Celkem: 13 výsledků
Vyberte z následujících zdrojů pro upřesnění výsledku vyhledávání. Zobrazené texty můžete v pravém menu dále filtrovat pro rychlé nalezení hledané problematiky.

Zobrazit filtrySkrýt filtry

Publikováno: 08.02.2019
Autor: Ing. Kateřina Balíková
Právní stav od: 01.01.2019

Zaměstnanec, který zároveň i podniká, používá se souhlasem zaměstnavatele své osobní auto k přepravě v rámci služební cesty.

  1. Kdo je zodpovědný za placení silniční daně?
  2. Proč zaměstnavatel požaduje, aby bylo zřízeno povinné ručení?
Publikováno: 23.11.2018
Autor: Ing. František Louša
Právní stav od: 01.01.2018

Společnost vyšle zaměstnance v rámci pohotovosti do práce. Má tento zaměstnanec nárok na proplacení pohonných hmot, pokud jede do práce svým soukromým automobilem z jeho bydliště, či tento fakt musí být smluvně ošetřen? Ošetření je možné v pracovní smlouvě nebo ve směrnici?

Publikováno: 20.07.2018
Autor: JUDr. Zdeňka Tesařová
Právní stav od: 01.01.2017

Podnikatel provozuje několik vozidel, z nichž některá jsou používána v kombinované dopravě. Pro tyto účely vlastním také několik kontejnerů. Lze započítat do počtu jízd uskutečněných v kombinované dopravě také ty jízdy, kdy jsou sváženy prázdné kontejnery?

Publikováno: 18.07.2018
Autor: JUDr. Zdeňka Tesařová
Právní stav od: 01.01.2017

OSVČ a provozující autoškolu. Pro výuku studentů používáme nejčastěji osobní automobily, ale máme také několik nákladní automobilů nad 3,5 tuny. Mohu uplatnit snížení sazby daně silniční dle § 6 odst. 9 písmena c) zákona o dani silniční, popř. dle odstavce 10?

Publikováno: 06.07.2018
Autor: Ing. Jiří Nigrin
Právní stav od: 01.01.2018

Společnost Dopravní, a.s. má po celý rok 2017 ve vlastnictví dva osobní automobily Škoda Octavia 1,9 TDI, dále měla pronajato vozidlo Favorit z půjčovny vozidel, a to v měsíci březnu a dubnu. Ředitel společnosti dále použil pro pracovní cestu do Mnichova ve dnech 15. až 17. února 2017 své soukromé vozidlo, za které nevznikla povinnost platit daň z jiného titulu.

Publikováno: 18.05.2018
Autor: JUDr. Zdeňka Tesařová
Právní stav od: 01.01.2017

Je osobní automobil používaný k podnikání registrovaný v zahraniční, ale provozovaný pod dobu čtyř celých kalendářních měsíců v České republice osvobozen od daně silniční u nás?

Publikováno: 18.04.2018
Autor: JUDr. Zdeňka Tesařová
Právní stav od: 01.01.2017

Zakoupil jsem tři roky staré vozidlo, které bylo dovezeno z Německa, a rád bych uplatnil snížení sazby daně dle § 6 odst. 6 zákona o dani silniční. V technickém průkazu vozidla jsou však uvedena dvě data první registrace vozidla, která se však neshodují. Jde o datum první registrace vozidla a datum první registrace vozidla v České republice. Z kterého data mám pro účel výpočtu snížené sazby daně silniční vycházet, když vozidla registrovaná v zahraniční dani silniční v České republice nepodléhají?

Publikováno: 17.04.2018
Autor: JUDr. Zdeňka Tesařová
Právní stav od: 01.01.2017

Je povinností v daňovém přiznání uvést také vozidla, když jsou od daně silniční osvobozena?

Publikováno: 12.04.2018
Autor: JUDr. Zdeňka Tesařová
Právní stav od: 01.01.2017

Zaměstnanec použil k pracovní cestě pro svého zaměstnavatele nákladní automobil, lze při výpočtu daně silniční použít denní sazbu?

Publikováno: 23.01.2018
Autor: Mgr. Ing. Alena Dugová
Právní stav od: 01.01.2017

Společnost využívala v roce 2013 k podnikání firemní vozidla, která měla ve vlastnictví a byla provozovatelem. Přiznání k silniční dani bylo podáno 20. 2. 2014. Dne 10. 6. 2014 podala společnost dodatečné přiznání k silniční dani, protože zapomněla jedno vozidlo do přiznání zahrnout a uhradila dlužnou daň. Dne 24. 8. 2015 zahájil správce daně daňovou kontrolu týkající se silniční daně za rok 2013. Dne 20. 10. 2015 obdržela společnost dodatečný platební výměr na základě kontrolních zjištění, kdy byla doměřena silniční daň, protože společnost nesprávně aplikovala slevu na silniční dani, přičemž proti tomuto dodatečnému platebnímu výměru se společnost neodvolala. Do kdy je lhůta pro stanovení daně?