10 výsledků

Zobrazit filtrySkrýt filtry

Publikováno: 16.11.2018
Autor: JUDr. Eva Dandová
Právní stav od : 1.1.2018

Věcně jsou upraveny přímo v zákoníku práce a dále v nařízení vlády č. 495/2001 Sb. Evropské právo upravuje tuto problematiku dvěma předpisy, jednak směrnicí Rady 89/655/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci a nařízení vlády č. 95/2001 Sb. 

Publikováno: 16.11.2018
Autor: Ing. František Louša
Právní stav od : 1.1.2018

Asi nejdůležitější vnitropodnikovou směrnicí, a to nejen v účetních jednotkách podnikatelů, je směrnice, kterou je upravena oblast podpisování a tedy schvalování nejen účetních písemností a s tím související přebírání odpovědnosti za jejich správnost.

Publikováno: 14.11.2018
Autor: Hana Březinová
Právní stav od : 1.1.2018

Účetní jednotka je povinna na základě směrné účtové osnovy sestavit účtový rozvrh. Mnohé účetní jednotky generují účtový rozvrh ve svém účetním programu, takže je rovnou parametrizován na příslušný účetní výkaz.

Publikováno: 8.11.2018
Autor: Hana Březinová
Právní stav od : 1.1.2018

Vzor vnitřní směrnice k inventarizaci je zpracován podle přílohy k č. j.: MSMT-31465/2012-18.

Publikováno: 8.11.2018
Autor: Hana Březinová
Právní stav od : 1.1.2018

Harmonogram účetní závěrky je významnou vnitřní směrnicí každé účetní jednotky. V ní si účetní jednotka naplánuje, jak bude po celé účetní období zajišťovat potřebné informace, aby byla schopna po skončení účetního období racionálně sestavit účetní závěrku.

Publikováno: 26.10.2018
Autor: Ing. František Louša
Právní stav od : 1.1.2018

Na problematiku vnitropodnikových směrnic se můžeme podívat ze dvou úhlů, a to formálního a věcného.

Publikováno: 22.10.2018
Autor: JUDr. Eva Dandová
Právní stav od : 1.1.2018

Povinnost poskytovat zaměstnancům ochranné nápoje vyplývá stejně jako povinnost poskytovat zaměstnancům OOPP, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky z § 104 ZP.

Publikováno: 2.10.2018
Autor: JUDr. Eva Dandová
Právní stav od : 1.1.2018

V následujících řádcích se zaměříme na otázku zaměstnaneckých benefitů z oblasti rekreace, sportu a kultury a podáme si návod, jak zpracovat vnitřní předpis zaměstnavatele upravující tyto benefity.

Publikováno: 14.9.2018
Autor: JUDr. Eva Dandová
Právní stav od : 1.1.2018

Specifickým rysem pracovního práva je skutečnost, že vedle právních předpisů jsou pramenem práva i kolektivní smlouvy a vnitropodnikové normativní akty. V tomto článku se proto budeme věnovat jednomu z nejdůležitějších normativních aktů, a to vnitřnímu předpisu zaměstnavatele. 

Publikováno: 13.9.2018
Autor: JUDr. Eva Dandová
Právní stav od : 1.1.2018

V praxi se velice často vyskytují otázky ohledně archivace pracovněprávních dokumentů. Pro podnik je nutností vytvoření interní směrnice, která tuto problematiku jednoznačne rozlouskne podle platné legislativy. 

Partneři