Celkem: 637 výsledků
Vyberte z následujících zdrojů pro upřesnění výsledku vyhledávání. Zobrazené texty můžete v pravém menu dále filtrovat pro rychlé nalezení hledané problematiky.

Zobrazit filtrySkrýt filtry

...
Zdroj: Finanční zpravodaj číslo 3/2020
Typ dokumentu: Daňový pokyn
Publikováno: 23.01.2020
Číslo spisu: Č. j. 108987/19/7700-40470-203903

Pokyn vymezuje skutečnosti, v jejichž faktickém naplnění lze spatřovat zákonem stanovené důvody hodné zvláštního zřetele, pro něž může dojít k prominutí odvodu anebo penále, a kritéria, podle kterých bude o předložených žádostech rozhodováno.

Zdroj: Finanční zpravodaj číslo 2/2020
Typ dokumentu: Daňový pokyn
Publikováno: 16.01.2020
Číslo spisu: Č. j. 348/20/7100-10111-010440

 Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2019 podle § 38 ZDP, ve znění účinném do 31. 12. 2019.

Zdroj: Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2019 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2019
Typ dokumentu: Daňový pokyn
Publikováno: 10.01.2020
Číslo spisu: Č. j. 348/20/7100-10111-010440

 Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2019 podle § 38 ZDP, ve znění účinném do 31. 12. 2019.

Zdroj: Finanční zpravodaj číslo 7/2019
Typ dokumentu: Daňový pokyn
Publikováno: 29.11.2019

Tímto pokynem je určeno, na kterých územních pracovištích finančních úřadů je umístěn spis daňových subjektů a účastníků řízení, resp. zda je umístěn v sídle finančních úřadů, a jsou stanoveny zkratky orgánů Finanční správy České republiky.

Zdroj: Finanční zpravodaj číslo 5/2019
Typ dokumentu: Dokument
Publikováno: 31.05.2019
Číslo spisu: 45076/19/7100-40113-110343

Pokyn je vydáván v návaznosti na aktualizovanou verzi Směrnice o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy. Je vydáván za účelem zajištění jednotného postupu při stanovování základu daně ovlivněného transakcemi mezi sdruženými podniky v přeshraničních vztazích, ale i v rámci tuzemských transakcí mezi spojenými osobami.

Zdroj: Finanční zpravodaj číslo 3/2019
Typ dokumentu: Dokument
Publikováno: 23.04.2019
Zdroj: Finanční zpravodaj číslo 2/2019
Typ dokumentu: Daňový pokyn
Publikováno: 18.01.2019
Číslo spisu: 3996/19/7100-10111-10440

Poplatníci, kteří nevedou účetnictví, použijí pro přepočet cizí měny jednotný kurz stanovený podle § 38 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2018.

...
--%>