Celkem: 115 výsledků
Vyberte z následujících zdrojů pro upřesnění výsledku vyhledávání. Zobrazené texty můžete v pravém menu dále filtrovat pro rychlé nalezení hledané problematiky.

Zobrazit filtrySkrýt filtry

Zdroj: Finanční zpravodaj číslo 5/2020
Typ dokumentu: Dokument
Publikováno: 24.03.2020
Číslo spisu: Č. j. MF-7633/2020/3901-2

V souvislosti se šířením viru SARS-CoV-2 se ministryně financí rozhodla využít své pravomoci a za účelem zmírnění zvýšených dopadů této mimořádné události na podnikatele i na další daňové subjekty přistoupit ve stanoveném rozsahu k hromadnému prominutí příslušenství daně, zálohy na daň a správního poplatku.

Zdroj: Finanční zpravodaj číslo 5/2020
Typ dokumentu: Dokument
Publikováno: 24.03.2020
Číslo spisu: Č. j. MF-31039/2019/3901-3

Podmínkou prominutí úroků z prodlení v daném případě je, že sražení zálohy na daň/daně z příjmů fyzických osob v nesprávné výši nebylo zaviněno plátcem daně ani poplatníkem a plátce daně postupoval při změně rozhodných skutečností v souladu se zákonem o daních z příjmů a daňovým řádem.

Zdroj: Finanční zpravodaj číslo 4/2020
Typ dokumentu: Dokument
Publikováno: 16.03.2020
Číslo spisu: Č. j. MF-7108/2020/3901-2
Zdroj: Finanční zpravodaj číslo 4/2020
Typ dokumentu: Pokyn
Publikováno: 16.03.2020
Číslo spisu: Č. j. 18787/20/7700-10123
Zdroj: Finanční zpravodaj číslo 3/2020
Typ dokumentu: Daňový pokyn
Publikováno: 23.01.2020
Číslo spisu: Č. j. 108987/19/7700-40470-203903

Pokyn vymezuje skutečnosti, v jejichž faktickém naplnění lze spatřovat zákonem stanovené důvody hodné zvláštního zřetele, pro něž může dojít k prominutí odvodu anebo penále, a kritéria, podle kterých bude o předložených žádostech rozhodováno.

Zdroj: Finanční zpravodaj číslo 7/2019
Typ dokumentu: Daňový pokyn
Publikováno: 29.11.2019

Tímto pokynem je určeno, na kterých územních pracovištích finančních úřadů je umístěn spis daňových subjektů a účastníků řízení, resp. zda je umístěn v sídle finančních úřadů, a jsou stanoveny zkratky orgánů Finanční správy České republiky.

Zdroj: Finanční zpravodaj číslo 11/2018
Typ dokumentu: Dokument
Publikováno: 20.12.2018

Partneři

--%>