Vyhledávání > Finanční zpravodaj, pokyny D a pokyny MF
Celkem: 465 výsledků
Výsledky jsou obsaženy v následujících zdrojích/pramenech:
...
Zdroj: Finanční zpravodaj číslo 3/2019
Typ dokumentu: Dokument
Publikováno: 23.4.2019
Zdroj: Finanční zpravodaj číslo 2/2019
Typ dokumentu: Daňový pokyn
Publikováno: 18.1.2019
Číslo spisu: 3996/19/7100-10111-10440

Poplatníci, kteří nevedou účetnictví, použijí pro přepočet cizí měny jednotný kurz stanovený podle § 38 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2018.

Zdroj: Finanční zpravodaj číslo 1/2019
Typ dokumentu: Pokyn
Publikováno: 14.1.2019
Číslo spisu: 74816/18/7500-30091
Zdroj: Finanční zpravodaj číslo 1/2019
Typ dokumentu: Pokyn
Publikováno: 14.1.2019
Číslo spisu: 181/19/7100-10111-010440
Zdroj: Finanční zpravodaj číslo 1/2019
Typ dokumentu: Pokyn
Publikováno: 14.1.2019
Zdroj: Finanční zpravodaj číslo 11/2018
Typ dokumentu: Dokument
Publikováno: 20.12.2018

V rámci zjednodušení plnění povinností k dani z přidané hodnoty je pro poskytovatele vybraných služeb zaveden zvláštní režim jednoho správního místa. Tento režim se rovněž označuje jako tzv. Mini One Stop Shop (dále jen „MOSS").

Zdroj: Finanční zpravodaj číslo 11/2018
Typ dokumentu: Dokument
Publikováno: 20.12.2018
...

Partneři