Celkem: 9 výsledků
Vyberte z následujících zdrojů pro upřesnění výsledku vyhledávání. Zobrazené texty můžete v pravém menu dále filtrovat pro rychlé nalezení hledané problematiky.

Zobrazit filtrySkrýt filtry

Zdroj: Finanční zpravodaj číslo 6/2017
Typ dokumentu: Usnesení
Publikováno: 27.07.2017

Ministerstvo financí zveřejňuje usnesení rozpočtového výboru č. 599/2017 ke stanovení podrobnějších pravidel projednávání žádostí podle zákona o rozpočtových pravidlech a o změně některých zákonů (rozpočtová pravidla republiky), na základě žádosti předsedy rozpočtového výboru.

Zdroj: Finanční zpravodaj číslo 4/2015
Typ dokumentu: Pokyn
Publikováno: 01.04.2015
Referent: Ing. T. Havelková, e-mail: tereza.havelkova@mfcr.cz
Číslo spisu: MF-10329/2015/3701-1,2

Ministerstvo financí aktualizuje metodický pokyn publikovaný ve Zprávách Ministerstva financí ČR pro finanční orgány obcí a krajů, týkající se naplňování částí XI. a XII. výkazu FIN 2-12 M. Část XI. - Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek. Část XII. - Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek. 

 

 

Zdroj: Pokyn č. D - 276 o průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období roku 2004.
Typ dokumentu: Daňový pokyn
Publikováno: 31.01.2005
Referent: Ing. J. Hladký, I. Netřebská
Číslo spisu: Č. j. 53/257/2005-531

Pokyn o průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně z příjmů za rok 2004.

Zdroj: Finanční zpravodaj číslo 3/2013
Typ dokumentu: Sdělení

Ministerstvo financí oznamuje, že v lednu 2013 byly publikovány ve Sbírce mezinárodních smluv tyto dohody o výměně informací v daňových záležitostech: Dododa mezi vládou České republiky a vládou Guernsey, Dohoda mezi ČR a ostrovem Man, Dohoda mezi ČR a republikou San Marino, Dohoda mezi vládou ČR a vládou Britských panenských ostrovú. Veškeré aktuální informace o stavu jednotlivých dohod je možné sledovat na internetových stránkách Ministerstva financí v záložce „Legislativa“ a „Dane a cla“ pod odkazem „Dohody o výměně informací v daňových záležitostech“. 

Zdroj: Finanční zpravodaj číslo 9/2016
Typ dokumentu: Daňový pokyn

Pro bezproblémové placení daní v roce 2017 je nutné uvádět správné číslo bankovního účtu finančního úřadu. Veškeré platby daní, zaslané na uzavřené bankovní účty 199 zrušených finančních úřadů, vrací ČNB zpět na bankovní účty příkazců. Daňový subjekt může daň uhradit prostřednictvím Poštovní poukázky A nebo bezhotovostně prostřednictvím bankovního příkazu k úhradě případně formou internetového bankovnictví. Pro placení daně z nemovitých věcí lze využít i služeb České pošty, s. p. tzv. SIPO. Pro placení daně z příjmů fyzických osob podávajících přiznání, daně z nemovitých věcí, daně z nabytí nemovitých věcí a daně z převodu nemovitostí mohou občané využít bezplatnou Poštovní poukázku A – doklad V/DS. Za den platby daně je považován den, kdy je částka připsána na bankovní účet příslušného správce daně, tzn. finančního úřadu, vedeného v ČNB.

Zdroj: Finanční zpravodaj číslo 5/2014
Typ dokumentu: Sdělení
Referent: Ing. Jitka Doležalová, tel.: 296 854 487
Číslo spisu: GFŘ-59075/14/7100

Česká národní banka do 31.12.2014 automaticky zabezpečuje převedení plateb chybně zaplacených na zrušené bankovní účty na nástupnické bankovní účty finančních úřadů. Bankovní účty stávajících finančních úřadů (platné již od 1. 1. 2013) lze vyhledat například na internetových stránkách www.financnisprava.cz v nabídce Daně a pojistné – Placení daní. Generální finanční ředitelství upozorňuje, že od 1. 1. 2015 budou již všechny platby, zaslané na bankovní účty finančních úřadů zrušených k 31. 12. 2012, vráceny zpět na bankovní účty příkazců.

 

Zdroj: Finanční zpravodaj číslo 3/2014
Typ dokumentu: Dokument

Od 1. 1. 2015 již všechny platby, zaslané na bankovní účty 199 zrušených finančních úřadů, budou vráceny zpět na bankovní účty příkazců. Současně Česká národní banka od 1.1.2013 po dobu dvou let automaticky převádí platby chybně zaplacené na již zrušené bankovní účty z těchto účtů na nástupnické bankovní účty finančních úřadů.  

Zdroj: Finanční zpravodaj číslo 3/2016
Typ dokumentu: Výklad
Referent: Ing. Lucie Strnadová, tel.: 257 043 067; Ing. Taťana Lichterová, tel.: 257 042 362
Číslo spisu: MF-21427/2015/11-67

Podle § 2 odst. 5 vyhlášky č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se stáním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem se ukončením projektu rozumí ukončení jeho financování z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu. Projekt je ukončen, když je ukončeno jeho financování. Financování je ukončeno, rozhodl-li o tom poskytovatel dotace.

Zdroj: Finanční zpravodaj číslo 2/2017
Typ dokumentu: Výklad
Referent: Ing. Lucie Strnadová, tel.: 257 043 067; Ing. Taťana Lichterová, tel.: 257 042 362
Číslo spisu: MF-21 427/2015/11-69

Tento výklad Ministerstva financí slouží pro zpracování finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem za rok 2016.

Partneři

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.