Celkem: 4 výsledky
Vyberte z následujících zdrojů pro upřesnění výsledku vyhledávání. Zobrazené texty můžete v pravém menu dále filtrovat pro rychlé nalezení hledané problematiky.

Zobrazit filtrySkrýt filtry

Datum od: 09.10.2007

Odběratel může, pokud to zákon nezakazuje, souhlasit s tím, že se vzdá budoucí možnosti uplatňovat od dodavatele bezplatné odstranění vad či poskytnutí náhrad za vady uskutečněných dodávek zboží, výrobků, prací nebo služeb, které se vyskytnou během zákonem stanovené záruční doby.

Datum od: 28.05.2007

Faktoring není v našem právním systému definován ani speciálně upraven účetním či daňovým předpisem, kromě několika odkazů neřešících obsah ani formu.

Datum od: 29.01.2007

Pro účely této interpretace jsou za příslušenství považovány úroky, resp. poplatky z prodlení podle obchodního resp. občanského zákoníku a smluvní sankce, které má při splnění podmínek pro jejich uplatnění věřitel právo uplatnit a dlužník povinnost uhradit.

Datum od: 29.01.2007

Zákon o účetnictví i jeho prováděcí vyhlášky zakotvují požadavky na srovnatelnost informací uváděných v účetních závěrkách (viz zejména zákon o účetnictví § 19 odst. 6, resp. § 7 odst. 3 až 5 a vyhláška č. 500/2002 Sb., § 4 odst. 5 a odst. 7).

Partneři

--%>