Celkem: 4 výsledky
Vyberte z následujících zdrojů pro upřesnění výsledku vyhledávání. Zobrazené texty můžete v pravém menu dále filtrovat pro rychlé nalezení hledané problematiky.
Zdroj: Ministerstva financí, kterým se vymezují nejčastější důvody pro prominutí příslušenství daně z důvodu tvrdosti podle ustanovení § 55a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: „ZSDP“)
Typ dokumentu: Daňový pokyn
Publikováno: 29.09.2008
Číslo spisu: Č. j. 43/48 552/2008-431

Ministerstvo financí vedeno snahou dostatečně spolehlivě zabezpečit v maximální možné míře jednotné a objektivizované rozhodování o žádostech o prominutí příslušenství daně, vymezuje tímto pokynem skutečnosti, jimiž lze zdůvodnit žádost o prominutí a v jejichž faktickém naplnění lze spatřovat zákonný důvod tvrdosti, pro nějž může dojít k prominutí příslušenství daně.

Zdroj: POKYN č. D – 310 k provádění fyzické likvidace přísně zúčtovatelných tiskopisů - - pokutových bloků vydaných v letech 1993 - 2005
Typ dokumentu: Daňový pokyn
Publikováno: 24.04.2008
Referent: Eva Lepšíková
Číslo spisu: Č. j. 48/32 128/2008 – 482

V návaznosti na zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, vydává Ministerstvo financí pokutové bloky pro orgány a úřady oprávněné k ukládání a vybírání pokut v blokovém řízení.

Zdroj: Pokyn č. D – 317 o průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období roku 2007.
Typ dokumentu: Daňový pokyn
Publikováno: 18.01.2008
Referent: Ing. J. Hladký
Číslo spisu: Č. j. 15/9 337/2008-152

Na základě zmocnění podle § 24 odst. 2 písm. k) bod 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvo financí sděluje následovné. 

Zdroj: Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2007 podle § 38 zákona č.586/1992 Sb.,o daních z příjmů, v platném znění
Typ dokumentu: Daňový pokyn
Publikováno: 18.01.2008
Referent: Ing. Kateřina Illetško
Číslo spisu: Č. j. 39/7 635/2008 - 392

Poplatníci, kteří nevedou účetnictví použijí pro přepočet cizí měny jednotný kurz stanovený podle § 38 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb.,o daních z příjmů, v platném znění.

Partneři

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.