Celkem: 105 výsledků
Vyberte z následujících zdrojů pro upřesnění výsledku vyhledávání. Zobrazené texty můžete v pravém menu dále filtrovat pro rychlé nalezení hledané problematiky.

Zobrazit filtrySkrýt filtry

Publikováno: 14.08.2020
Autor: Zdeněk Křížek
Právní stav od: 01.01.2020

Zaměstnanec se smlouvou na dobu neurčitou dal výpověď. Po dohodě mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem je zaměstnanec ochoten uzavřít po uplynutí výpovědní lhůty novou pracovní smlouvu, ale chce ji na dobu určitou a trvá na zkušební době. Je to v pořádku? Nekoliduje to s předchozím pracovním poměrem?

Publikováno: 05.08.2020
Autor: Ing. Josef Krátký
Právní stav od: 01.05.2020

V restauraci hosté platí stravenkami a účetní restaurace odešle stravenky, dostane od zprostředkovatele stravenek doklad, na který účetní vystaví fakturu. Jakou sazbu dá účetní ve faktuře stravenkám od 1. 5. 2020?

Publikováno: 03.08.2020
Autor: Ing. František Louša
Právní stav od: 01.01.2020

OSVČ má podvojné účetnictví a spolupracující osoby: manželku a syna. Syn má svoji živnost a příjem (uplatňuje výdaje paušálem). Část příjmů otce na něj účetní rozdělí. Kam má proúčtovat předpis daně, sociální a zdravotní, zda do účetnictví otce či syna?

Publikováno: 07.07.2020
Autor: Zdeněk Křížek
Právní stav od: 01.01.2020

Zaměstnanci společnosti – zedníci pracují výjimečně na vzdálené stavbě a budou zde ubytováni. Vzhledem k tomu, že na stavbu se jezdí služebními auty, ve smlouvě mají pravidelné pracoviště – zakázky firmy, firma jim neproplácí cestovní náhrady. Může být faktura za ubytování směřována na firmu nebo je nutné mít doklad na příslušného pracovníka a ten pak vyplní cestovní příkaz, dá doklad jako jeho součást a firma mu to proplatí takto, nebo jsou možné obě varianty?

Publikováno: 06.07.2020
Autor: Zdeněk Křížek
Právní stav od: 01.01.2020

Zaměstnanec ztratil z důvodu nemoci (ne z povolání) schopnost pracovat, a to zcela – lze rozvázat pracovní poměr dohodou nebo výpovědí? Lze v tomto případě vyplatit zaměstnanci dvouměsíční odstupné? Pokud zaměstnanci firma srazí z odstupného sociální a zdravotní pojištění a daň z příjmu (protože si firma myslí, že je to plnění nad rámec zákoníku práce), bude tento náklad pro zaměstnavatele daňově uznatelný?

Publikováno: 03.07.2020
Autor: Zdeněk Křížek
Právní stav od: 30.06.2020

Může společnost uplatnit snížení vyměřovacího základu zaměstnavatele (Antivirus C) v případě statutárů, pokud jsou účastníky nemocenského pojištění z titulu funkce? A co statutáři, kteří uzavřeli pracovní smlouvu sami se sebou (jiný statutár ve firmě není) a z tohoto důvodu byli vyloučeni z programu Antivirus A, B.

Publikováno: 03.07.2020
Autor: Zdeněk Křížek
Právní stav od: 30.06.2020

Je možné uplatnit snížení vyměřovacího základu zaměstnavatele (Antivirus C) v případě lékárny, která nepobírá žádnou dotaci?

Publikováno: 03.07.2020
Autor: Zdeněk Křížek
Právní stav od: 30.06.2020

Účetní zpracovává mzdy pro plicního a praktického lékaře. Má lékař nárok na prominutí pojistného (Antivirus C)? Není jí totiž jasná citovaná věta ze zákona: „Nárok na prominutí pojistného nemá: poskytovatel zdravotních služeb…, pokud má podle zvláštního právního předpisu nárok na kompenzaci zohledňující náklady a výpadky v poskytování hrazených služeb vzniklé v důsledku epidemie Covid-19 v roce 2020.“

Publikováno: 25.06.2020
Autor: Zdeněk Křížek
Právní stav od: 01.01.2020

Zaměstnanec byl vyslán na pracovní cestu do Indie. Záloha na pracovní cestu mu byla vyplacena v amerických dolarech. Dolary si v Indii směnil na indické rupie, ale nedoložil kurzovní lístek. Proto účetní přepočet mezi americkým dolarem a indickou rupií provedla kurzem ČNB, který se ale lišil od skutečnosti. Bylo by možné použít skutečný kurz, pokud by zaměstnanec napsal prohlášení? Zaměstnanec na pracovní cestě hradil oběd obchodnímu partnerovi z přidělené firemní platební karty. K této platbě nedoložil účtenku za zaplacený oběd. Pro firmu je to nedaňový náklad. Stačí, když zaměstnanec podepíše prohlášení, že finance vynaložil na pohoštění obchodního partnera? Nebo by se částka měla zdanit ve mzdě?

Publikováno: 24.06.2020
Autor: Zdeněk Křížek
Právní stav od: 05.05.2020

Příspěvek z programu Antivirus je určen ke krytí mzdových nákladů zaměstnavatele spočívajících ve vyplacené náhradě mzdy, včetně odvodů, a to pouze za zaměstnance v pracovním poměru.  V případě, že náhrada (a hrubá mzda) je u zaměstnance za dané období nižší než minimální mzda, je vyměřovacím základem pro výpočet odvodů na zdravotní pojištění minimální mzda. Úřad práce odmítá proplatit zvýšenou částku za zdravotní pojištění, protože neodpovídá tabulkovým 9 %. Je to správné?

Partneři

--%>