Celkem: 663 výsledků
Vyberte z následujících zdrojů pro upřesnění výsledku vyhledávání. Zobrazené texty můžete v pravém menu dále filtrovat pro rychlé nalezení hledané problematiky.

Zobrazit filtrySkrýt filtry

...
Zdroj: Finanční zpravodaj číslo 9/2020
Typ dokumentu: Dokument
Publikováno: 10.06.2020
Číslo spisu: Č. j. 15195/2020/3901-4

Rozhodnutí o prominutí daně, příslušenství daně a správních poplatků z důvodu mimořádné události.

Zdroj: Finanční zpravodaj číslo 8/2020
Typ dokumentu: Daňový pokyn
Publikováno: 05.05.2020
Číslo spisu: Č. j. MF-4869/2020/15-2

V zájmu zajištění jednotného postupu při aplikaci uplatňování § 34 odst. 4 a 5, podle kterých může poplatník uplatnit odpočet od základu daně z příjmů ve výši 100 % výdajů vynaložených při realizaci projektů výzkumu a vývoje vydává Ministerstvo financí tento pokyn.

Zdroj: Finanční zpravodaj číslo 7/2020
Typ dokumentu: Dokument
Publikováno: 15.04.2020
Číslo spisu: Č. j. MF-10021/2020/39-2

Důvodem prominutídaně z přidané hodnoty a správního poplatku je zpřístupnění příslušného institutu pro daňové subjekty, jejichž plnění povinností bylo ztíženo v důsledku šíření viru SARS-CoV-2. 

Zdroj: Finanční zpravodaj číslo 7/2020
Typ dokumentu: Dokument
Publikováno: 15.04.2020
Číslo spisu: Č. j. MF- 24256/2016/15-57

Smlouva mezi Českou republikou a Korejskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu byla podepsána 12. ledna 2018 v Soulu a vstoupila v platnost 20. prosince 2019. Podle článku 27 se její ustanovení uplatňují v obou státech.

Zdroj: Finanční zpravodaj číslo 6/2020
Typ dokumentu: Dokument
Publikováno: 31.03.2020
Číslo spisu: Č. j. MF-8592/2020/39-2

Ministryně financí se v souvislosti se šířením viru SARS-CoV-2, za účelem zmírnění zvýšených dopadů této mimořádné události a pro podporu velké solidarity všech občanů a podnikatelů, která se v posledních dnech a týdnech objevuje, rozhodla využít své pravomoci podle § 260 odst. 1 písm. b) daňového řádu a přistoupila ve stanoveném rozsahu k hromadnému prominutí daně z přidané hodnoty a příslušenství daně silniční.

Zdroj: Finanční zpravodaj číslo 5/2020
Typ dokumentu: Dokument
Publikováno: 24.03.2020
Číslo spisu: Č. j. MF-7633/2020/3901-2

V souvislosti se šířením viru SARS-CoV-2 se ministryně financí rozhodla využít své pravomoci a za účelem zmírnění zvýšených dopadů této mimořádné události na podnikatele i na další daňové subjekty přistoupit ve stanoveném rozsahu k hromadnému prominutí příslušenství daně, zálohy na daň a správního poplatku.

Zdroj: Finanční zpravodaj číslo 5/2020
Typ dokumentu: Dokument
Publikováno: 24.03.2020
Číslo spisu: Č. j. MF-31039/2019/3901-3

Podmínkou prominutí úroků z prodlení v daném případě je, že sražení zálohy na daň/daně z příjmů fyzických osob v nesprávné výši nebylo zaviněno plátcem daně ani poplatníkem a plátce daně postupoval při změně rozhodných skutečností v souladu se zákonem o daních z příjmů a daňovým řádem.

Zdroj: Finanční zpravodaj číslo 4/2020
Typ dokumentu: Dokument
Publikováno: 16.03.2020
Číslo spisu: Č. j. MF-7108/2020/3901-2
Zdroj: Finanční zpravodaj číslo 4/2020
Typ dokumentu: Pokyn
Publikováno: 16.03.2020
Číslo spisu: Č. j. 18787/20/7700-10123
...

Partneři

--%>