Celkem: 25 výsledků
Vyberte z následujících zdrojů pro upřesnění výsledku vyhledávání. Zobrazené texty můžete v pravém menu dále filtrovat pro rychlé nalezení hledané problematiky.

Zobrazit filtrySkrýt filtry

Publikováno: 03.09.2020
Autor: Bc. Tomáš Krůl
Právní stav od: 01.07.2020

Společnost s. r. o. prodala automobil, kupní smlouva i faktura vystaveny dne 30. 6. 2020, kupující ten den auto odvezl. V technickém průkazu je den přepisu 15. 7. 2020. Do kdy společnost s. r. o. platí silniční daň, do 30. 6., nebo 15. 7. 2020?

Publikováno: 26.02.2020
Autor: Ing. Josef Krátký
Právní stav od: 01.01.2020

Zaměstnanec jel na služební cestu vlastním vozidlem a nenárokoval si náhradu za PHM. Je neproplacení PHM možné? V případě, že ano, jakou to má vazbu na denní sazbu silniční daně?

Publikováno: 24.01.2020
Autor: Ing. Josef Krátký
Právní stav od: 01.01.2020

Fyzická osoba nemá jiné příjmy, než příjmy z pronájmu (vozidlo, byt) a ze závislé činnosti. Vzniká povinnost platit silniční daň za vozidlo, které fyzická osoba pronajímá právnické osobě (která ho používá pro podnikatelskou činnost)? Pokud ano, povinnost platit silniční daň vzniká fyzické osobě (majiteli) nebo právnické osobě (nájemci)?

Publikováno: 02.10.2019
Autor: Ing. Zdeněk Morávek
Právní stav od: 01.01.2019

Zemědělský podnikatel používá ke své činnosti v rostlinné výrobě speciální nákladní automobil s úpravou pro používání výměnných nástaveb a přepravu kontejnerů. Tento nákladní automobil byl pořízen v březnu 2015. Současně předpokládejme, že se nejedná o speciální automobil, který by byl vyjmutý z předmětu daně v souladu s § 2 odst. 4 ZDS.

Publikováno: 08.02.2019
Autor: Ing. Kateřina Balíková
Právní stav od: 01.01.2019

Zaměstnanec, který zároveň i podniká, používá se souhlasem zaměstnavatele své osobní auto k přepravě v rámci služební cesty.

  1. Kdo je zodpovědný za placení silniční daně?
  2. Proč zaměstnavatel požaduje, aby bylo zřízeno povinné ručení?
Publikováno: 23.11.2018
Autor: Ing. František Louša
Právní stav od: 01.01.2018

Společnost vyšle zaměstnance v rámci pohotovosti do práce. Má tento zaměstnanec nárok na proplacení pohonných hmot, pokud jede do práce svým soukromým automobilem z jeho bydliště, či tento fakt musí být smluvně ošetřen? Ošetření je možné v pracovní smlouvě nebo ve směrnici?

Publikováno: 20.07.2018
Autor: JUDr. Zdeňka Tesařová
Právní stav od: 01.01.2017

Podnikatel provozuje několik vozidel, z nichž některá jsou používána v kombinované dopravě. Pro tyto účely vlastním také několik kontejnerů. Lze započítat do počtu jízd uskutečněných v kombinované dopravě také ty jízdy, kdy jsou sváženy prázdné kontejnery?

Publikováno: 18.07.2018
Autor: JUDr. Zdeňka Tesařová
Právní stav od: 01.01.2017

OSVČ a provozující autoškolu. Pro výuku studentů používáme nejčastěji osobní automobily, ale máme také několik nákladní automobilů nad 3,5 tuny. Mohu uplatnit snížení sazby daně silniční dle § 6 odst. 9 písmena c) zákona o dani silniční, popř. dle odstavce 10?

Publikováno: 06.07.2018
Autor: Ing. Jiří Nigrin
Právní stav od: 01.01.2018

Společnost Dopravní, a.s. má po celý rok 2017 ve vlastnictví dva osobní automobily Škoda Octavia 1,9 TDI, dále měla pronajato vozidlo Favorit z půjčovny vozidel, a to v měsíci březnu a dubnu. Ředitel společnosti dále použil pro pracovní cestu do Mnichova ve dnech 15. až 17. února 2017 své soukromé vozidlo, za které nevznikla povinnost platit daň z jiného titulu.

Publikováno: 18.05.2018
Autor: JUDr. Zdeňka Tesařová
Právní stav od: 01.01.2017

Je osobní automobil používaný k podnikání registrovaný v zahraniční, ale provozovaný pod dobu čtyř celých kalendářních měsíců v České republice osvobozen od daně silniční u nás?

Partneři

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.