Celkem: 969 výsledků
Vyberte z následujících zdrojů pro upřesnění výsledku vyhledávání. Zobrazené texty můžete v pravém menu dále filtrovat pro rychlé nalezení hledané problematiky.

Zobrazit filtrySkrýt filtry

...
Publikováno: 29.11.2020
Autor: Ing. Vladimír Hruška
Právní stav od : 01.01.2020

V následujícím článku se věnujeme účtování smluvních pokut, úroků z prodlení a ostatních pokut a penále v rámci nákladových a výnosových položek.

Publikováno: 28.11.2020
Autor: JUDr. Ladislav Jouza
Právní stav od : 01.01.2021

Zákoník práce platí v současné podobě s řadou dílčích novel již čtrnáct let. V řadě oblastí je však třeba přizpůsobit legislativní úpravu podnikatelské i nepodnikatelské praxi. Proto byla přijata novela, jejíž změny zásadně zasahují do personální činnosti zaměstnavatelů. Novela se nejvýrazněji dotýká dovolené, jejíž právní úprava nabývá účinnosti od 1. ledna 2021. 

Publikováno: 27.11.2020
Autor: Ing. Ivan Macháček
Právní stav od : 14.11.2020

S ohledem na značné rozšíření epidemie na území ČR na podzim tohoto roku došlo k novému vyhlášení nouzového stavu a k omezení a zákazu určitých činností a následně byl vydán zákon č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2. Tento zákon upravuje daňový bonus na kompenzaci některých hospodářských následků bezprostředně souvisejících s omezením nebo zákazem podnikatelské činnosti v důsledku opatření přijatých orgány státní správy k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19.

Publikováno: 26.11.2020
Autor: Ing. Mgr. Olga Hochmannová
Právní stav od : 01.01.2021

Oblast DPH je předmětem neustálých změn legislativy, což má za následek, že zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (v textu „ZDPH“), se mění i několikrát ročně. Teprve k 1. 9. 2020 vstoupila v účinnost zpožděná novela ZDPH na rok 2020 a další rozsáhlá novela ZDPH na rok 2021 je v současné době projednávána v Poslanecké sněmovně jako sněmovní tisk 867. Změny ZDPH pro rok 2021 obsažené ve sněmovním tisku 867 musí být přijaty z důvodu novel směrnice 2006/112/ES a nařízení Rady č. 282/2011.

Publikováno: 26.11.2020
Autor: Prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc., Ing. Iva Knapová
Právní stav od : 01.01.2020

Nemovitý majetek by měl být vykazován v hodnotách, které odpovídají jeho skutečnému stavu. V průběhu užívání majetku dochází ke snižování jeho hodnoty, proto je nutné stav majetku v účetnictví upravit. Jak jsou takové úpravy prováděny, je uvedeno v následujícím textu.

Publikováno: 25.11.2020
Autor: Ing. Vladimír Hruška
Právní stav od : 01.01.2020

Minulé hodiny jsme řešili příklady, které dokládají postup při vyrovnání odpočtu daně. To může nastat v situaci, kdy plátce nepředepíše k úhradě škodu na chybějícím majetku, neboť neuzavřel s odpovědnou osobou dohodu o odpovědnosti za svěřené hodnoty, případně pojišťovna neuhradí škodu způsobenou zaměstnanci plátce z pojištění odpovědnosti, nebo plátce neprokáže jiným věrohodným způsobem, že došlo ke ztrátě obchodního majetku. V takovém případě musí dojít k vyrovnání odpočtu daně.

Publikováno: 24.11.2020
Autor: Ing. Zdeněk Kuneš
Právní stav od : 01.09.2020

Od 1. 9. 2020 je účinná novela zákona o DPH č. 343/2020. Část, která se týká změn při uplatňování daně z přidané hodnoty při poskytování cestovních služeb, má odloženou účinnost od 1. 1. 2022. 

Publikováno: 24.11.2020
Autor: Ing. Zdeněk Morávek
Právní stav od : 26.09.2020

Nepochybně velmi významnou změnou našeho daňového systému je již delší dobu avizované zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, která byla upravena zákonným opatřením č. 340/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zrušuje se jak samotné zákonné opatření Senátu, tak prováděcí vyhláška k němu, tedy vyhláška č. 419/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Publikováno: 23.11.2020
Autor: JUDr. Michal Gembík
Právní stav od : 01.01.2020

Aby byla správně splněna daňová povinnost, je jednak důležité správně podat daňové přiznání, ale také daň správně zaplatit. Poplatníci se při placení daní dopouštějí často chyb a možnosti správců daně i daňových subjektů při jejich nápravě jsou omezené.

Publikováno: 20.11.2020
Autor: Ing. Zdeněk Kuneš
Právní stav od : 01.01.2020

Článek se zabývá problematikou uplatnění správné sazby daně z přidané hodnoty u nové výstavby staveb pro bydlení.

...

Partneři

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.