Celkem: 1 výsledek
Vyberte z následujících zdrojů pro upřesnění výsledku vyhledávání. Zobrazené texty můžete v pravém menu dále filtrovat pro rychlé nalezení hledané problematiky.

Zobrazit filtrySkrýt filtry

Datum od: 01.01.2020

Poplatník je povinen podat daňové přiznání k dani z převodu nemovitosti do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž:

  • byl zapsán vklad práva do katastru nemovitostí (po 1. 1. 2004),
  • nabyla účinnosti smlouva o úplatném či bezúplatném převodu nemovitostí, která není evidována v katastru nemovitostí,
  • bylo vydáno potvrzení o nabytí vlastnictví k vydražené nemovitosti ve veřejné dražbě nebo nabylo právní moci rozhodnutí o příklepu a bylo zaplaceno nejvyšší podání při výkonu rozhodnutí nebo exekuci,
  • nabylo právní moci rozhodnutí nebo byla daňovému subjektu doručena jiná listina, kterými se potvrzují nebo osvědčují vlastnické vztahy k nemovitosti.

Partneři

--%>