Celkem: 1923 výsledků
Vyberte z následujících zdrojů pro upřesnění výsledku vyhledávání. Zobrazené texty můžete v pravém menu dále filtrovat pro rychlé nalezení hledané problematiky.

Zobrazit filtrySkrýt filtry

...
Publikováno: 30.10.2020
Autor: Ing. Josef Krátký
Právní stav od: 01.07.2020

V roce 2019 došlo k vkladu obchodního závodu FO do s. r. o. Ocenění podniku bylo provedeno znalcem výnosovou metodou, rozdíl mezi tímto oceněním a účetní hodnotou činí 15 mil. Kč  – SÚ 097 MD – oceňovací rozdíl k nabytému majetku. Má tento oceňovací rozdíl vliv na odloženou daň? Účetní odpisy majetku vkládaného závodu byly u FO stanoveny na úrovni daňových.

Publikováno: 29.10.2020
Autor: Zdeněk Křížek
Právní stav od: 01.01.2020

Jak má účetní správně účtovat o odškodnění pracovního úrazu zaměstnance (bolestné, ztráta na výdělku)?

Je vhodné použít účet 521 nebo 548 na MD? Pojistné plnění od pojišťovny účtuje na DAL 648. Je možné, aby pojišťovna plnění zaslala rovnou zaměstnanci? Jaké má tohle řešení dopady? Na straně firmy a na straně zaměstnance?

Publikováno: 28.10.2020
Autor: Ing. Josef Krátký
Právní stav od: 01.07.2020

Společnosti dorazila faktura od Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (organizační složka státu) za odborné úkony ve výši 440 Kč. Nikde není zmínka o DPH. Je, nebo není tato fakturace předmětem daně? 

Publikováno: 23.10.2020
Autor: Ing. Ivana Pilařová
Právní stav od: 01.01.2020

Italská společnost (má registraci k DPH v Itálii, ale má přidělené i české DIČ – i když v ČR nemá sídlo ani provozovnu) v minulých letech instalovala výrobní technologii na území České republiky do provozu jedné české společnosti. Každý rok tato italská společnost v letních měsících během odstávky provozu provádí na této technologii na území ČR běžnou údržbu a opravy.

Letos na základě objednávky jiná česká firma provádí pro tuto italskou společnost (firma je plátce DPH, má přidělené české DIČ) v rámci výše popsané údržby a opravy nějaké práce na technologii, na opravy a údržbu česká firma dodala i materiál.

V jakém režimu DPH se mají fakturovat tyto práce? Má se použít italské DIČ tohoto zákazníka a fakturovat v režimu reverse charge (§ 9 odst. 1 zákona o DPH), nebo se má použít české DIČ, které má italská firma přiděleno a fakturovat s českou DPH?

Publikováno: 21.10.2020
Autor: Ing. Josef Krátký
Právní stav od: 01.07.2020

V ČR je registrovaná OSVČ / s. r. o., která chce:

  1. fakturovat poskytované zboží/služby klientům do zemí mimo EU,
  2. v některých případech uplatnit odpočet DPH při nákupech od dodavatelů mimo EU.

Postačí k takovým transakcím standardní registrace k DPH a plnění spojených povinností stejně jako by transakce probíhala v ČR (nyní se neuvažuje clo či jiné importing poplatky), nebo potřebuje nějaké zvláštní oprávnění/plnění dalších povinností? Například někde registrovat export či podobně?

Publikováno: 20.10.2020
Autor: Ing. Zdeněk Kuneš
Právní stav od: 01.01.2020

Překladatel, který nedosahuje obratu pro registraci plátce, bude provádět překlad pro firmu ze Slovenska. Za poskytnutý překlad bude fakturovat firmě, které bylo přiděleno daňové identifikační číslo na Slovensku. Musí se stát plátcem a odvést daň?

Publikováno: 16.10.2020
Autor: Zdeněk Křížek
Právní stav od: 01.01.2020

Musí OSVČ platit sociální zabezpečení? Jak to je s důchodem, pokud tato osoba pojistné neplatí?

Publikováno: 16.10.2020
Autor: Ing. Josef Krátký, Metodická rada Svazu účetních ČR
Právní stav od: 01.01.2020

Firma vede v roce 2020 stále daňovou evidenci. Obchod překročil obrat 25 mil. v roce 2019. Od 1. 1. 2021 firma začíná vést podvojné účetnictví. Protože má sklady ve výši 1 mil., využije možnost postupného dodaňování pohledávek a závazků (rozloží si je na 9 let).  Ve kterém roce má být provedeno dodanění? V daňovém přiznání za rok 2020 podávaném v roce 2021? Týkají se tohoto dodanění i zaplacené zálohy na energie, které k 1. 1. 2021 budou jako počáteční stav na účtu 314?

Publikováno: 15.10.2020
Autor: Zdeněk Křížek
Právní stav od: 30.07.2020

Zaměstnanec má pevný plat, který se skládá z pevného platu a osobního ohodnocení. Ve 2. čtvrtletí 2020 byl nemocný a neodpracoval ani hodinu. Vnitřním předpisem bylo ve firmě pozastaveno vyplácení osobního ohodnocení ve 2. čtvrtletí z důvodů pandemie koronaviru. Nyní mu účetní zpracovala mzdu za srpen a zde byl jeden den svátek připadající na pracovní den. Zaměstnanec ten den nepracoval.

Jakým způsobem má být tomuto zaměstnanci vypočtena náhrada za svátek? Účetní použila minimální průměr z minimální mzdy pro rok 2020, což je 87,30 Kč. Je to takto správně?

Publikováno: 15.10.2020
Autor: Ing. Zdeněk Kuneš
Právní stav od: 01.01.2020

Poplatník daně z příjmu fyzických osob, který provozuje pouze nájem bytů fyzickým osobám ve vlastním domě, není plátcem, protože jeho příjmy nepřevyšují limit určený pro DPH. V případě, že by příjem z nájemného překročil 1 000 000 Kč za 12 měsíců, stane se plátcem? 

...

Partneři

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.