Celkem: 37 výsledků
Vyberte z následujících zdrojů pro upřesnění výsledku vyhledávání. Zobrazené texty můžete v pravém menu dále filtrovat pro rychlé nalezení hledané problematiky.
Publikováno: 27.09.2021
Autor: Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.
Právní stav od : 01.01.2021

Střední a velké obchodní korporace obvykle splňují podmínky § 20 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. U malých obchodních korporací je nezbytné sledovat limity, které zákon o účetnictví v příslušném paragrafu stanoví a vyhodnotit povinnost auditu.

Publikováno: 24.09.2021
Autor: Zdeněk Křížek
Právní stav od : 01.01.2021

Článek by měl objasnit právo zaměstnavatele provést kontrolu dočasně práce neschopného zaměstnance v době prvních 14 dnů vyplácení náhrady mzdy. Zároveň je zde pojednáno o povinnostech samotného práce neschopného zaměstnance, který musí po celou dobu své pracovní neschopnosti dodržovat určitý režim a to ve smyslu níže uvedených právních předpisů.

Publikováno: 08.02.2021
Autor: Zdeněk Křížek
Právní stav od : 01.01.2021

Pro rok 2021 byla schválena nová možnost poskytnutí určitého benefitu, který může zaměstnavatel svým zaměstnancům přiznat, a to je stravenkový paušál, kdy touto formou pak bude zaměstnavatel moci přispívat svému zaměstnanci finanční částku místo dosavadních variant příspěvku na stravování či stravenky.

Publikováno: 15.10.2020
Autor: Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.
Právní stav od : 01.01.2020

Vzor vnitřní směrnice k inventarizaci je zpracován podle přílohy k č. j.: MSMT-31465/2012-18.

Publikováno: 08.10.2020
Autor: Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.
Právní stav od : 01.01.2020

Harmonogram účetní závěrky je významnou vnitřní směrnicí každé účetní jednotky. V ní si účetní jednotka naplánuje, jak bude po celé účetní období zajišťovat potřebné informace, aby byla schopna po skončení účetního období racionálně sestavit účetní závěrku.

Publikováno: 12.08.2020
Autor: Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.
Právní stav od : 01.01.2020

Pro každý podnikatelský subjekt je daleko jednodušší a levnější snažit se stabilizovat své zaměstnance.

Publikováno: 22.07.2020
Autor: Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.
Právní stav od : 01.01.2020

V případě, že je účetní jednotka obchodní korporací, řeší vyplácení podílů, a to podílů různé kategorie podle toho, jaká je věcná podstata ve smyslu zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

Publikováno: 22.06.2020
Autor: Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.
Právní stav od : 01.01.2020

Zaměstnavatelé jsou povinni v souladu zejména se zákoníkem práce pečovat o zdraví svých zaměstnanců. Z tohoto důvodu je nezbytné zajistit pro ně ochranné pracovní prostředky a ochranné nápoje.

Publikováno: 12.05.2020
Autor: Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.
Právní stav od : 01.01.2020

Žádný subjekt se neobejde bez příjímání a vydávání analogových nebo elektronických dokumentů, ať již jsou to účetní záznamy, daňové dokumenty, anebo dokumenty související úzce s jeho činností včetně řízení.

Publikováno: 01.04.2020
Autor: Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.
Právní stav od : 01.01.2020

Pokud se účetní jednotka řadí v rámci kategorizace především mezi střední a velké účetní jednotky (viz § 1b zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví), má složitější vnitřní strukturu, je pro ni vhodné pro operativní řízení vytvořit si optimální organizaci vnitropodnikového účetnictví.

Partneři

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.