Vyhledávání > Důvodová zpráva > Aktuální > Daň z nabytí nemovitých věcí
Celkem: 5 výsledků
Vyberte z následujících zdrojů pro upřesnění výsledku vyhledávání. Zobrazené texty můžete v pravém menu dále filtrovat pro rychlé nalezení hledané problematiky.

Zobrazit filtrySkrýt filtry

Daň z nabytí nemovitých věcí byla zavedena zákonným opatřením Senátu v návaznosti na rekodifikaci občanského a obchodního práva. V důsledku toho bylo zapotřebí novou úpravu daně z nabytí nemovitých věcí přizpůsobit a provázat především s novým zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a v menší míře potom i se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), neboť tyto základní předpisy obsahují právní úpravu, která má dopad na zdanění úplatných nabytí nemovitých věcí.

Hlavním cílem navrhovaných změn v oblasti daně z nabytí nemovitých věcí je odstranění nedostatků právní úpravy, které se projevily v souvislosti s aplikací právní úpravy v praxi, a provedení dalších věcných změn, které si praxe vyžádala. Dále je cílem i provedení potřebných upřesnění současné úpravy a odstranění nejednoznačností, včetně snížení možnosti případné nežádoucí daňové optimalizace v této oblasti. Především je nezbytné jednoznačně vymezit osobu poplatníka daně z nabytí nemovitých věcí a odstranit možnost smluvního ujednání o poplatníkovi v případech koupě nebo směny.

Předkládaná vyhláška je prováděcím předpisem k zákonnému opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí. Zmocnění k vydání této vyhlášky je dáno samotným zákonným opatřením Senátu v jeho ustanovení § 15 odst. 6, které zmocňuje Ministerstvo financí ke stanovení postupu určení směrné hodnoty vyhláškou. Nezbytnost navrhované právní úpravy vyplývá z potřeby stanovit podrobný postup určování směrné hodnoty za účelem zajištění základu daně z nabytí nemovitých věcí.

K základním cílům nové právní úpravy transferové daně, jejíž název se v souvislosti s novým vymezením předmětu a poplatníka mění na daň z nabytí nemovitých věcí, patří přizpůsobení úpravy daně z nabytí nemovitých věcí rekodifikaci soukromého práva, osoba poplatníka, redukce případů povinného předkládání znaleckých posudků pro účely stanovení základu daně, snížení administrativní náročnosti správy daně a aktualizace systému osvobození od daně.

Daňové zákony je nutné přizpůsobit rekodifikaci soukromého práva, zákonu o investičních společnostech a investičních fondech a dalším změnám, které mají nastat od 1. ledna 2014. V opačném případě hrozí níže popsané důsledky. S ohledem na rozpuštění Poslanecké sněmovny vláda předkládá návrh zákonného opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů.

Partneři

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.