Celkem: 18 výsledků
Vyberte z následujících zdrojů pro upřesnění výsledku vyhledávání. Zobrazené texty můžete v pravém menu dále filtrovat pro rychlé nalezení hledané problematiky.

Zobrazit filtrySkrýt filtry

Zdroj: Finanční zpravodaj číslo 37/2020
Typ dokumentu: Dokument
Publikováno: 18.12.2020
Číslo spisu: Č. j.: MF-27708/2020/3901-1
Zdroj: Finanční zpravodaj číslo 9/2017
Typ dokumentu: Dokument
Publikováno: 21.12.2017

Pro bezproblémové placení daní v roce 2018 je nutné uvádět správné číslo bankovního účtu finančního úřadu. Proto upozorňujeme, že veškeré platby daní, zaslané na uzavřené bankovní účty 199 zrušených finančních úřadů (nyní územní pracoviště), vrací ČNB zpět na bankovní účty příkazců (viz avízo ve Finančním zpravodaji č. 5/2014). Ten, kdo poukazuje platbu své daňové povinnosti na takovéto bankovní účty, vystavuje se nebezpečí, že jeho daňová povinnost nebude řádně zaplacena a hrozí mu sankce z důvodu prodlení.

Zdroj: Finanční zpravodaj číslo 9/2017
Typ dokumentu: Dokument
Publikováno: 21.12.2017
Referent: Ing. Jitka Doležalová
Číslo spisu: 128126/17/7100-60134-10193

Přehled druhů daní a jejich částí, o nichž finanční úřady vedou osobní daňové účty a na jejichž příslušné bankovní účty jsou přijímány platby od daňových subjektů.

Zdroj: Finanční zpravodaj číslo 6/2017
Typ dokumentu: Usnesení
Publikováno: 27.07.2017

Ministerstvo financí zveřejňuje usnesení rozpočtového výboru č. 599/2017 ke stanovení podrobnějších pravidel projednávání žádostí podle zákona o rozpočtových pravidlech a o změně některých zákonů (rozpočtová pravidla republiky), na základě žádosti předsedy rozpočtového výboru.

Zdroj: Finanční zpravodaj číslo 4/2015
Typ dokumentu: Pokyn
Publikováno: 01.04.2015
Referent: Ing. T. Havelková, e-mail: tereza.havelkova@mfcr.cz
Číslo spisu: MF-10329/2015/3701-1,2

Ministerstvo financí aktualizuje metodický pokyn publikovaný ve Zprávách Ministerstva financí ČR pro finanční orgány obcí a krajů, týkající se naplňování částí XI. a XII. výkazu FIN 2-12 M. Část XI. - Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek. Část XII. - Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek. 

 

 

Zdroj: Pokyn GFŘ č. D – 5 k postupu správců daně při realizaci institutu ručení v daňovém řízení
Typ dokumentu: Daňový pokyn
Publikováno: 04.11.2011
Číslo spisu: Č. j. 6379/11-2310-602525

Podle § 5 a § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 357/1992 Sb. dárce, popř. kupující jako nabyvatel nemovitosti je ručitelem daně darovací, popř. daně z převodu nemovitostí.

Zdroj: Pokyn č. D – 329 k postupu správců daně vůči ručitelům v daňovém řízení
Typ dokumentu: Daňový pokyn
Publikováno: 06.11.2009
Číslo spisu: Č. j. 43/83 500/2009-433

Podle § 5 a § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, dárce, popř. kupující jako nabyvatel nemovitosti je ručitelem daně darovací, popř. daně z převodu nemovitostí.

Zdroj: Pokyn č. D-308 o stanovení lhůt v daňovém řízení
Typ dokumentu: Daňový pokyn
Publikováno: 10.10.2007
Číslo spisu: Č. j. 43/18 392/2007-431

S ohledem na ustanovení § 34c zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, kdy je daňový subjekt oprávněn upozornit podnětem na nečinnost správce daně.

Zdroj: Rozhodnutí o prominutí daně darovací při poskytování humanitární pomoci do ciziny ke zmírnění následků mimořádných hromadných událostí
Typ dokumentu: Daňový pokyn
Publikováno: 01.01.1999
Referent: JUDr.Nigutová
Číslo spisu: Č. j. 262/17 531/1999

Ministerstvo financí promíjí daň darovací, která by měla být vyměřena z poskytnutí finanční a hmotné humanitární pomoci do ciziny za účelem zmírnění následků mimořádných hromadných událostí.

Zdroj: Pokyn č. D - 83 k jednotnému postupu při ocenění bezúplatně nabytých akcií obcemi, pro účely daně z příjmů právnických osob
Typ dokumentu: Daňový pokyn
Publikováno: 01.01.1994
Referent: Ing. Kunc
Číslo spisu: Č. j. 152/30 366/94

Pokyn k jednotnému postupu při ocenění bezúplatně nabytých akcií obcemi, pro účely daně z příjmů právnických osob.

Partneři

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.