Celkem: 3 výsledky
Vyberte z následujících zdrojů pro upřesnění výsledku vyhledávání. Zobrazené texty můžete v pravém menu dále filtrovat pro rychlé nalezení hledané problematiky.

Zobrazit filtrySkrýt filtry

Datum od: 13.10.2014

Některé účetní jednotky zveřejňují účetní informace mimo své řádné nebo mimořádné účetní závěrky („mezitímní účetní výkaznictví“). Zveřejněním se v této interpretaci rozumí zpřístupnění účetních informací osobám mimo účetní jednotku.

Datum od: 23.06.2014

Od 1. ledna 2013 ustanovení § 15a vyhlášky č. 500/2002 Sb. (dále také jen „vyhláška“) významným způsobem mění postup účtování a vykazování opravy chyb minulých let  a změn účetních metod.

Datum od: 23.06.2014

Zákon o účetnictví i jeho prováděcí vyhlášky zakotvují požadavky na srovnatelnost informací uváděných v účetních závěrkách (viz zejména ustanovení zákona o účetnictví v §19 odst. 6, resp. §7 odst. 3 až 5 a vyhlášky č. 500/2002 Sb. v §4 odst. 5 a odst. 7).

Partneři

--%>