Celkem: 25 výsledků
Vyberte z následujících zdrojů pro upřesnění výsledku vyhledávání. Zobrazené texty můžete v pravém menu dále filtrovat pro rychlé nalezení hledané problematiky.

Zobrazit filtrySkrýt filtry

Publikováno: 10.02.2020
Autor: Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.
Právní stav od : 01.01.2020

Každý subjekt musí přesně vymezit svoji právní, účetní a daňovou pozici.

Publikováno: 07.11.2019
Autor: Ing. František Louša
Právní stav od : 01.01.2019

Koncem každého účetního období je třeba provést přípravné práce potřebné pro sestavení účetní závěrky. Před jejím sestavením je třeba uzavřít účetní knihy, tedy provést účetní uzávěrku.

Publikováno: 30.10.2019
Autor: Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.
Právní stav od : 01.01.2019

Účetní jednotka je povinna na základě směrné účtové osnovy sestavit účtový rozvrh. Mnohé účetní jednotky generují účtový rozvrh ve svém účetním programu, takže je rovnou parametrizován na příslušný účetní výkaz.

Publikováno: 03.10.2019
Autor: Ing. František Louša
Právní stav od : 01.01.2019

Činnost účetních pracovníků spočívá v přenášení jednotlivých skutečností spojených s činností účetní jednotky do jejího účetnictví.

Publikováno: 13.08.2019
Autor: Ing. František Louša
Právní stav od : 01.01.2019

Účetní jednotky pro svou činnost pořizují různé druhy zásob. Některé nejsou pořizovány pro přímou spotřebu, ale po určitou dobu se skladují a postupně se vyskladňují tak, jak je třeba.

Publikováno: 01.07.2019
Autor: Ing. František Louša
Právní stav od : 01.01.2019

Tato vnitropodniková směrnice není předepsána. Dále se pojednávaná problematika týká především účetních jednotek účtujících v podvojném účetnictví, ale protože problematika dlouhodobého majetku a jeho technického zhodnocení se týká i těch, co účtují v jednoduchém účetnictví, mohou též následující text využít.

Publikováno: 03.06.2019
Autor: Ing. František Louša
Právní stav od : 01.01.2019

Časové rozlišení je jeden z nástrojů, pomocí kterých v účetnictví provádíme zaúčtování nákladů a výnosů do období, v kterém vznikly.

Publikováno: 13.05.2019
Autor: Ing. František Louša
Právní stav od : 01.01.2019

Tento článek nemá za cíl vysvětlit problematiku oceňování a účtování pořízení a vyskladnění zásob, ale popsat jaké problémy vznikají při vzniku a rozpouštění oceňovacích odchylek a jak je řešit.

Publikováno: 01.04.2019
Autor: Ing. František Louša
Právní stav od : 01.01.2019

Vlastní náklady jsou náklady, které vznikají v účetní jednotce při výrobě či jiné fakturační činnosti.

Publikováno: 05.03.2019
Autor: Ing. František Louša
Právní stav od : 01.01.2019

V předcházejících kapitolách jsme se věnovali vnitropodnikovým směrnicím, které jsou předepsány zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví v aktuálním znění. Jak je známo, tak povinnosti mohou být ukládány pouze zákonem.

--%>