Celkem: 14 výsledků
Vyberte z následujících zdrojů pro upřesnění výsledku vyhledávání. Zobrazené texty můžete v pravém menu dále filtrovat pro rychlé nalezení hledané problematiky.

Zobrazit filtrySkrýt filtry

Publikováno: 02.10.2019
Autor: Ing. Zdeněk Morávek
Právní stav od: 01.01.2019

Zemědělský podnikatel používá ke své činnosti v rostlinné výrobě speciální nákladní automobil s úpravou pro používání výměnných nástaveb a přepravu kontejnerů. Tento nákladní automobil byl pořízen v březnu 2015. Současně předpokládejme, že se nejedná o speciální automobil, který by byl vyjmutý z předmětu daně v souladu s § 2 odst. 4 ZDS.

Publikováno: 08.02.2019
Autor: Ing. Kateřina Balíková
Právní stav od: 01.01.2019

Zaměstnanec, který zároveň i podniká, používá se souhlasem zaměstnavatele své osobní auto k přepravě v rámci služební cesty.

  1. Kdo je zodpovědný za placení silniční daně?
  2. Proč zaměstnavatel požaduje, aby bylo zřízeno povinné ručení?
Publikováno: 23.11.2018
Autor: Ing. František Louša
Právní stav od: 01.01.2018

Společnost vyšle zaměstnance v rámci pohotovosti do práce. Má tento zaměstnanec nárok na proplacení pohonných hmot, pokud jede do práce svým soukromým automobilem z jeho bydliště, či tento fakt musí být smluvně ošetřen? Ošetření je možné v pracovní smlouvě nebo ve směrnici?

Publikováno: 20.07.2018
Autor: JUDr. Zdeňka Tesařová
Právní stav od: 01.01.2017

Podnikatel provozuje několik vozidel, z nichž některá jsou používána v kombinované dopravě. Pro tyto účely vlastním také několik kontejnerů. Lze započítat do počtu jízd uskutečněných v kombinované dopravě také ty jízdy, kdy jsou sváženy prázdné kontejnery?

Publikováno: 18.07.2018
Autor: JUDr. Zdeňka Tesařová
Právní stav od: 01.01.2017

OSVČ a provozující autoškolu. Pro výuku studentů používáme nejčastěji osobní automobily, ale máme také několik nákladní automobilů nad 3,5 tuny. Mohu uplatnit snížení sazby daně silniční dle § 6 odst. 9 písmena c) zákona o dani silniční, popř. dle odstavce 10?

Publikováno: 06.07.2018
Autor: Ing. Jiří Nigrin
Právní stav od: 01.01.2018

Společnost Dopravní, a.s. má po celý rok 2017 ve vlastnictví dva osobní automobily Škoda Octavia 1,9 TDI, dále měla pronajato vozidlo Favorit z půjčovny vozidel, a to v měsíci březnu a dubnu. Ředitel společnosti dále použil pro pracovní cestu do Mnichova ve dnech 15. až 17. února 2017 své soukromé vozidlo, za které nevznikla povinnost platit daň z jiného titulu.

Publikováno: 18.05.2018
Autor: JUDr. Zdeňka Tesařová
Právní stav od: 01.01.2017

Je osobní automobil používaný k podnikání registrovaný v zahraniční, ale provozovaný pod dobu čtyř celých kalendářních měsíců v České republice osvobozen od daně silniční u nás?

Publikováno: 18.04.2018
Autor: JUDr. Zdeňka Tesařová
Právní stav od: 01.01.2017

Zakoupil jsem tři roky staré vozidlo, které bylo dovezeno z Německa, a rád bych uplatnil snížení sazby daně dle § 6 odst. 6 zákona o dani silniční. V technickém průkazu vozidla jsou však uvedena dvě data první registrace vozidla, která se však neshodují. Jde o datum první registrace vozidla a datum první registrace vozidla v České republice. Z kterého data mám pro účel výpočtu snížené sazby daně silniční vycházet, když vozidla registrovaná v zahraniční dani silniční v České republice nepodléhají?

Publikováno: 17.04.2018
Autor: JUDr. Zdeňka Tesařová
Právní stav od: 01.01.2017

Je povinností v daňovém přiznání uvést také vozidla, když jsou od daně silniční osvobozena?

Publikováno: 12.04.2018
Autor: JUDr. Zdeňka Tesařová
Právní stav od: 01.01.2017

Zaměstnanec použil k pracovní cestě pro svého zaměstnavatele nákladní automobil, lze při výpočtu daně silniční použít denní sazbu?