Celkem: 5 výsledků
Vyberte z následujících zdrojů pro upřesnění výsledku vyhledávání. Zobrazené texty můžete v pravém menu dále filtrovat pro rychlé nalezení hledané problematiky.

Zobrazit filtrySkrýt filtry

Datum od: 15.11.2010

Cílem této interpretace je vyjasnit a sjednotit postup účtování ve vztahu k závazkům, které vznikly rozdělením vlastního kapitálu obchodních společností a družstev, tzn. byly zaúčtovány při svém vzniku v souladu s účetními postupy na vrub některé ze složek vlastního kapitálu.

Datum od: 15.11.2010

V souvislosti s pořizováním aktiv, včetně jejich pořizování ve vlastní režii, mohou být účetní jednotky povinny vynaložit výdaje, bez kterých není možné dané aktivum pořídit nebo po pořízení používat.

Datum od: 21.06.2010

Pronajímatel se může při uzavírání nájemních smluv zavázat, že odběrateli poskytne určité, většinou jednorázové výhody.

Datum od: 21.06.2010

Je častou praxí, že účetní jednotky, v okamžiku kdy obdrží příslušné potřebné účetní doklady, odúčtují dohadné položky opačným zápisem, než jak byly vytvořeny, a poté zaúčtují účetní případ na základě obdržených účetních dokladů.

Datum od: 10.05.2010

Věcné břemeno je věcné právo, které omezuje vlastníka nemovité věci (povinného) ve prospěch jiného (oprávněného) tak, že vlastník je povinen něco trpět, něco konat nebo něčeho se zdržet.

Partneři

--%>