Vyhledávání > Finanční zpravodaj a daňové pokyny
271 výsledků
...
Zdroj: Finanční zpravodaj číslo 8/2018
Typ dokumentu: Dokument
Publikováno: 8.10.2018
Referent: Ing. David Hlava
Číslo spisu: MF-16351/2018/2502-3

Seznam smluvních států uplatňujících společný standard pro oznamování a seznam pro účely plnění informační povinnosti podle zákona č.164/2013 Sb.

 

Zdroj: Finanční zpravodaj číslo 8/2018
Typ dokumentu: Dokument
Publikováno: 8.10.2018
Referent: Mgr. Jan Košatka
Číslo spisu: MF-1522/2018/2502-7

Seznam států vyměňujících zprávy podle zemí podle zákona č. 164/2013 Sb.

Zdroj: Finanční zpravodaj číslo 7/2018
Typ dokumentu: Dokument
Publikováno: 23.8.2018
Referent: Mgr. Jan Košatka
Číslo spisu: MF-1522/2018/2502-5

Seznam států vyměňujících zprávy podle zemí podle ust. zákona č. 164/2013 Sb.

Zdroj: Finanční zpravodaj číslo 6/2018
Typ dokumentu: Dokument
Publikováno: 27.7.2018

Pokyn č. GFŘ-D-37 ke změně umístění spisů v rámci finančního úřadu

Zdroj: Finanční zpravodaj číslo 3/2018
Typ dokumentu: Sdělení
Publikováno: 20.2.2018
Referent: JUDr. Miroslava Bartková
Číslo spisu: MF-1132/2018/15-1

Ministerstvo financí v rámci zajištění jednotného uplatňování ustanovení § 19 odst. 3 písm. a) bodu 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, uveřejňuje právní formy společností, které mohou být považovány v souladu s ustanoveními § 19 odst. 8 a § 19 odst. 10 tohoto zákona za daňového rezidenta Lichtenštejnska.

Zdroj: Finanční zpravodaj číslo 2/2018
Typ dokumentu: Dokument
Publikováno: 31.1.2018
Číslo spisu: MF-1522/2018/2502-1

Ministerstvo financí České republiky vyhlašuje na základě zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a změny dalších souvisejících zákonů, seznam států vyměňujících zprávy podle zemí.

Zdroj: Finanční zpravodaj číslo 1/2018
Typ dokumentu: Pokyn
Publikováno: 17.1.2018
Číslo spisu: 135888/17/7100-10111-401062

Pokyn GFŘ-D-33 ke stanovení daně paušální částkou, včetně přílohy.

Zdroj: Finanční zpravodaj číslo 1/2018
Typ dokumentu: Pokyn
Publikováno: 17.1.2018
Číslo spisu: 156046/17/7100-10111-010440

Pokyn GFŘ-D-36 - Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2017 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2017.

...

Partneři