Celkem: 53 výsledků
Vyberte z následujících zdrojů pro upřesnění výsledku vyhledávání. Zobrazené texty můžete v pravém menu dále filtrovat pro rychlé nalezení hledané problematiky.

Zobrazit filtrySkrýt filtry

Publikováno: 13.01.2020
Autor: Zdeněk Křížek
Právní stav od: 01.01.2020

Je možné zažádat o předčasný důchod, pokud účetní odhlásí přihlášenou osobu z pracovněprávního vztahu (pracuje jako účetní firmy)? Tato osoba je ještě jednatelem firmy. Jednatele firma nemá v pracovněprávním vztahu. Odměnu firma jednateli nevyplácí, mzdu také ne. Tato osoba chce zůstat jednatelem bez nároku na mzdu či odměnu.

Publikováno: 10.01.2020
Autor: Zdeněk Křížek
Právní stav od: 01.01.2020

Jednatel ve své firmě kromě řízení společnosti také skutečně pracuje na stejné pozici jako ostatní 3 zaměstnanci. Má na to uzavřenu pracovní smlouvu na pozici truhlář. Jak se k němu má chovat účetní? Je to zaměstnanec? Odvádí vše jako za zaměstnance, vyplácí náhradu za DPN v prvních 14 dnech apod.? Na OSSZ ho účetní přihlašuje jako zaměstnance nebo jako jednatele? Zákonné pojištění zaměstnavatele se na něj nevztahuje z důvodu, že nevykonává závislou činnost (nikdo mu nevelí)?

Publikováno: 05.12.2019
Autor: Zdeněk Křížek
Právní stav od: 01.01.2020

Od 1. 1. 2020 začínají platit eNeschopenky. Jak má účetní postupovat když bude zaměstnanec čerpat ošetření dítěte? Bude účetní zaměstnanec nosit potvrzení o ošetření dítěte od lékaře na firmu, nebo bude stejný postup jako u pracovní neschopnosti?

Publikováno: 05.12.2019
Autor: Zdeněk Křížek
Právní stav od: 01.01.2019

Společnost s. r. o. měla původně 3 majitele, zůstal pouze jeden. Jak je to s jeho pracovní smlouvou? Může pracovat na původní?

Publikováno: 03.12.2019
Autor: Zdeněk Křížek
Právní stav od: 01.01.2019

Zaměstnanec podepsal dne 30. 9. se zaměstnavatelem dohodu o ukončení pracovního poměru s platností k 14. 10. K tomuto datu však přečerpal dovolenou, která mu měla být odúčtována v období 10/2019. Dne 1. 10. však nastoupil na DPN, kterou ukončil k 10. 10. a odpracoval tak jen 2 dny. Mzda za odpracované dny je menší než odúčtovaná dovolená a účetní tak vychází minusová hrubá mzda. Jak správně v této situaci postupovat?

Publikováno: 29.11.2019
Autor: Ing. Josef Krátký
Právní stav od: 01.04.2019

Zaměstnanec poskytl několikrát za rok bezúplatný odběr krve. V rámci ročního zúčtování předloží o těchto odběrech doklad. Mzdová účtárna ocení každý tento odběr částkou 3000 Kč a uplatní danému zaměstnanci celkový součet (počet odběrů × 3 000 Kč) jako odpočitatelnou položku od základu daně. Jediné „omezující“ kritérium bude ustanovení v § 15, a to že v úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně. Je tento postup správný? Není třeba ještě dále hlídat počet, kolikrát v daném roce zaměstnanec dával krev? Tzn., není odpočitatelná položka z titulu dárcovství krve ještě limitována POČTEM dárcovství?

Publikováno: 19.11.2019
Autor: Zdeněk Křížek, Zdeněk Křížek, Zdeněk Křížek, Zdeněk Křížek
Právní stav od: 01.01.2019

Zaměstnanec má dočasnou pracovní neschopnost od 21. 10. 2019 do 31. 10. 2019. Průměrný hodinový výdělek zaměstnance je 110,08 Kč (vypočten průměrný výdělek  pro 1. 10. 2018 až 30. 9. 2019). Jak se vypočítá náhrada ztráty na výdělku při pracovním úrazu?

Publikováno: 31.10.2019
Autor: Zdeněk Křížek
Právní stav od: 01.01.2019

Zaměstnanec z Ukrajiny dostal v září 2019 povolení k dlouhodobému pobytu včetně zaměstnanecké a modré karty. Na prohlášení doplní číslo pasu, datum narození a do kolonky „identifikace pro daňové účely ve státu daňové rezidence“ doplní Ukrajina a „stát, jehož jste daňovým rezidentem“ bude také Ukrajina? Měsíční hlášení o výši daně nerezidenta FÚ se podává jen za srážkovou daň?

Publikováno: 29.10.2019
Autor: Zdeněk Křížek
Právní stav od: 01.01.2019

Personální agentura sepisuje se svými zaměstnanci dohodu o srážkách ze mzdy. V této dohodě zaměstnanec vyslovuje zaměstnavateli svůj souhlas k provádění srážek týkajících se stravování v závodní jídelně. Dále zaměstnanec vyslovuje svůj souhlas k provedení srážky za celou částku účtovanou za vstupní prohlídku u lékaře, jestliže pracovní poměr skončí ve zkušební době. Lze tyto srážky ze mzdy akceptovat? Jsou tyto srážky předmětem DPH?

--%>