Celkem: 215 výsledků
Vyberte z následujících zdrojů pro upřesnění výsledku vyhledávání. Zobrazené texty můžete v pravém menu dále filtrovat pro rychlé nalezení hledané problematiky.

Zobrazit filtrySkrýt filtry

...
Publikováno: 09.09.2021
Autor: Zdeněk Křížek
Právní stav od: 01.01.2021

Malá firma má momentálně zaměstnance s nařízenými srážkami ze mzdy. Jako první dorazil požadavek od OSSZ, o 14 dní další požadavek od OSSZ a o dalších 5 měsíců další od VZP. Všechny jsou přednostní. Má se tedy vypočtená srážka rozdělit rovným dílem mezi všechny?

Publikováno: 01.09.2021
Autor: Zdeněk Křížek
Právní stav od: 01.01.2021

Zaměstnankyně nastoupila na PPM v roce 2016 (13. 5. 2016 do 25. 11. 2016), před nástupem si vybrala všechnu dovolenou, a tím se rok 2016 vyřešil.

V roce 2017 byla na rodičovské dovolené, nárok na dovolenou jí nevznikl.

Publikováno: 31.08.2021
Autor: Zdeněk Křížek
Právní stav od: 01.01.2021

Zaměstnanec platil firemní kartou letenku a ubytování v hotelu, bohužel podklady k tomu ztratil. Na základě čestného prohlášení to bylo přijato do nedaňových nákladů. Společnost je součástí mezinárodní korporace a vedení tvrdí, že u zaměstnance vzniká nepeněžní příjem a tímto vyžadují tyto částky přidat do srpnové mzdy jako nepeněžní příjem a zdanit.

Publikováno: 30.08.2021
Autor: Zdeněk Křížek
Právní stav od: 01.01.2021

Dotaz se týká krácení mzdy při porušení léčebného režimu v prvních 14 dnech pracovní neschopnosti. Zaměstnavatel provedl 2krát kontrolu a zaměstnance nezastihl. Sepsal protokol a odeslal ho zaměstnanci, OSSZ a lékaři. Jsou ještě nějaké povinnosti?

Za jakých okolností může zaměstnavatel krátit náhradu mzdy za prvních 14 dnů PN? Kolik může maximálně krátit?

Zaměstnanci běží výpovědní lhůta a končí k 31. 8. 2021. Výpověď podal on sám.

Publikováno: 27.08.2021
Autor: Ing. Josef Krátký
Právní stav od: 01.01.2021

Jednatel má uzavřenou se společností s. r. o. smlouvu o výkonu funkce jednatele ve výši 2 000 Kč měsíčně. Nepodepsal prohlášení. Podléhá odměna srážkové dani? Jak je to se zdravotním a sociálním pojištěním?

Publikováno: 26.08.2021
Autor: Zdeněk Křížek
Právní stav od: 01.01.2021

Zaměstnanec v insolvenci má čistou mzdu 14 280 Kč, ale má 4 děti, tudíž doplatek mzdy je 19 305 Kč, daňový bonus 5 025 Kč. Nezabavitelná částka 18 370 Kč. Sráží se v případě insolvence jen rozdíl, tj. 935 Kč, nebo celý daňový bonus?

Publikováno: 25.08.2021
Autor: Ing. Josef Krátký
Právní stav od: 01.01.2021

Zaměstnanec, který je z EU – je rozvedený, jeho exmanželka a děti žijí na Slovensku. Jedná se o rezidenta nebo nerezidenta? Zde v ČR žije sám. Kdyby měl družku zde v ČR, má to vliv na určení statusu rezidenta/nerezidenta? Nebo kdyby v ČR byl s celou rodinou (trvalý pobyt měl na Slovensku), ale v ČR žil a pracoval celý rok, tak se považuje za rezidenta, a tudíž si může uplatnit v RZD úroky z úvěru? Kdyby byl nerezident, tak jenom slevu na poplatníka, daň. zvýhodnění a slevu na studenta?

Publikováno: 24.08.2021
Autor: Zdeněk Křížek
Právní stav od: 01.01.2021

Zadání se týká problematiky odměňování absolventů.

Do mzdového výměru novému zaměstnanci uvedl zaměstnavatel údaje: základní měsíční mzda 18 000 Kč, sjednaná pracovní činnost patří do 4. skupiny prací podle přílohy k nařízení vlády č.  567/2006 Sb. Nový zaměstnanec je čerstvým absolventem střední školy, jedná se o jeho první pracovní poměr po ukončení studia.

Publikováno: 23.08.2021
Autor: Zdeněk Křížek
Právní stav od: 01.01.2021

Na co si má dávat pozor mzdová účetní ohledně výpočtu mzdy statutárů? Mají mandátní smlouvu a jeden má pracovní smlouvu plus je členem představenstva.

Publikováno: 23.08.2021
Autor: JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D.
Právní stav od: 01.01.2021

Zaměstnanec, který je po těžkém úrazu v částečném invalidním důchodu, požádal zaměstnavatele o převedení na jinou provozovnu, která by byla blíže jeho bydlišti. Zaměstnanec v současnosti stráví každý den cca 2 hodiny dojížděním do zaměstnání a zpět svým osobním automobilem, zaměstnavatel má volné pracovní místo, které by bylo bližší bydlišti zaměstnance, a zaměstnanec předložil vyjádření svého registrujícího praktického lékaře, podle něhož je delší dojíždění spojeno s rizikem zhoršení zdravotního stavu. Je zaměstnavatel povinen žádosti zaměstnance vyhovět?

...

Partneři

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.