Celkem: 4 výsledky
Vyberte z následujících zdrojů pro upřesnění výsledku vyhledávání. Zobrazené texty můžete v pravém menu dále filtrovat pro rychlé nalezení hledané problematiky.

Zobrazit filtrySkrýt filtry

Datum od: 18.12.2006

V případě, že výsledkem výpočtu odložené daně je odložená daňová pohledávka, ukládají České účetní standardy povinnost provést test na realizovatelnost takové pohledávky (viz odstavec 2.7 ČÚS 003) a v případě, že účetní jednotka dojde k závěru, že pohledávka není realizovatelná, nedovolují z důvodu opatrnosti její vykázání v aktivech podniku (viz také §59 vyhl. 500/2002 Sb.).

Datum od: 23.10.2006

V řadě obchodních společností se v rámci personální politiky společnost zavazuje vynaložit určitý objem finančních prostředků na pokrytí sociálních potřeb svých zaměstnanců.

Datum od: 27.02.2006

Novela zákona o dani z přidané hodnoty platná od vstupu Česka do EU 1. května 2004 si v případě komisionářských smluv, kdy komisionář jedná vlastním jménem na účet komitenta, vynutila daňový postup, který se liší od právní formy této smlouvy.

Datum od: 27.02.2006

Než začne účetní jednotka realizovat technologicky i finančně náročnější investici, často vynaloží celou řadu nákladů, které nemusí mít přímou souvislost s budoucím dlouhodobým hmotným majetkem.

Partneři

--%>