Celkem: 28 výsledků
Vyberte z následujících zdrojů pro upřesnění výsledku vyhledávání. Zobrazené texty můžete v pravém menu dále filtrovat pro rychlé nalezení hledané problematiky.

Zobrazit filtrySkrýt filtry

Zdroj: Finanční zpravodaj číslo 9/2017
Typ dokumentu: Dokument
Publikováno: 21.12.2017
Referent: Ing. Jitka Doležalová
Číslo spisu: 128126/17/7100-60134-10193

Přehled druhů daní a jejich částí, o nichž finanční úřady vedou osobní daňové účty a na jejichž příslušné bankovní účty jsou přijímány platby od daňových subjektů.

Zdroj: Finanční zpravodaj číslo 6/2017
Typ dokumentu: Usnesení
Publikováno: 27.07.2017

Ministerstvo financí zveřejňuje usnesení rozpočtového výboru č. 599/2017 ke stanovení podrobnějších pravidel projednávání žádostí podle zákona o rozpočtových pravidlech a o změně některých zákonů (rozpočtová pravidla republiky), na základě žádosti předsedy rozpočtového výboru.

Zdroj: Finanční zpravodaj číslo 4/2015
Typ dokumentu: Pokyn
Publikováno: 01.04.2015
Referent: Ing. T. Havelková, e-mail: tereza.havelkova@mfcr.cz
Číslo spisu: MF-10329/2015/3701-1,2

Ministerstvo financí aktualizuje metodický pokyn publikovaný ve Zprávách Ministerstva financí ČR pro finanční orgány obcí a krajů, týkající se naplňování částí XI. a XII. výkazu FIN 2-12 M. Část XI. - Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek. Část XII. - Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek. 

 

 

Zdroj: Rozhodnutí o prominutí daně silniční
Typ dokumentu: Daňový pokyn
Publikováno: 01.04.2004
Referent: Jiří Šabata
Číslo spisu: Č. j. 534/40 379/2004

Pokyn č. D - 261 Rozhodnutí o prominutí daně silniční

Zdroj: Rozhodnutí o snížení daně silniční
Typ dokumentu: Daňový pokyn
Publikováno: 01.01.2004
Referent: Jiří Šabata
Číslo spisu: Č. j. 53/70 290/2004

Ministerstvo financí, podle § 17 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění zákona č. 102/2004 Sb. (dále jen ,,zákon“), rozhodlo k žádostem poplatníků o snížení dané silniční z vozidel s největší povolenou hmotností alespoň 12 tun určených výlučně k přepravě nákladů.

Zdroj: Rozhodnutí o prominutí daně silniční
Typ dokumentu: Daňový pokyn
Publikováno: 01.01.2002
Referent: JUDr. Hana Šlehoferová
Číslo spisu: Č. j. 34/91 512/2002

Daň silniční se promíjí za každý celý kalendářní měsíc, ve kterém jsou vozidla dočasně vyřazena z registru silničních vozidel, to znamená, že se daň nepromíjí za kalendářní měsíc vzniku a zániku nároku na prominutí daně podle tohoto rozhodnutí, a to ve smyslu § 9 zákona o dani silniční. Podle tohoto rozhodnutí se poprvé postupuje ve zdaňovacím období roku 2002.

Zdroj: Rozhodnutí o prominutí daně silniční
Typ dokumentu: Daňový pokyn
Publikováno: 01.01.2001
Referent: Mgr. Věra Růžičková
Číslo spisu: Č. j. 391/123129/2000

Rozhodnutí o prominutí daně silniční z vozidel, jenž jsou podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, předmětem daně a jejichž státní poznávací značka a osvědčení o technickém průkazu byly odevzdány orgánu, který vede evidenci vozidel, dle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.

Zdroj: Pokyn č. D-219 o registraci daňových subjektů
Typ dokumentu: Daňový pokyn
Publikováno: 01.01.2000
Referent: Ing. Doležalová
Číslo spisu: Č. j. 252/ 89 247/2000

Registrační povinnost mají fyzické a právnické osoby, které získaly např. živnostenské oprávnění, koncesi, zápis do obchodního rejstříku, osvědčení o zápisu do komory auditorů, advokátů nebo daňových poradců, nebo jsou jiným způsobem oprávněny podnikat, ať již začaly skutečně podnikat nebo ne.

Zdroj: POKYN č. D - 127
Typ dokumentu: Daňový pokyn
Publikováno: 01.01.1996
Referent: Mgr. Jaroslav Březina
Číslo spisu: Č. j. 151/43480/1995

POKYN č. D -127

Zdroj: Pokyn č. D -146 k některým změnám v silniční dani v roce 1996
Typ dokumentu: Daňový pokyn
Publikováno: 01.01.1996
Referent: Mgr. Jaroslav Březina
Číslo spisu: Č. j. 151/34 050/96
--%>