Vyhledávání > Formuláře > Aktuální > Daň z nabytí nemovitých věcí
Celkem: 5 výsledků
Vyberte z následujících zdrojů pro upřesnění výsledku vyhledávání. Zobrazené texty můžete v pravém menu dále filtrovat pro rychlé nalezení hledané problematiky.

Zobrazit filtrySkrýt filtry

Datum od: 24.03.2020

Pokud z vážných důvodů potřebujete odložit platbu daně, je třeba o to finanční úřad požádat žádostí o posečkání úhrady daně, nebo o její rozložení na splátky.

Datum od: 01.01.2017

Dnem 1. ledna 2014 vstoupí v účinnost zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, kterým je nahrazena stávající daň z převodu nemovitostí upravená zákonem č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, daní z nabytí nemovitých věcí.

Datum od: 01.01.2017

Za nabytí vlastnictví k nemovitosti se pro účely daně považuje také vyčlenění nebo nabytí vlastnictví k nemovitosti do svěřenského fondu a nabytí stavby, která se stane součástí pozemku. Za nabytí vlastnického práva k právu stavby se pro účely daně považuje také prodloužení doby, na kterou je právo stavby zřízeno.

Datum od: 01.01.2017

Předmětem daně z nabytí nemovitých věcí je úplatné nabytí vlastnického práva k nemovité věci nebo její části, kterou je pozemek, stavba, jednotka a právo stavby. Předmětem daně je také úplatné nabytí vlastnictví k budově podle katastrálního zákona či její části, která je částí inženýrské sítě.

Partneři

--%>