Vyhledávání > Interpretace NÚR
Celkem: 45 výsledků
Vyberte z následujících zdrojů pro upřesnění výsledku vyhledávání. Zobrazené texty můžete v pravém menu dále filtrovat pro rychlé nalezení hledané problematiky.
Datum od: 18.06.2021

Cílem této interpretace je sjednocení účetního řešení uvolněného a vypořádacího podílu pro scénáře, které vycházejí z právní úpravy uvolněného a vypořádacího podílu obsažené zejména v § 36 a v § 212‒215 zákona o obchodních korporacích („ZOK“).

Datum od: 22.03.2021

Cílem interpretace je stanovit postup při testování stálých aktiv na znehodnocení a vyjasnit následné zaúčtování (vykázání) identifikovaného znehodnocení.

Datum od: 14.12.2020

V praxi se lze setkat s různými přístupy k účetnímu řešení vkladu do právnických osob neziskového charakteru v účetní závěrce vkladatele. Hlavní příčinou je chybějící úprava v účetních předpisech. Protože se vklady do neziskových organizací obvykle vykazují v nákladech vkladatele, je cílem této interpretace řešit speciální situaci, kdy tomu tak není a povaha některých vkladů může mít charakter investice. Dále je cílem stanovit pravidla pro vykazování vkladů do právnických osob neziskového charakteru.

Datum od: 19.10.2020

Cílem této interpretace je stanovit účetní řešení při vykazování záloh poskytnutých v cizí měně v účetní závěrce. Tato interpretace naopak neupravuje účetní řešení záloh přijatých v cizí měně.

Datum od: 19.10.2020

Cílem této interpretace je stanovit účetní řešení při vykazování kurzového rizika vyplývajícího z pohledávek snížených o opravné položky v účetní závěrce. Předmětem této interpretace není přesný účetní postup.

Datum od: 19.06.2020

Úspěšná podnikatelská činnost se neobejde bez systematické práce se zákazníky, ať již současnými anebo potenciálními. Vysoká kvalita výrobků, zboží a poskytovaných služeb za relativně příznivou cenu je zákazníky považována za samozřejmost, proto podniky musí hledat jiné cesty, jak upoutat zákazníkovu přízeň trvale.

Datum od: 20.01.2020

NÚR se na svém zasedání v září 2015 rozhodla zahájit přípravu pracovního návrhu interpretace upravující vykazování výzkumu a vývoje v účetnictví podle českých účetních předpisů.

Datum od: 15.04.2019

Cílem této interpretace je stanovit jednotný postup účtování vybraných sporných případů inventarizačních rozdílů u zásob a dlouhodobého majetku.

Datum od: 11.02.2019

Cílem této interpretace je stanovit postup účtování a vykázání prodeje celého podílu v dceřiném podniku v konsolidované účetní závěrce. Tato interpretace neřeší situaci částečného prodeje podílu.

Datum od: 14.05.2018

Existují případy, kdy účetní jednotky na základě smluvního ujednání platí některé výdaje, nebo naopak inkasují příjmy v cizí měně. Tyto peněžní toky se nekryjí s příslušným účetním obdobím, kam věcně náleží.

Partneři

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.