Vyhledávání > Formuláře > Aktuální > Daň z přidané hodnoty
Celkem: 6 výsledků
Vyberte z následujících zdrojů pro upřesnění výsledku vyhledávání. Zobrazené texty můžete v pravém menu dále filtrovat pro rychlé nalezení hledané problematiky.

Zobrazit filtrySkrýt filtry

Datum od: 24.03.2020

Pokud z vážných důvodů potřebujete odložit platbu daně, je třeba o to finanční úřad požádat žádostí o posečkání úhrady daně, nebo o její rozložení na splátky.

Datum od: 01.01.2017

Při registraci skupiny se postupuje podle § 95a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a podle § 125 až 131 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“).

Datum od: 01.01.2017

Dodavateli nebo poskytovateli a/nebo oprávněnému skladovateli slouží toto osvědčení jako doklad pro osvobození od daně přidodání zboží a poskytnutí služeb nebo odeslání zboží žádajícím organizacím / žádajícím jednotlivcům podle článku 151 směrnice 2006/112/EHS a článku 13 směrnice 2008/118/ES. Na základě toho se vyhotoví pro každého dodavatele nebo poskytovatele/skladovatele osvědčení. Od dodavatele nebo poskytovatele/skladovatele se navíc požaduje, aby toto osvědčení založil do svých záznamů v souladu s ustanoveními právních předpisů použitelnými v jeho členském státě.

Datum od: 01.01.2017

Daňové přiznání k dani z přidané hodnoty (dále jen „přiznání“) je univerzálním tiskopisem, který podává plátce (§ 6 až § 6f), skupina (§ 5a), identifikovaná osoba (§ 6g až § 6l ) a neplátce (osoba, která není žádnou z uvedených osob).

Datum od: 01.01.2017

Žádost musí být podána na tiskopise v jednom z úředních jazyků Evropských společenství. Tiskopis však musí být vyplněn v jazyce nebo některém z jazyků státu, který má vrátit daň.

Partneři

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.