Celkem: 31 výsledků
Vyberte z následujících zdrojů pro upřesnění výsledku vyhledávání. Zobrazené texty můžete v pravém menu dále filtrovat pro rychlé nalezení hledané problematiky.

Zobrazit filtrySkrýt filtry

Zdroj: Finanční zpravodaj číslo 25/2020
Typ dokumentu: Dokument
Publikováno: 26.10.2020
Číslo spisu: Č. j. 28921/2020/3901-2
Zdroj: Finanční zpravodaj číslo 22/2020
Typ dokumentu: Dokument
Publikováno: 14.10.2020
Číslo spisu: Č. j. 27709/2020/3901-2
Zdroj: Finanční zpravodaj číslo 6/2020
Typ dokumentu: Dokument
Publikováno: 31.03.2020
Číslo spisu: Č. j. MF-8592/2020/39-2

Ministryně financí se v souvislosti se šířením viru SARS-CoV-2, za účelem zmírnění zvýšených dopadů této mimořádné události a pro podporu velké solidarity všech občanů a podnikatelů, která se v posledních dnech a týdnech objevuje, rozhodla využít své pravomoci podle § 260 odst. 1 písm. b) daňového řádu a přistoupila ve stanoveném rozsahu k hromadnému prominutí daně z přidané hodnoty a příslušenství daně silniční.

Zdroj: Finanční zpravodaj číslo 9/2017
Typ dokumentu: Dokument
Publikováno: 21.12.2017
Referent: Ing. Jitka Doležalová
Číslo spisu: 128126/17/7100-60134-10193

Přehled druhů daní a jejich částí, o nichž finanční úřady vedou osobní daňové účty a na jejichž příslušné bankovní účty jsou přijímány platby od daňových subjektů.

Zdroj: Finanční zpravodaj číslo 6/2017
Typ dokumentu: Usnesení
Publikováno: 27.07.2017

Ministerstvo financí zveřejňuje usnesení rozpočtového výboru č. 599/2017 ke stanovení podrobnějších pravidel projednávání žádostí podle zákona o rozpočtových pravidlech a o změně některých zákonů (rozpočtová pravidla republiky), na základě žádosti předsedy rozpočtového výboru.

Zdroj: Finanční zpravodaj číslo 4/2015
Typ dokumentu: Pokyn
Publikováno: 01.04.2015
Referent: Ing. T. Havelková, e-mail: tereza.havelkova@mfcr.cz
Číslo spisu: MF-10329/2015/3701-1,2

Ministerstvo financí aktualizuje metodický pokyn publikovaný ve Zprávách Ministerstva financí ČR pro finanční orgány obcí a krajů, týkající se naplňování částí XI. a XII. výkazu FIN 2-12 M. Část XI. - Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek. Část XII. - Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek. 

 

 

Zdroj: Rozhodnutí o prominutí daně silniční
Typ dokumentu: Daňový pokyn
Publikováno: 01.04.2004
Referent: Jiří Šabata
Číslo spisu: Č. j. 534/40 379/2004

Pokyn č. D - 261 Rozhodnutí o prominutí daně silniční

Zdroj: Rozhodnutí o snížení daně silniční
Typ dokumentu: Daňový pokyn
Publikováno: 01.01.2004
Referent: Jiří Šabata
Číslo spisu: Č. j. 53/70 290/2004

Ministerstvo financí, podle § 17 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění zákona č. 102/2004 Sb. (dále jen ,,zákon“), rozhodlo k žádostem poplatníků o snížení dané silniční z vozidel s největší povolenou hmotností alespoň 12 tun určených výlučně k přepravě nákladů.

Zdroj: Rozhodnutí o prominutí daně silniční
Typ dokumentu: Daňový pokyn
Publikováno: 01.01.2002
Referent: JUDr. Hana Šlehoferová
Číslo spisu: Č. j. 34/91 512/2002

Daň silniční se promíjí za každý celý kalendářní měsíc, ve kterém jsou vozidla dočasně vyřazena z registru silničních vozidel, to znamená, že se daň nepromíjí za kalendářní měsíc vzniku a zániku nároku na prominutí daně podle tohoto rozhodnutí, a to ve smyslu § 9 zákona o dani silniční. Podle tohoto rozhodnutí se poprvé postupuje ve zdaňovacím období roku 2002.

Zdroj: Rozhodnutí o prominutí daně silniční
Typ dokumentu: Daňový pokyn
Publikováno: 01.01.2001
Referent: Mgr. Věra Růžičková
Číslo spisu: Č. j. 391/123129/2000

Rozhodnutí o prominutí daně silniční z vozidel, jenž jsou podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, předmětem daně a jejichž státní poznávací značka a osvědčení o technickém průkazu byly odevzdány orgánu, který vede evidenci vozidel, dle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.

Partneři

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.