Celkem: 3 výsledky
Vyberte z následujících zdrojů pro upřesnění výsledku vyhledávání. Zobrazené texty můžete v pravém menu dále filtrovat pro rychlé nalezení hledané problematiky.
Zdroj: Finanční zpravodaj číslo 9/2016
Typ dokumentu: Daňový pokyn

Pro bezproblémové placení daní v roce 2017 je nutné uvádět správné číslo bankovního účtu finančního úřadu. Veškeré platby daní, zaslané na uzavřené bankovní účty 199 zrušených finančních úřadů, vrací ČNB zpět na bankovní účty příkazců. Daňový subjekt může daň uhradit prostřednictvím Poštovní poukázky A nebo bezhotovostně prostřednictvím bankovního příkazu k úhradě případně formou internetového bankovnictví. Pro placení daně z nemovitých věcí lze využít i služeb České pošty, s. p. tzv. SIPO. Pro placení daně z příjmů fyzických osob podávajících přiznání, daně z nemovitých věcí, daně z nabytí nemovitých věcí a daně z převodu nemovitostí mohou občané využít bezplatnou Poštovní poukázku A – doklad V/DS. Za den platby daně je považován den, kdy je částka připsána na bankovní účet příslušného správce daně, tzn. finančního úřadu, vedeného v ČNB.

Zdroj: Finanční zpravodaj číslo 8/2016, POKYN č. MF-7 kterým se zrušují vybrané pokyny řady D upravující problematiku daně silniční
Typ dokumentu: Pokyn
Referent: Mgr. Martin Dvořák, tel.: 257 044 321
Číslo spisu: MF-14450/2016/2601-7

Pokyn č. MF-7, kterým se zrušují vybrané pokyny řady D upravující problematiku daně silniční.

Zdroj: Finanční zpravodaj číslo 3/2016
Typ dokumentu: Výklad
Referent: Ing. Lucie Strnadová, tel.: 257 043 067; Ing. Taťana Lichterová, tel.: 257 042 362
Číslo spisu: MF-21427/2015/11-67

Podle § 2 odst. 5 vyhlášky č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se stáním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem se ukončením projektu rozumí ukončení jeho financování z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu. Projekt je ukončen, když je ukončeno jeho financování. Financování je ukončeno, rozhodl-li o tom poskytovatel dotace.

Partneři

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.