Celkem: 126 výsledků
Vyberte z následujících zdrojů pro upřesnění výsledku vyhledávání. Zobrazené texty můžete v pravém menu dále filtrovat pro rychlé nalezení hledané problematiky.

Zobrazit filtrySkrýt filtry

Publikováno: 26.11.2020
Autor: JUDr. Eva Dandová
Právní stav od: 01.01.2020

K 31. 12. 2020 bude společnost ukončovat pracovní poměr se zaměstnankyní dohodou bez udání důvodu s odstupným 3 měsíce.

Od 20. 8. 2020 dosud je v pracovní neschopnosti a bude až do 31. 12. 2020. Má fixní měsíční plat 31 000 Kč. Při určení výše odstupného bude mzdová účetní vycházet z předchozího čtvrtletí nebo může použít fixní plat?

Publikováno: 25.11.2020
Autor: Bc. Tomáš Krůl
Právní stav od: 30.07.2020

Zaměstnankyně nastoupila dne 4. 5. 2020 na mateřskou dovolenou, na kterou navazuje rodičovská dovolená. Mateřská dovolená skončí dne 15. 11. 2020 a od 16. 11. 2020 bude čerpat řádnou dovolenou. Bude mít nárok na 20 dní dovolené, tj. v nekrácené výši?

Publikováno: 24.11.2020
Autor: JUDr. Eva Dandová
Právní stav od: 01.01.2020

Paní X je u svého zaměstnavatele na HPP v dočasné pracovní neschopnosti a čerpá dávky z nemocenského pojištění. Současně má podepsanou i DPP, kterou může vykonávat i nadále (souběžně s nemocenskou), a to např. v době povolených vycházek ošetřujícím lékařem. Opora je v zákoně č. 187/2006 v § 14 odst. 2, který zní: „V případě souběhu pojištění se podmínky pro vznik nároku na dávku posuzují v každém pojištění samostatně.Je-li nárok na tutéž dávku, s výjimkou vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství, současně z více pojištění, náleží dávka ze všech pojištění jen jednou.“ 

Publikováno: 24.11.2020
Autor: JUDr. Eva Dandová
Právní stav od: 14.10.2020

Od 14. října 2020 dle usnesení vlády ČR č. 1021, následně dle usnesení vlády za dne 21. října 2020 č. 1079 a dle usnesení vlády ze dne 30. října 2020, č. 1116 bylo nařízeno omezení či zákaz mimo jiné služeb. Penzion s restaurací měl po výše uvedenou dobu ubytované dělníky a bylo po dobu 2 hodin otevřené okénko na výdej obědů.

Publikováno: 23.11.2020
Autor: JUDr. Eva Dandová
Právní stav od: 01.01.2020

Když dne 27. 8. 2020 došlo k rozvázání pracovního poměru výpovědí dle § 52 písm. c), výpovědní doba začala běžet 1. 9. 2020 a skončila 31. 10. 2020. Zaměstnanec ale onemocněl a nastoupil na dočasnou pracovní neschopnost dne 16. 10. 2020. Prodlouží se výpovědní doba o nemoc, nebo může mzdová účetní ukončit pracovní poměr odhlášením zaměstnance k datu 31. 10. 2020 a vyplatit odstupné?

Publikováno: 12.11.2020
Autor: Zdeněk Křížek
Právní stav od: 01.01.2020

Zaměstnanec se soudí o děti a jezdí poměrně často k soudu do jiného kraje. Má nárok na omluvenou absenci, jaký doklad je potřeba doložit o účasti u soudního jednání? Stačí předvolání, nebo si má vyžádat potvrzení o účasti? Je tato absence s náhradou mzdy? Zároveň má nařízené mediace, bohužel v pracovní době mediátora, tj. i v pracovní době zaměstnance. Musí na toto čerpat dovolenou nebo je to omluvená absence a stejný postup jako u soudního jednání?

Publikováno: 29.10.2020
Autor: Zdeněk Křížek
Právní stav od: 01.01.2020

Jak má účetní správně účtovat o odškodnění pracovního úrazu zaměstnance (bolestné, ztráta na výdělku)?

Je vhodné použít účet 521 nebo 548 na MD? Pojistné plnění od pojišťovny účtuje na DAL 648. Je možné, aby pojišťovna plnění zaslala rovnou zaměstnanci? Jaké má tohle řešení dopady? Na straně firmy a na straně zaměstnance?

Publikováno: 16.10.2020
Autor: Zdeněk Křížek
Právní stav od: 01.01.2020

Musí OSVČ platit sociální zabezpečení? Jak to je s důchodem, pokud tato osoba pojistné neplatí?

Publikováno: 15.10.2020
Autor: Zdeněk Křížek
Právní stav od: 30.07.2020

Zaměstnanec má pevný plat, který se skládá z pevného platu a osobního ohodnocení. Ve 2. čtvrtletí 2020 byl nemocný a neodpracoval ani hodinu. Vnitřním předpisem bylo ve firmě pozastaveno vyplácení osobního ohodnocení ve 2. čtvrtletí z důvodů pandemie koronaviru. Nyní mu účetní zpracovala mzdu za srpen a zde byl jeden den svátek připadající na pracovní den. Zaměstnanec ten den nepracoval.

Jakým způsobem má být tomuto zaměstnanci vypočtena náhrada za svátek? Účetní použila minimální průměr z minimální mzdy pro rok 2020, což je 87,30 Kč. Je to takto správně?

Publikováno: 09.10.2020
Autor: Ing. Josef Krátký
Právní stav od: 01.07.2020

Účetní má dotaz ohledně programu Antivirus a kompenzačního bonusu v daních a účetnictví.

  1. Příspěvek na mzdy Antivirus A + B je příjem FO/PO daňově nebo nedaňově osvobozený? Jak ho má účetní zaúčtovat?
  2. Kompenzační bonus OSVČ je příjem FO daňový nebo nedaňový?

Partneři

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.