Celkem: 17 výsledků
Výsledky jsou obsaženy v následujících zdrojích/pramenech:

Zobrazit filtrySkrýt filtry

Publikováno: 13.5.2019
Autor: Ing. František Louša
Právní stav od : 1.1.2019

Tento článek nemá za cíl vysvětlit problematiku oceňování a účtování pořízení a vyskladnění zásob, ale popsat jaké problémy vznikají při vzniku a rozpouštění oceňovacích odchylek a jak je řešit.

Publikováno: 1.4.2019
Autor: Ing. František Louša
Právní stav od : 1.1.2019

Vlastní náklady jsou náklady, které vznikají v účetní jednotce při výrobě či jiné fakturační činnosti.

Publikováno: 5.3.2019
Autor: Ing. František Louša
Právní stav od : 1.1.2019

V předcházejících kapitolách jsme se věnovali vnitropodnikovým směrnicím, které jsou předepsány zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví v aktuálním znění. Jak je známo, tak povinnosti mohou být ukládány pouze zákonem.

Publikováno: 5.2.2019
Autor: Ing. František Louša
Právní stav od : 1.1.2019

I když zákon o účetnictví (dále jen zákon) v § 28 odst. 6 neoznačuje odpisový plán jako vnitropodnikový předpis, zařadil jsem ho do tohoto cyklu, protože je zákonem nařízen a patří proto mezi povinné vnitropodnikové dokumenty.

Publikováno: 17.12.2018
Autor: Ing. František Louša
Právní stav od : 1.1.2018

Zacházení s cizími měnami je v účetnictví upraveno především zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Publikováno: 3.12.2018
Autor: JUDr. Eva Dandová
Právní stav od : 1.1.2018

V našem dnešním článku se zabýváme problematikou dodržování předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci neboli pracovní kázní na pracovišti. Konkrétně se podíváme na problémy vznikající z porušování zákazu užívání výpočetní techniky a telekomunikačních zařízení zaměstnavatele zaměstnanci pro jejich vlastní potřebu. Je to velice široké téma, nicméně musíme se zmínit o všech jeho aspektech.

Pro každého zaměstnavatele je pracovní kázeň zaměstnanců základním předpokladem úspěšného plnění úkolů. Vedle běžného výchovného působení, směřujícího k předcházení porušování pracovní kázně, stanoví zákoník práce opatření, která by měla být použita vůči těm, kteří pracovní kázeň porušují.

Publikováno: 23.11.2018
Autor: JUDr. Eva Dandová
Právní stav od : 1.1.2018

Podle § 104 ZP platí, že zaměstnavatel je povinen poskytovat zaměstnancům kromě OOPP ještě mycí, čisticí a dezinfekční prostředky na základě rozsahu znečištění kůže a oděvu a na pracovištích s nevyhovujícími mikroklimatickými podmínkami.

Publikováno: 16.11.2018
Autor: JUDr. Eva Dandová
Právní stav od : 1.1.2018

Věcně jsou upraveny přímo v zákoníku práce a dále v nařízení vlády č. 495/2001 Sb. Evropské právo upravuje tuto problematiku dvěma předpisy, jednak směrnicí Rady 89/655/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci a nařízení vlády č. 95/2001 Sb. 

Publikováno: 16.11.2018
Autor: Ing. František Louša
Právní stav od : 1.1.2018

Asi nejdůležitější vnitropodnikovou směrnicí, a to nejen v účetních jednotkách podnikatelů, je směrnice, kterou je upravena oblast podpisování a tedy schvalování nejen účetních písemností a s tím související přebírání odpovědnosti za jejich správnost.

Publikováno: 14.11.2018
Autor: Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.
Právní stav od : 1.1.2018

Účetní jednotka je povinna na základě směrné účtové osnovy sestavit účtový rozvrh. Mnohé účetní jednotky generují účtový rozvrh ve svém účetním programu, takže je rovnou parametrizován na příslušný účetní výkaz.

Partneři