Celkem: 293 výsledků
Vyberte z následujících zdrojů pro upřesnění výsledku vyhledávání. Zobrazené texty můžete v pravém menu dále filtrovat pro rychlé nalezení hledané problematiky.

Zobrazit filtrySkrýt filtry

...
Publikováno: 17.09.2021
Autor: Ing. Zdeněk Kuneš
Právní stav od: 01.01.2021

Manželka podniká společně s manželem od roku 1992. Oba mají živnostenský list a podnikají jako sdružení podnikatelů. Pořád účtují v daňové evidenci – jednoduché účetnictví. Pro odvod DPH používají souhrnné daňové doklady. Manželka je jako hlavní společník.

Mají vlastní budovu, ve které podnikají – oba jsou majitelé nemovitosti.

Když by manželka pronajímala část firemní nemovitosti jiné firmě, nájem se jí bude platit s DPH. Daň z přidané hodnoty odvede. Do které kolonky má příjem z nájmu uvádět? Může být v kolonce 1 daňového přiznání k DPH?

Publikováno: 14.09.2021
Autor: Ing. Zdeněk Kuneš
Právní stav od: 01.01.2021

Společnost s. r. o., plátce DPH, poskytne službu související s nemovitostí, která se nachází mimo EU osobě povinné k dani nebo fyzické osobě nepodnikateli.

Jak fakturovat v jednotlivých případech, do jakých řádků přiznání k DPH se částky promítnou a uvádějí se i v souhrnném hlášení?

Publikováno: 08.09.2021
Autor: Ing. Zdeněk Kuneš
Právní stav od: 01.01.2021

Identifikovaná osoba podle § 6l zákona o DPH poskytuje služby do zahraničí. Měsíčně podává souhrnné hlášení. Od roku 2021 je povinnost těchto osob podávat také přiznání k DPH. Musí to přiznání identifikovaná osoba podávat také měsíčně? Na rozdíl od plátce DPH, který pokud také provádí služby do zahraničí, tak se může stát po roce a půl od registrace čtvrtletním plátem DPH a souhrnné hlášení tak podávat také čtvrtletně.

Publikováno: 06.09.2021
Autor: Ing. Zdeněk Kuneš
Právní stav od: 01.01.2021

Zaměstnanci používají osobní automobil k soukromým účelům. Firma má automobily na operativní leasing a uplatňuje DPH v plné výši. Jak nejlépe nastavit poměrnou část krácení DPH a jak se krácení promítne v zaúčtování?

Publikováno: 03.09.2021
Autor: Ing. Zdeněk Kuneš
Právní stav od: 01.01.2021

Jakou sazbu DPH má účetní v následujících případech použít? Lze v některém z nich využít režim přenesení daňové povinnosti? 

Jedná se o restaurování:

  1. samostatných uměleckých děl, jako jsou obrazy, sochy stojící samostatně,
  2. uměleckých předmětů pevně spojených s budovou (sochy, okna, dveře, světla),
  3. celých budov a jejich částí (štuky, světlík, stropy, stěny).
Publikováno: 02.09.2021
Autor: Ing. Zdeněk Kuneš
Právní stav od: 01.01.2021

Odběratel si objednal u hlavního dodavatele digitální váhu pro slitinu, tuto váhu si hlavní dodavatel objednal u subdodavatele s kompletním provedením v provozovně odběratele.

Je faktura za dodání a instalaci digitální váhy vystavená subdodavatelem z hlediska zákona o DPH vystavena v pořádku se základní sazbou DPH?

Publikováno: 30.08.2021
Autor: Ing. Zdeněk Kuneš
Právní stav od: 01.07.2021

Právnická osoba, neplátce DPH, vlastní bytový dům se čtyřmi nebytovými jednotkami, které pořídila za účelem jejich dalšího prodeje.

Publikováno: 27.08.2021
Autor: Ing. Zdeněk Kuneš
Právní stav od: 01.01.2021

Do kterého řádku daňového přiznání má účetní uvést prodej ojetého silničního motorového vozidla občanu Ukrajiny. Jedná se o plnění osvobozené od DPH, takže by měl být v oddílu C, části II. Jediný řádek, který splňuje výše uvedené, je ř. 22 Vývoz zboží. Účetní si ale není jistý, protože se nejedná o zboží, ale o automobil.

Publikováno: 23.08.2021
Autor: Ing. Zdeněk Kuneš
Právní stav od: 01.07.2021

Může plátce uplatnit odpočet DPH u pořízení vozu ve výši 100 %? Všechny jízdy budou služební, tím pádem by nemusel vést knihu jízd.

Publikováno: 19.08.2021
Autor: Ing. Václav Benda
Právní stav od: 01.01.2021

Obchodní společnost, která je plátcem daně se sídlem v České republice, plánuje, že doveze zboží z Velké Británie (Anglie) do Litvy, kde bude zboží propuštěno do režimu tranzitu, a z Litvy zboží vyveze do Ruska. Vznikne jí v této souvislosti povinnost přiznat daň při dovozu zboží a registrovat se v Litvě? Jak bude tuto obchodní transakci obchodní společnost vykazovat v českém daňovém přiznání k DPH?

...

Partneři

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.