Celkem: 9 výsledků
Vyberte z následujících zdrojů pro upřesnění výsledku vyhledávání. Zobrazené texty můžete v pravém menu dále filtrovat pro rychlé nalezení hledané problematiky.

Zobrazit filtrySkrýt filtry

Publikováno: 10.02.2020
Autor: Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.
Právní stav od : 01.01.2020

Každý subjekt musí přesně vymezit svoji právní, účetní a daňovou pozici.

Publikováno: 03.10.2019
Autor: Ing. František Louša
Právní stav od : 01.01.2019

Činnost účetních pracovníků spočívá v přenášení jednotlivých skutečností spojených s činností účetní jednotky do jejího účetnictví.

Publikováno: 03.12.2018
Autor: JUDr. Eva Dandová
Právní stav od : 01.01.2018

V našem dnešním článku se zabýváme problematikou dodržování předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci neboli pracovní kázní na pracovišti. Konkrétně se podíváme na problémy vznikající z porušování zákazu užívání výpočetní techniky a telekomunikačních zařízení zaměstnavatele zaměstnanci pro jejich vlastní potřebu. Je to velice široké téma, nicméně musíme se zmínit o všech jeho aspektech.

Pro každého zaměstnavatele je pracovní kázeň zaměstnanců základním předpokladem úspěšného plnění úkolů. Vedle běžného výchovného působení, směřujícího k předcházení porušování pracovní kázně, stanoví zákoník práce opatření, která by měla být použita vůči těm, kteří pracovní kázeň porušují.

Publikováno: 23.11.2018
Autor: JUDr. Eva Dandová
Právní stav od : 01.01.2018

Podle § 104 ZP platí, že zaměstnavatel je povinen poskytovat zaměstnancům kromě OOPP ještě mycí, čisticí a dezinfekční prostředky na základě rozsahu znečištění kůže a oděvu a na pracovištích s nevyhovujícími mikroklimatickými podmínkami.

Publikováno: 16.11.2018
Autor: JUDr. Eva Dandová
Právní stav od : 01.01.2018

Věcně jsou upraveny přímo v zákoníku práce a dále v nařízení vlády č. 495/2001 Sb. Evropské právo upravuje tuto problematiku dvěma předpisy, jednak směrnicí Rady 89/655/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci a nařízení vlády č. 95/2001 Sb. 

Publikováno: 22.10.2018
Autor: JUDr. Eva Dandová
Právní stav od : 01.01.2018

Povinnost poskytovat zaměstnancům ochranné nápoje vyplývá stejně jako povinnost poskytovat zaměstnancům OOPP, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky z § 104 ZP.

Publikováno: 02.10.2018
Autor: JUDr. Eva Dandová
Právní stav od : 01.01.2018

V následujících řádcích se zaměříme na otázku zaměstnaneckých benefitů z oblasti rekreace, sportu a kultury a podáme si návod, jak zpracovat vnitřní předpis zaměstnavatele upravující tyto benefity.

Publikováno: 14.09.2018
Autor: JUDr. Eva Dandová
Právní stav od : 01.01.2018

Specifickým rysem pracovního práva je skutečnost, že vedle právních předpisů jsou pramenem práva i kolektivní smlouvy a vnitropodnikové normativní akty. V tomto článku se proto budeme věnovat jednomu z nejdůležitějších normativních aktů, a to vnitřnímu předpisu zaměstnavatele. 

Publikováno: 13.09.2018
Autor: JUDr. Eva Dandová
Právní stav od : 01.01.2018

V praxi se velice často vyskytují otázky ohledně archivace pracovněprávních dokumentů. Pro podnik je nutností vytvoření interní směrnice, která tuto problematiku jednoznačne rozlouskne podle platné legislativy. 

--%>