Vyhledávání > Interpretace NÚR
Celkem: 44 výsledků
Vyberte z následujících zdrojů pro upřesnění výsledku vyhledávání. Zobrazené texty můžete v pravém menu dále filtrovat pro rychlé nalezení hledané problematiky.

Zobrazit filtrySkrýt filtry

Datum od: 22.03.2021

Cílem interpretace je stanovit postup při testování stálých aktiv na znehodnocení a vyjasnit následné zaúčtování (vykázání) identifikovaného znehodnocení.

Datum od: 14.12.2020

V praxi se lze setkat s různými přístupy k účetnímu řešení vkladu do právnických osob neziskového charakteru v účetní závěrce vkladatele. Hlavní příčinou je chybějící úprava v účetních předpisech. Protože se vklady do neziskových organizací obvykle vykazují v nákladech vkladatele, je cílem této interpretace řešit speciální situaci, kdy tomu tak není a povaha některých vkladů může mít charakter investice. Dále je cílem stanovit pravidla pro vykazování vkladů do právnických osob neziskového charakteru.

Datum od: 19.10.2020

Cílem této interpretace je stanovit účetní řešení při vykazování záloh poskytnutých v cizí měně v účetní závěrce. Tato interpretace naopak neupravuje účetní řešení záloh přijatých v cizí měně.

Datum od: 19.10.2020

Cílem této interpretace je stanovit účetní řešení při vykazování kurzového rizika vyplývajícího z pohledávek snížených o opravné položky v účetní závěrce. Předmětem této interpretace není přesný účetní postup.

Datum od: 19.06.2020

Úspěšná podnikatelská činnost se neobejde bez systematické práce se zákazníky, ať již současnými anebo potenciálními. Vysoká kvalita výrobků, zboží a poskytovaných služeb za relativně příznivou cenu je zákazníky považována za samozřejmost, proto podniky musí hledat jiné cesty, jak upoutat zákazníkovu přízeň trvale.

Datum od: 20.01.2020

NÚR se na svém zasedání v září 2015 rozhodla zahájit přípravu pracovního návrhu interpretace upravující vykazování výzkumu a vývoje v účetnictví podle českých účetních předpisů.

Datum od: 15.04.2019

Cílem této interpretace je stanovit jednotný postup účtování vybraných sporných případů inventarizačních rozdílů u zásob a dlouhodobého majetku.

Datum od: 11.02.2019

Cílem této interpretace je stanovit postup účtování a vykázání prodeje celého podílu v dceřiném podniku v konsolidované účetní závěrce. Tato interpretace neřeší situaci částečného prodeje podílu.

Datum od: 14.05.2018

Existují případy, kdy účetní jednotky na základě smluvního ujednání platí některé výdaje, nebo naopak inkasují příjmy v cizí měně. Tyto peněžní toky se nekryjí s příslušným účetním obdobím, kam věcně náleží.

Datum od: 10.04.2017

Cílem této interpretace je stanovit postup pro vyčíslení konsolidačního rozdílu při prvním sestavení konsolidované účetní závěrky, jejíž povinnost pro účetní jednotku vznikla až několik let po datu akvizice.

Partneři

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.