pod č. 310/2019 Sb.

Publikováno: 31.03.2020
Autor: Ing. Bc. et Bc. Eva Blechová
Právní stav od : 26.03.2020

Současná situace je těžká a náročná nejen pro zdravotní sestry a doktory, ale i pro ostatní. Zejména je to tlak na všechny zaměstnance, a to zejména po psychické stránce.

Publikováno: 19.03.2020
Autor: Ing. Bc. et Bc. Eva Blechová
Právní stav od : 16.03.2020

Všude samá nařízení ohledně koronaviru. To, co platí teď, už za pár hodin či dní nemusí být pravda. Podívejme se krátce na shrnutí těch nejdůležitějších věcí, které se dotknou zaměstnanců i zaměstnavatelů z daňového i personálního hlediska – stručně, jasně a srozumitelně.

Publikováno: 18.03.2020
Autor: Ing. Ivan Macháček
Právní stav od : 15.03.2020

Práce z domova (home office) se stává v současné době významným zaměstnaneckým benefitem a stoupá počet profesí, ve kterých je možné vykonávat částečně (jeden nebo několik dnů v týdnu) nebo plně práci z domova.

Publikováno: 17.03.2020
Autor: JUDr. Eva Dandová
Právní stav od : 01.01.2020

Specifickým rysem pracovního práva je skutečnost, že vedle právních předpisů jsou pramenem práva i kolektivní smlouvy a vnitropodnikové normativní akty.

Publikováno: 16.03.2020
Autor: JUDr. Eva Dandová
Právní stav od : 01.01.2020

Skončení pracovního poměru a změna zaměstnavatele se v posledních letech staly běžnými součástmi pracovního života zaměstnanců i zaměstnavatelů. Již dávno neplatí, že zaměstnanec stráví převážnou část svého života u jednoho zaměstnavatele.

Publikováno: 13.03.2020
Autor: JUDr. Eva Dandová
Právní stav od : 01.01.2020

Specifickým rysem pracovního práva je skutečnost, že vedle právních předpisů jsou pramenem práva i kolektivní smlouvy a vnitropodnikové normativní akty.

Publikováno: 09.03.2020
Autor: Mgr. Klára Gottwaldová, MBA
Právní stav od : 01.01.2020

Základní právní rámec právní úpravy pracovního poměru na dobu určitou je zakotven v ust. § 39 zákoníku práce.

Publikováno: 09.03.2020
Autor: Mgr. Klára Gottwaldová, MBA
Právní stav od : 01.01.2020

Je-li sjednána zkušební doba, je možné pracovní poměr ukončit i způsobem nazvaným „zrušení pracovního poměru ve zkušební době“.

Publikováno: 06.03.2020
Autor: Ing. Kateřina Votavová
Právní stav od : 01.01.2020

Je povinností zaměstnavatele zajistit posouzení zdravotního stavu zaměstnance, a to jak před vznikem pracovního poměru, tak v jeho průběhu a za určitých okolností i mimořádně a při ukončení pracovního poměru.

Partneři

--%>