Celkem: 19 výsledků
Vyberte z následujících zdrojů pro upřesnění výsledku vyhledávání. Zobrazené texty můžete v pravém menu dále filtrovat pro rychlé nalezení hledané problematiky.

Zobrazit filtrySkrýt filtry

Publikováno: 1.7.2019
Autor: Ing. František Louša
Právní stav od : 1.1.2019

Tato vnitropodniková směrnice není předepsána. Dále se pojednávaná problematika týká především účetních jednotek účtujících v podvojném účetnictví, ale protože problematika dlouhodobého majetku a jeho technického zhodnocení se týká i těch, co účtují v jednoduchém účetnictví, mohou též následující text využít.

Publikováno: 3.6.2019
Autor: Ing. František Louša
Právní stav od : 1.1.2019

Časové rozlišení je jeden z nástrojů, pomocí kterých v účetnictví provádíme zaúčtování nákladů a výnosů do období, v kterém vznikly.

Publikováno: 13.5.2019
Autor: Ing. František Louša
Právní stav od : 1.1.2019

Tento článek nemá za cíl vysvětlit problematiku oceňování a účtování pořízení a vyskladnění zásob, ale popsat jaké problémy vznikají při vzniku a rozpouštění oceňovacích odchylek a jak je řešit.

Publikováno: 1.4.2019
Autor: Ing. František Louša
Právní stav od : 1.1.2019

Vlastní náklady jsou náklady, které vznikají v účetní jednotce při výrobě či jiné fakturační činnosti.

Publikováno: 5.3.2019
Autor: Ing. František Louša
Právní stav od : 1.1.2019

V předcházejících kapitolách jsme se věnovali vnitropodnikovým směrnicím, které jsou předepsány zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví v aktuálním znění. Jak je známo, tak povinnosti mohou být ukládány pouze zákonem.

Publikováno: 5.2.2019
Autor: Ing. František Louša
Právní stav od : 1.1.2019

I když zákon o účetnictví (dále jen zákon) v § 28 odst. 6 neoznačuje odpisový plán jako vnitropodnikový předpis, zařadil jsem ho do tohoto cyklu, protože je zákonem nařízen a patří proto mezi povinné vnitropodnikové dokumenty.

Publikováno: 17.12.2018
Autor: Ing. František Louša
Právní stav od : 1.1.2018

Zacházení s cizími měnami je v účetnictví upraveno především zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Publikováno: 3.12.2018
Autor: JUDr. Eva Dandová
Právní stav od : 1.1.2018

V našem dnešním článku se zabýváme problematikou dodržování předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci neboli pracovní kázní na pracovišti. Konkrétně se podíváme na problémy vznikající z porušování zákazu užívání výpočetní techniky a telekomunikačních zařízení zaměstnavatele zaměstnanci pro jejich vlastní potřebu. Je to velice široké téma, nicméně musíme se zmínit o všech jeho aspektech.

Pro každého zaměstnavatele je pracovní kázeň zaměstnanců základním předpokladem úspěšného plnění úkolů. Vedle běžného výchovného působení, směřujícího k předcházení porušování pracovní kázně, stanoví zákoník práce opatření, která by měla být použita vůči těm, kteří pracovní kázeň porušují.

Publikováno: 23.11.2018
Autor: JUDr. Eva Dandová
Právní stav od : 1.1.2018

Podle § 104 ZP platí, že zaměstnavatel je povinen poskytovat zaměstnancům kromě OOPP ještě mycí, čisticí a dezinfekční prostředky na základě rozsahu znečištění kůže a oděvu a na pracovištích s nevyhovujícími mikroklimatickými podmínkami.

Publikováno: 16.11.2018
Autor: JUDr. Eva Dandová
Právní stav od : 1.1.2018

Věcně jsou upraveny přímo v zákoníku práce a dále v nařízení vlády č. 495/2001 Sb. Evropské právo upravuje tuto problematiku dvěma předpisy, jednak směrnicí Rady 89/655/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci a nařízení vlády č. 95/2001 Sb. 

Partneři