Celkem: 6 výsledků
Vyberte z následujících zdrojů pro upřesnění výsledku vyhledávání. Zobrazené texty můžete v pravém menu dále filtrovat pro rychlé nalezení hledané problematiky.

Zobrazit filtrySkrýt filtry

Datum od: 11.11.2013

Účetní jednotka pořídila dlouhodobý majetek se záměrem financovat jej prostřednictvím dotace a ve sledovaném účetním období jej zařadila do používání ve skutečné pořizovací ceně. Z této ceny ho začala účetně odpisovat.

Datum od: 11.11.2013

Účetní jednotka v daném účetním období pořídila dlouhodobý majetek, v tomto období jej i zařadila do používání v pořizovací ceně snížené o dotaci a případně zahájila i jeho odepisování.

Datum od: 13.05.2013

Návrh Interpretace NI-43 otevřel částečně problém následných změn do pořizovací ceny dlouhodobého hmotného majetku.

Datum od: 18.03.2013

Česká účetní praxe se liší v názorech na správné řešení událostí po rozvahovém dni, a to zejména z důvodu, že nepanuje shoda ve výkladu ustanovení § 19 odst. 2 zákona o účetnictví, které vyžaduje, aby účetní jednotka v účetní závěrce „uváděla informace podle stavu ke konci rozvahového dne“.

Datum od: 18.03.2013

Účetní jednotky nabývají pohledávky, jejichž jmenovitá hodnota je vyjádřena v cizí měně (dále jen cizoměnové pohledávky).

Datum od: 18.03.2013

V případech, kdy společnosti nabývají položky majetku transakcemi, jako jsou fúze a nepeněžní vklady (obecně veškeré případy na které je aplikováno ustanovení §24 odst. 3 písm. a) zákona o účetnictví), praxe se značně liší v tom, jak ocenění u nabývající účetní jednotky navazuje na ocenění u předchozí účetní jednotky.

Partneři

--%>